Sayfayı Yazdır | Close Window

KARATEKİN Anıt Mezar Kampanyası

Nereden Yazdırıldığı: Çankırı Araştırmaları Sitesi
Kategori: Haberler/Etkinlikler
Forum Adı: İmza Kampanyaları
Forum Tanımlaması: Çeşitli konularda imza kampanyaları
URL: http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=310
Tarih: 23.09.2019 Saat 12:41
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 10.16 - http://www.webwizforums.com


Konu: KARATEKİN Anıt Mezar Kampanyası
Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Konu: KARATEKİN Anıt Mezar Kampanyası
Mesaj Tarihi: 07.03.2006 Saat 20:17

Bin Yılın Şükranı

EMİR KARATEKİN

ANIT MEZAR KAMPANYASI

 

1071’de Büyük komutan Alpaslan ile Anadolu’nun bir ucundan başlayan fetih hareketi, O’nun kutlu askeri Emir Karatekin tarafından Çankırı kalesinin fethiyle taçlanmış ve perçinlenmiştir. Artık Anadolu Türkleşmiş ve Çankırı ebediyete kadar inmeyecek Türk bayrağını burçlarına dikmiştir. Bu Çankırı için son kuşatma, son fetihtir.

 

Bugün bu topraklarda süren hayatımızın banisi kutlu asker Emir Karatekin’den kalan sadece mütevazı bir mezardır.  Ancak bin yılın şükranı için bir adım atacak zaman şimdi gelmiştir.

 

Çankırı Araştırmaları Sitesi- Cansaati.Org olarak kutlu asker Emir Karatekin’e vefa borcumuzu ödemek için tüm Çankırılıların seferber olacağı bir çalışma ile O’nun komutanlık şanına yaraşır bir ANIT MEZAR inşa edilmesini öneriyoruz.

 

Kampanya Çağrısı

 

Şuan ki Emir Karatekin türbesi sanat ve tarihi değeri olmayan, sıradan diyebileceğimiz bir yapıdadır. Bir yeni anıt mezar (diğer adlandırma ile türbe veya kümbet) inşa edilmelidir.


Önerdiğimiz eser;

-         Selçuklu dönemi sanatını yansıtmalıdır,

Selçuklu dönemi komutan mezarları genelde Kümbet şeklinde yapılmakta olup, Selçuklu başkentliği yapmış Kayseri’de yada Sivas, Erzurum, Konya gibi şehirlerde  örneklerine bolca  rastlanmaktadır.

-         Karatekin’in komutan vasfını öne çıkartmalıdır,

Şuan ki haliyle türbe Emir Karatekin’in komutanlık vasıflarını yansıtmıyor. Bir “telli baba” türbesi gibi halkın muhayyilesine yerleşmiş durumdadır. Bu anlayışı değiştirmeliyiz..

-         Müştemilatında kesinlikle bir müze bulunmalıdır,

Bir asıl eser olarak kümbet şeklinde yapı yer almalı ve yanında ise küçük bir tarih müzesi, Sandukanın bulunduğu ortamdan ayrı bir mescid inşa edilmelidir. Keza şimdiki haliyle (mezarın yer üstündeki sembolü olan) sandukaya doğru namaz kılınması da namazın esaslarına aykırı bir durumdur.

-         Işıklandırılarak gece ve gündüz şehrin siluetinde yer almalıdır,

Eser Şehre prestij kazandıracak yapıda ve cesamette olmalıdır.

-         Bu türbenin yapılması yaşatılması için bir dernek teşkil edilmelidir,

Eserin inşası ve yaşatılması bağımsız bir dernekle yürütülmelidir. Tabii ki bu konuda karar Valilik ve/veya Belediyemize düşer onlardan da bu konuda bir açıklama bekliyoruz.

-         Finansmanını Belediye, İl Özel idaresi veya başkaca kurumlar karşılayabilir ama mutlaka halkın 1 YTL dahi olsa katkısı olmalıdır,

Karatekin türbesinde halkında katkısı olmalıdır. Kaleye her çıktığımızda sanki kendi mülkümüz gibi görebilmeli ve benimseye bilmeliyiz. Herkes bir nebze olsun vefa borcunun ediminde katkı sağladığına inanmalıdır.

-         Eser proje yarışması ile belirlenmelidir,

Selçuklu dönemini yansıtan, asla beton yada çelik yığını olmayan, fonksiyonel ve büyük ama asla hantal olmayan bir eser olmak şartıyla yarışma açılarak proje tespit edilmelidir.

 

-         Toprak Baba, Billurbey ve Sarı Baba,

Yapılacak eserin daha küçük veriyonları da Karatekin'in.komutanlarının mezarlarına uygulanmalıdır.

 

Halktan ve Yetkililerden Beklentilerimiz:

-         Belediye ve il genel meclisinin bu konuda neler yapabileceğini açıklamalarını,

-         Sanat tarihi uzmanlarından Selçuklu dönemi bir komutan mezarında bulunması gereken unsurları anlatmalarını,

-         Mimarlardan, inşaat mühendislerinden Kaleye yerleştirilecek bir kümbetin teknik olarak ne gibi şartlar ve gereklilikler taşıdığını kısaca anlatmalarını,

-         Halkımızın konu hakkında önerilerini ve yerel yönetimlere  ulaştırmak üzere taleplerini ifade etmelerini bekliyoruz.

 

Yorumlarınızla birlikte şu talebi yinelemenizi rica ediyoruz. “Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla (isminiz-  soyisminiz)”

-         Toplumsal duyarlılığı artırmak için bu metni yazıcı çıktısından alarak dostlarınıza dağıtmanızı ve Çankırı’da veya Çankırı dışında, dernekleriniz de yayın organlarınızda gündemde tutmanızı bekliyoruz.

 

 

------------------------------------------------------------

SELÇUKLU TÜRBE MİMARİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

http://www.cansaati.org/topluluk/pop_up_profile.asp?PF=21 - Ender TARIM

Arkeolog

 

a) Yapısal Özellikler

İlk devir türbeleri genellikle, tuğla veya taş malzemeden yapılmışlardır. Daha sonraları ise yalnız taştan yapılmıştır.

İlk dönemlerdeki türbe ve kümbetler başlı başına bağımsız birer eser iken, sonraları  cami ve medrese yapıları içinde yer almışlardır.

Selçuklu türbe veya kümbetleri genellikle sekiz,on,on iki köşeli olarak inşa edilmişlerdir. Ayrıca; kare plan üzerine kubbeli, dikdörtgen üzerine tonozlu ve eyvan ( Mevlana Türbesi) şeklinde türbelerde inşa edilmişlerdir.

Yer altında ise asıl cenazenin bulunduğu mumyalık  kısmı yer almaktadır.

 

b) Cephe

Cepheler genellikle gösterişsiz ve sadedir. Dış cepheyi betimleyen fazlaca süsleme yoktur.  Kapı ve pencere kısımlarının  bulunduğu kısımlar, dış cephenin en belirgin kısımlarıdır. Bu kısımlara özel bir ilgi gösterilmiş olup, külah çatı altında, mukarnas dizisi içinde bordur görülür. Birden çok gövdeli türbelerde  ise,  İslamiyet’ten önceki Şamanizm’in uzantısı , hayat ağacı, kuş, arslan, kartal tasvirleri yer alır.

Kimi cepheler ise, üçgen nişlerle ilave edilmiştir.

 

c)  Kapı

Selçuklularda cami ve medrese yapılarının aksine türbelerdeki kapılar, hiçbir zaman anıtsal büyüklükte yapılmamıştır. Mümkün mertebe, normal ölçekte dizayn edilmişlerdir. Örneğin, Sivas’taki Gök Medrese devasa kapısıyla bir gösteriş örneği sunarken, ölülerin yer aldığı türbelerde ısrarla bu ayrıntıya yer verilmemiştir. Kapılarda abartıya kaçmayacak şekilde bir süslemeye gidilebilir.

 

d) Yapı Malzemesi

Genellikle taş malzeme kullanılmıştır. Nadiren bölgesel ve yerel farklılıklarda yapı malzemesinin çeşitlenmesine sebep olabilmektedir.

 

e)  Süsleme

Tuğla, taş, çini, alçı, ahşap süsleme görülmekle birlikte taş süsleme yaygınlığını her daim korumuştur. Geometrik motifler ve  bitkisel motifler süslemenin ana unsurlarıdır.

 

f)  Mumyalık Bölümü

Selçuklu ve Osmanlı türbelerinin bir çoğunda mumyalık (kripta) diye tabir edilen bölümler yer almaktadır. Üst katta göstermelik duran sanduka, alt gerçek cenazenin bulunduğu bölümle anlam kazanmıştır. Anadolu Selçuklularının erken dönem eserlerinden, Erzurum da ki  Emir Saltuk Türbesinde mumyalık kısmı dikdörtgen bir şekilde betimlenmiştir. Bu türbede, mumyalık kısmına  üst kattan girilir ve üst katın alanına göre daha küçük bir ebatta  inşa edilmiştir.

 

g)  Kubbe

Türklerin Orta Asya’daki  mevcudiyetleri zamanında çadır ve otağ kültürü yerini mimari anlamda kümbete bırakmıştır. İslamiyet’ten sonra türbelerde üçgen biçimli piramidal ölçülü kümbetler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bununla birlikte yuvarlak planlı kubbelerde yapılmıştır. Türklerin gök kubbe inancı, İslamiyet’i kabul ettikten sonrada devam etmiştir. Şöyle ki; türbenin içinde yer alan ruhun, türbenin kubbesi ile birlikte semaya ulaşacağı inancına inanılıyordu. Kimi eserlerde, dıştaki piramidal kubbenin altında, iç yapıda ikinci bir yuvarlak planlı kubbe yer alır.

 

h) Oymacılık

Genellikle ahşap oymacılığı yaygındır. Sandukalar ve kapı-pencere aralıkları bunun en büyük göstergesidir. Selçuklularda figürlü süslemeye de rastlanılmaktaydı. Emir Saltuk Türbesinin, çift başlı kartal, arslan motifleri buna örnek verilebilir.

 

ÖRNEK TÜRBE: EMİR SALTUK TÜRBESİ

Emir Saltuk Kümbeti, Erzurum da Hatuniye Medresesinin arkasında Üç kümbetler diye anılan yapılardan günümüze dek sağlam kalabilmiş yapıların başlıcalarından biridir. Malumunuz, Emir Saltuk, Malazgirt Savaşında savaşmış önemli emirlerden biridir. Sekizgen gövdeli bir türbedir. Dış cepheyi, üçgen alınlıklar, pencerelerin birbirini kesmesi, kubbenin altındaki işlemeli dizinin yer alışı  önemli unsurlarıdır.  Türbenin en önemli özelliklerinden biri de cenazelik(mumyalık) katı ile üst kata olan bağlantının içeride oluşudur. Cenazelik katı dikdörtgen planlıdır.

 

Kubbesi de lotus kubbe diye tabir edilen kubbedir. Bu tarz, Türkmenistan kaynaklı türbe mimarisinin bir sonucudur.-------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/Cevaplar:
Mesajı Yazan: Erhan METİN
Mesaj Tarihi: 08.03.2006 Saat 21:54

Bu topraklar; mavi gökkubbenin  altında akıncı ruhlu Türk cengaverlerinin, şimşekleri andıran nal seslerini ve yıldırımları andıran kılınç şankıtılarını duymuş,  harp meydanları demir kuşaklı bu cihan pehlivalarının o müthiş naraları ile inleyip durmuştur. Fakat günümüzde bütün bunlar ya unutulmuş yada unutulmaya yüz tutmuştur.

Eğer bu şanlı tarihin bir sonbahar rüzgarına takılan kurumuş, sararmış ağaç yaprakları gibi savrulup gitmesini istemiyorsak; şairin dediği gibi bütün bu kahramanları ve onların kahramanlıklarını gök kubbede altında bir hoş seda olarak kalmasına razı olmuyorsak böylesine güzel manalı bir kampanyaya tüm Çankırı dostlarının destek vermesi gereklidir diye düşünüyorum. Mezarlar tarihimizin ve kültürümüzün birer tapusu ise bu tapuların şanına yakışır şekilde yaşatılması gerekmektedir. Bu işe Çankırı'nın fatihi emir Karatekin Bey'den başlamak yerinde bir karar olacaktır.

Bunun için bir yarışma başlatılmalı ve Çankırı için üreten,mimarlar mühendisler, Tarihçiler ve sanat tarihçileri bu büyük değeri layık olduğu istirahatgahına kavuşturmak çaba göstermelidir. Böyle bir kampanyaya da tüm Çankırılıların destek verceğinden eminim.

Muhabbet ve saygılarımla-------------
"Söz Ola kese savaşı, Söz ola Kestire Başı. Söz Ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz." (Yunus Emre)


Mesajı Yazan: i.zencirci
Mesaj Tarihi: 08.03.2006 Saat 22:51

 

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla

İbrahim Zencirci

 

NOT: 1960 lı yıllarda, Karatekin İlkokulun da öğreci iken, Kale bekçisinin oğlu, arkadaşım Ömer'le  kaleye "dikine" tırmanarak, "Bin yıldır dalgalanan al bayrağı," bir kaç defada olsa göndere çekme şerefine nail olmuş Çankırılı bir fani olarak yukardaki talebimi tekrarlıyorum.  Özellikle rica ediyorum.-------------
İbrahim ZENCİRCİ


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 06:38

Sayın Ahmet Bey,

Başlatmış bulunduğunuz

Bin Yılın Şükranı, EMİR KARATEKİN, ANIT MEZAR KAMPANYASI'na öncülük yaptığınız için ve böyle bir site ile memleketimize hizmette bulunduğnuz için  sizden ve bu faaliyetlerin yapılmasında emeği geçenlerden Allah (CC) bin kere Razı Olsun. 

İnşallah kampanyamız hayırlı ve muhteşem bir eserle neticelenir.

Allah (CC) Yâr ve Yardımcınız Olsun

 

mailto:yalcinsalih18@gmail.com - yalcinsalih18@gmail.com

mailto:yalcinsalih@hotmail.com -  

 Mesajı Yazan: Recep Gülşen
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 06:54

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla

Recep Gülşen


Bin yılın şükranı olarak bu eser yapıldığı takdirde, eseri yapan, vesile olan, katkıda bulunan herkes tarihin şerefli bir sayfasına yazılacaktır.  Ve şehrin hafızasına bir güzellik daha kazınacaktır. Zira "şehir asla unutmaz".

Bu bakımdan yapılacak yapının "ESER" olabilmesi için proje aşamasında dikkatli ve titiz bir uzman ekip tarafından takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Böylece muhteşem ve prestijli bir yapı olarak "Bin Yılın Şükranı" olacak bu eserin Çankırı'nın silüetinde yer almasıyla tarihimizle bağlarımız daha güçlenecektir.Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 07:10

Çankırı Fatihi Emir Karatekin'in beyin türbesinin Selçuklu dönemi eserlerine uygun olarak yapılması ile tüm Çankırı halkının bu kampanyaya maddi olarakta destek vermesi en büyük temennimdir.TÜM ÇANKIRI HALKININ TARİHİNE SAHİP ÇIKMASINI BEKLİYORUM.Mesajı Yazan: İsa ÇİÇEK
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 07:16

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
Saygılarımla,
İsa ÇİÇEK


Mesajı Yazan: gursoysulek
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 09:06

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla

    Gürsoy SÜLEK

 

 

 Mesajı Yazan: N.K.Eryılmaz
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 11:23
Bu güzel teşebbüsünüz için öncelikle,siz site yöneticilerini tebrik ederim.Sultan ALPASLAN'ın komutanlarından olan, Emir KARATEKİN Bey için Çankırı'lılar olarak ne yapsak azdır.
Konuyla alakalı olarak nacizane düşüncelerim şöyledir.Kesinlikle SELÇUKLU mimarisi kullanılmalıdır.Ve kesinlikle Çankırı halkı bu işe sahip çıkmalı ve Çankırı halkı tarafından yaptırılmalıdır.Şu anda kalede bulunan mescit bunun en güzel örneğidir.Bahsi geçen mescit tamamen halkın yardım ve destekleriyle yapılmıştır.Sadece Belediyenin iş gücü kullanılmıştır.Fakat Valiliğin ve İl Kültür Müdürlüğü'nün de izni önceden alınmalıdır.Çünkü Çankırı kalesi tarihi eser niteliğindedir ve koruma altındadır
Bu konuda kurulacak bir dernekte,hiç bir görev ayrımı yapmaksızın,gönüllü olarak çalışacağımı ifade eder sevgi ve saygılarımı sunarım.(Bir sonraki kampanyanın Hacı Muradi Veli nin türbegahının düzenlenmesi dileklerimle)
                                    Namık Kemal Eryılmaz

-------------
Namık Kemal Eryılmaz


Mesajı Yazan: Semra Zorluer
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 12:26

      

              KALEDE MEFDUN EMİR KARATEKİN HAZRETLERİNİN TÜRBESİNİN BİR SELÇUKLU KOMUTANINA YARAŞIR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ ÇANKIRI VALİLİGİ VE ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN TALEP EDİYORUM.

                                                         SEMRA ZORLUER

 

 

 -------------
Semra Zorluer


Mesajı Yazan: kanibey
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 13:33

 

Bugüne kadar sitede düzenlenen en anlamlı, en güzel kampanya bu kampanya.Düşünen beyinlere sağlık. "Bin Yılın Şükranı" Uranı (slogan) da çok güzel. Kampanya yazısındaki söylenen her düşünceye katılıyorum. Özellikle işin halkın büyük katılımıyla ve bir dernek kurulması önerisine katılıyorum.Çünkü Türkiyemizde halkın gönül verdiği, canı gönülden benimsediği bütün projeleri belli bir zaman içinde de olsa mutlaka gerçekleştirdiğine şahit olmuşuzdur hepimiz.Türkiyedeki büyüklü küçüklü camilerin yapımı buna örnektir. Yanlış hatırlamıyorsam Çankırı Ahmet Yesevi Camii de bu yolla yapılan en son örneklerden biridir.Yeter ki halk omuz versin, ha desin bir kere. Elbette böyle önemli, Çankırımızın gururu olacak böyle  şerefli bir girişimin gerçekleşmesinde sadece halkımızın değil Valiliğimiz ve belediyemiz başta olmak üzere Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi maddi anlamda güç verebilecek bütün Çankırı dernekleri, vakıfları, iş adamlaları, Çankırı dışında yaşayan Çankırılılar olarak bizlerin de bitin güçleriyle en önlerde yer almamız ve bu konularda başka şehirlerimiz örnek olmamız gerekiyor. Karatekin yalnız Çankırımızın değil çevre şehirlerimizin de fatihidir.Bu kampanyamızı o illerimize de duyursak ve belli ölçülerde onların da katkısını sağlasak, Karatekin Atanın ve onunla birlikte buraları bize yurt yapan bütün Gazilerin, alperenlerimizin ve atalarımızın, şehitlerimizin ruhu daha çok şad olur diye düşünüyorum. Karatekin Ata etkinliklerine bu illerimizden de resmi ve gönüllü kuruluşlardan, yerel basın yayın organlarından  temsilcileri davet etsek, onların da gönüllerini Karatekine yöneltsek ne güzel olur.

Proje daha genişletilip, merkezinde Karatekin Atanın anıt kümbetinin olduğu, gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin (Çanakkale, Ilgaz, Yemen vb.) aziz  hatırlarına dikilecek anıtların ve yakınlarda hayatını kaybeden ve bundan sonraki şehitlerimizin kabirlerinin de yer alabileceği, önemli günlerde bütün Çankırılıların da katılacağı, her daim yüreklerinin ve dualarının odağında olacak,  geçmişten geleceğe uzanan, vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin anısını yaşatacak çok geniş bir alana yayılan,kapsamlı bir hale getirilirse keşke.  

Bu kampanyanın bu ve bundan daha güzel projelere bir kapı açması dileğiyle  Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum. Saygılarımla

Osman ÇİĞDEM-------------
Osman ÇİĞDEM


Mesajı Yazan: AHMET LAFCI
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 14:06

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
AHMET LAFCI


Mesajı Yazan: turgut_reis
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 14:25

Çansaati olarak Çankırımızda bir ilke daha imza atıyoruz. Geçmişte yaptığımız  kampanyaların bir çoğunun şükür meyvesini aldık. Duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum.

Bu yapılacak olan eserin mutlaka ama mutlaka Selçuklular zamanını yansıtacak tarzda olması gerekmektedir. Yoksa günümüz mimarisi ile yapılırsa hiç bir özelliği kalmaz. Anıt mezar yapımının hemen projelendirilip başlanması ve Ağustos ayında yapılacak olan KARATEKİN FESTİVALİ'ne yetiştirilmesi gerekmektedir. Eserin yapılmasında yukarıda da belirtildiği gibi mutlaka halkın maddi ve manevi desteği alınmalıdır. Özellikle KARATEKİN adını kullananlara seslenmek istiyorum siz bu konuda sınıfta kaldınız ama işte sizi büyük bir fırsat Emir KARATEKİN Anıt mezarının ve çevre düzenlemesinin yapılmasında öncü olabilirsiniz hadi gösterim ande vefanızı halkımızıda yanınıza alarak bu işi sonuçlandırın.

Allah yar ve yardımcınız olsun.-------------
Ne Mutlu Türk'üm Diyene...


Mesajı Yazan: sinoplu
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 14:25

Emir Karatekin Bey

Sinop’un Türkler tarafından ilk fethini gerçekleştiren ,Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alpaslan´ın Anadolu fethiyle görevlendirdiği komutanlarından olan Emir Karatekin Bey’dir.

1071’de başlayan Anadolu’nun fethi, Süleyman şahın 1075’de İznik’i alarak Anadolu Selçuklu Devletinin temellerini atmasıyla devam etmiş, aynı zamanda 1080’deki büyük Türkmen Göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu hızlı bir artış göstermiştir. Bu fetihleri efsanevi olarak anlatan Danişmendnameye göre, Sinop’u fetheden Emir Karatekin, Melih Danişmend Gazi ile Emir Artuk'un arkadaşlarındandır.

Emir Karatekin, 1082’de Çankırı’yı aldıktan sonra Kastamonu ve Sinop’u topraklarına katarak egemenlik alanını genişletmiş ve gücünü sağlamlaştırmıştı. Danişmendname bu fethin Danişmendliler adına yapıldığını söylerse de, Bizans kaynaklarıyla öbür kaynaklar, Emir Karatekin’i Süleymanşah’a bağlı bir komutan olarak gösterir. Nitekim, büyük Selçuklu Sultanı Melihşah, başta Süleymanşah olmak üzere Anadolu’da kendisine karşı bağımsız bir güç oluşturan bu beylere karşı 1078’de Porsuk Bey, 1091’de Emir Bozan komutasında ordular gönderdi; Emir Karatekin’de bu ordularla çarpıştı ve savunmasını güçlendirmek için, Sinop yöresinden geri çekildi. Emir Karatekin, bir Haçlı akını sırasında, Çankırı kal'asını savunurken şehit oluyor. Büyük fatihi Çankırı Kal'asına gömerek üzerine bir de türbe yaptırıyorlar.Türbesi Çankırı’da olan Emir Karatekin’in hangi tarihte öldüğü kesin olarak bilinmiyor.

Güzel ilçemizin tarihi M.Ö.1000’inci yıllara dayansa da biz Türklere bu güzel memleketi fethedip bırakan Sinop fatihi Emir Karatekin Bey’dir.Büyük fatih Sinop’u fetih hazırlıklarını Durağan’dan yapmıştır. İlçemizin Beybükü köyüne bağlı Karadigin mahallesi büyük kumandanın adını biz bilmesek de hala yaşatmaktadır. Fethettiği koskoca bölgede (Çankırı,Kastamonu,Sinop) adını taşıyan küçükte olsa tek yerleşim yeri ilçemizde bulunmaktadır. Bizler bilmesek de o gizlice ismini verdiği küçük yerleşim yerinden aziz ruhuyla bizleri seyretmektedir. Bu yazı eşliğinde Büyük Kumandanı saygı ve rahmetle anıyor, bu güzel memleketi bizlere hediye etmek için verdiği kutlu mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum.

                                                                                                                    22/02/2006

İbrahim IRMAK

Ziraat Mühendisi

 Mesajı Yazan: mmdd
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 14:57

               Çankırı Kalesinde daim metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden arz ediyorum.

Saygılarımla  Remzi DEDEMesajı Yazan: akaraabali
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 18:22
                  Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
Ali KARAABALI
İstanbul Çankırı Gençlik Derneği(ÇAN-GENÇ)
--Aynı Toprağın Çocuklarının Buluştuğu Adres---
www.icgd.org.tr www.cankirigenclik.net


Mesajı Yazan: Kamil18
Mesaj Tarihi: 09.03.2006 Saat 20:24

 Sayın Ahmet Gülsen

  Bize bu toprakları vatan yapan atalarımıza onları nesillere hatırlatacak ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz.Başlattığınız bu kampanya bir vefa borcudur.Çankırı Fatiği Emir Karatekin Anıt Mezarı yaşadığı yüzyılın Türk Kültürünü yansıtacak özelliklere sahip olması kanaatimce doğru olanıdır.Sitemizin başlattığı kampanyayı yürekten destekliyorm.İlimizi yönetenleride göreve davet ediyorum.

                                                                    Kamil OktayMesajı Yazan: AK100
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 03:29

CANKIRILILAR İÇİN UTANILACAK BİR İHMAL GÜNDEME GETİRENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM SAYGILARIMLA 

 -------------
VATAN


Mesajı Yazan: İbrahim Akyol
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 09:22

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
İbrahim Akyol


Mesajı Yazan: ALİ YILDIRIM
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 09:39

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.
Mesajı Yazan: TEKİN
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 14:06
 Bizlere bu fırsatı veren site yöneticilerine ve kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım.Şehrimizi fethedip bizlere hediye eden kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini talep ediyorum
                                                                                                             TEKİN ÇOCAR

-------------
TEKİN ÇOCAR


Mesajı Yazan: ismcam
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 15:16

Sayın Ahmet Gülşen Bey,

Bin Yılın Şükranı, EMİR KARATEKİN, ANIT MEZAR KAMPANYASI'nı başlattığınız için şahsınızda emeği geçenlere teşekkür ederim. Emir Karatekin Beyin türbesini bilen herkesin hislerine tercüman oldunuz. Çok geç kalmış ve acele edilmesi gereken bir çalışma... Bilindiği gibi  Emir Karatekin Bey sadece Çankırı’nın değil Kastamonu, Sinop v.b. illerin ( bir bölgenin) fatihidir. Ancak mezarı Çankırı’ya nasip olmuştur.  Çankırı  bu nasibin kıymetini bilmeli ve diğer yerlerin (bir anlamda emanet olan)   fatihine ev sahipliği yapmanın sorumluluğu ile  de böyle bir anıt mezarı MUTLAKA  yapmalıdır. 

Kampanyanın  kapsamlı ve ayrıntılı  olarak düzenlenmesi sebebiyle iki hususta düşüncemi belirtmek istiyorum.

1.      Arkeolog Sayın Ender Tarım Bey,  SELÇUKLU TÜRBE MİMARİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ hakkında çok güzel bilgiler vermiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Kendisinin hoşgörüsüne sığınarak  “Kapılar” bölümüyle ilgili olarak çok hoşuma giden bir özelliği okuyucularla paylaşmak istiyorum. Bazı Selçuklu eseri camilerinin  kapısı,  eğilmeden girilemeyecek yükseklikte yapılmış. Bunun sebebi Allah’a ibadet mekanı camiye girerken, eğilerek selam verilmesini unutturmamak içinmiş... Çankırı’daki Taşmescit ve Ilgaz Kayı Köyü Camisi kapısında bu özellik var.

2.       Çankırı’ya gelen resmi (yerli ve yabancı) ve özel misafirlerimizi, Çankırı’yı tanıtmak ve tepeden seyrettirmek için  Çankırı Kalesine çıkıyoruz. Elbette ki bu esnada Emir Karatekin Beyin (maalesef hiçbir mimari özelliği olamayan) Türbesini utanarak dışardan tanıttığımız gibi, genellikle de içine giremiyoruz. Çünkü İçeri önceden girmiş olan bazı kadınlar namaz kıldıkları, tespih çektikleri için   dışarı çıkmakta çok gecikiyorlar (aslında farkında olmadan başkalarının ziyaretlerine de engel olmuş oluyorlar)   ve bu yüzden  yer kalmadığı için de  içeri  girmek mümkün olmuyor.   Acaba yapılacak  Türbeye  iki kapı (ve buna göre düzenleme) yapılarak    bu soruna bir çare getirilebilir mi diye düşünüyorum.  

Saygılarımla İsmail Çam-------------
İsmail Çam


Mesajı Yazan: akik
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 17:56

 

 

Türklerin Anadoluda ilerlemesinde katkıda bulunan ve Sultan Alpaslanın askerlerinden KARATEKİN'in mezarının Selçuklu türbe  mimarisine uygun olarak inşa edilmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle tarihi ve sanatı yansıtan tüm değerlerimize sahip çıkmak hepimizin borcudur. 

Saygılarımla...

  Mesajı Yazan: batuhan6945
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 18:25

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
fm18_dj_batuhan


Mesajı Yazan: figen
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 20:08

california da, tarihi eser olarak gördüğüm bir deniz feneri, beni derinden yaralamıştı. tarihi bir kaç yüzyılla sınırlı amerika, dedem zamanından kalma, bizim için tarihi olmaktan çok uzak bir deniz fenerini tarihi eser olarak müze statüsünde korumaya ve ziyarete açmıştı. orjinallikten uzak birkaç eşya, büyük bir titizlikle korunuyordu. çocukluğumda yaşadığım evden daha genç olan bu deniz fenerine gösterilen titizliği görünce utandım.

kaleye pikniğe gidilince, duvarına taş yapıştırılan beyaz badanalı kulübe, çok daha fazlasını hak ediyor. çünkü orada gerçek bir tarih yatıyor. bunun için gösterdiğiniz çabayı gönülden destekliyorum. daha ne yapabilirim bilmiyorum ama, size teşekkür ediyorum.Mesajı Yazan: fkocer
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 20:38

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla

Ferhat Koçer-------------
Ferhat Kocer


Mesajı Yazan: Koray ÇAM
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 21:28

Türklere Anadolu kapılarını açan Büyük Komutan Selçuklu Sultanı Alparslan'ın askerlerinden, Türklerin Anadolu da ilerlemesinde katkıda bulunan Çankırı Fatihi Emir KARATEKİN Hazretlerinin kabrinin, Selçuklu Mimarisine uygun olarak inşa edilmesi gerektiğine inanıyor ve tüm yetkililerden talep ediyorum.

Saygılarımla…-------------
Koray ÇAM


Mesajı Yazan: seref cakir
Mesaj Tarihi: 10.03.2006 Saat 21:36

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
Seref Çakır
Dernekler Danışmanı


Mesajı Yazan: endertarım
Mesaj Tarihi: 12.03.2006 Saat 10:47

Emir Karatekin için yapılacak Mezar Anıtının, Selçuklu dönemi stilistik özelliklerini yansıtması büyük önem arz etmektedir.Mimari anlamda Selçuklu Emiri, Karatekin'i yaşadığı dönemle örtüştürüp, yukarıda sıraladığımız ölçekte bir eserin inşası faaliyete  geçirilmelidir...

Ayrıca, Emir Karatekin’in türbesinin içinde namaz kılmak, duvarlarına taş yapıştırmak, çul-çaput bağlamak, Emir Karatekin'in ismini zikredip erilecek murada ortak koşmak gibi dinimize sonradan giren bir takım bid'at ve hurafelerden uzak durmalı ve yalnızca Allah'a dua etmeliyiz. Emeviler dönemiyle , dinimize  giren birçok bid'at ve hurafe ne yazık ki günümüzde de devam etmektedir. 

Bu yüzden yapılacak  Mezar Anıtında  , kesinlikle bu tip yanlışlara  düşülmemesi için uyarıcı bilgilerin yer alması gerekir. İnşallah, Emir Karatekin Anıt Mezar Kampanyası tüm Çankırılı hemşehrilerimizin bir araya gelmesine ve bütünleşmesine bir vesile olur...  

 
                                    Ender Tarım  

 Mesajı Yazan: ismail
Mesaj Tarihi: 12.03.2006 Saat 16:18

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum. Saygılarımla  

 

 

                                        İsmail UZTUTANMesajı Yazan: burak
Mesaj Tarihi: 12.03.2006 Saat 17:48

Öncelikle bu çalışmanın Çankırımız için çok büyük manevi öneme sahip olduğunu düşünüyorum ve projenin gerçekleşmesini can-ı gönülden destekliyorum.

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

                                          Burak TARIMMesajı Yazan: Oracle
Mesaj Tarihi: 12.03.2006 Saat 18:47

Böyle memleketimiz için son derece önemli bir konuda bu kampanyayı başlatanları tebrik ediyor,çalışmalarını başarıyla tamamlamalarını umuyor ve tüm yüreğimle destekliyorum,

Bu vesile ile Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum. Saygılarımla

Selahattin EVREN -------------
Selahattin EVREN
Öğretim Göre


Mesajı Yazan: HALLAC
Mesaj Tarihi: 13.03.2006 Saat 06:41

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

SaygılarımlaMesajı Yazan: Recep Gülşen
Mesaj Tarihi: 13.03.2006 Saat 08:15

Yukarıda Sayın İsmail Çam'ın dikkat çektiği 2 numaralı konu ile ilgili güzel bir uygulamayı Sivas'ta görmüştüm.

Sivas'ta medfun, Peygamberimiz (as)'ın ashabından Abdülvahab Gazi (ra)'nin türbesinde bu şekilde bir uygulama vardı; hanımların ve beylerin ziyaret için girecekleri kapılar ayrı ayrı ve farklı yönlerden yapılmış. Böylece herkes rahatlıkla ziyaretini gerçekleştirebiliyor. Şimdi tam hatırlayamıyorum ama sandukanın hizasından ince bir duvar ya da bir paravan ile de bölünüp, hanımlar ve beylerin ziyaret esnasında birbirlerini görmemesi sağlanarak daha huzurlu bir ziyaret ortamı hazırlanmış.

Projede bu detay da dikkate alınırsa aliyyül a'la olur.-------------
Recep Gülşen


Mesajı Yazan: faça
Mesaj Tarihi: 13.03.2006 Saat 11:31

             KALEDE MEFTUN EMİR KARATEKİN HAZRETLERİNİN

       TÜRBESİNİN BİR SELÇUKLU KOMUTANINA YARAŞIR ŞEKİLDE

      YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ ÇANKIRI VALİLİĞİ VE ÇANKIRI

       BELEDİYESİNDEN TALEP EDİYORUM ..

                                                                 TANSEL ÜNLÜ

                                                                         (FAÇA)Mesajı Yazan: Fazlı
Mesaj Tarihi: 14.03.2006 Saat 07:27
  1.  ''Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin Türbesinin bir selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.saygılarımla...


Mesajı Yazan: serdengeçti
Mesaj Tarihi: 14.03.2006 Saat 18:13
        KALEDE MEFTUN EMİR KARATEKİN HAZRETLERİNİN

       TÜRBESİNİN BİR SELÇUKLU KOMUTANINA YARAŞIR ŞEKİLDE

      YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ ÇANKIRI VALİLİĞİ VE ÇANKIRI

       BELEDİYESİNDEN TALEP EDİYORUM ..-------------
SERDENGEÇTİ


Mesajı Yazan: Baho
Mesaj Tarihi: 19.03.2006 Saat 09:21
Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla  : Bahattin PAKER-------------
Legend's Never Die


Mesajı Yazan: halit öksüz
Mesaj Tarihi: 19.03.2006 Saat 10:08

Sayın  Ahmet Gülşen bey  KARATEKİN beyi gündeme alıp böyle bir kampanya başlatmanız beni çok duygulandırdı neden  her şeyi valilik ve belediyeden bekliyoruz.Çankırı lılar olarak bizler niye yapmıyoruz.Taşın altına bizler ne zaman elimizi koyacağız.Bizler bu işe başladığımız zaman bahsedilen kuruluşlar bize her türlü yardım ve desteği yapacaklardır.Ben huzurevi yaptırma yaşatma derneği başkanı şimdiki adı yaşlıları koruma derneği başkanı olarak  huzurevi inşaatına başladığımız zaman gördük ki sahipsiz  olmadığımızı anladık bize valilik belediye başkanlığı diğer kamu kurum ve kuruluşları bize her türlü yardım  ve desteği verdiler.Eminimki burayada fazlasıyla  yardım ve destek verecekler yeterki biz hazır olduğumuzu gösterelim.Buradan huzurevi inşaatına desteklerini esirgemeyen  başta sayın Valilerimiz halil Ulusoy , Ali Haydar Öner bey efendiye,Belediye Başkanlarımız Ahmet Bukan,Namık Kemal Eryılmaz,İrfan Dinç bey efendiye,il genel meclisi  eski ve yeni üyelerine  özel idare müdürlerine İstanbul  ve Ankara da bulunan iş adamlarımıza , kadir şinas Çankırı halkına vermiş oldukları yardım ve desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum.KARATEKİN EFENDİNİN mezarının yapımı sırasında yardım ve desteklerini esir gemiyeceklerine inancım tamdır herkese selam ve saygılar.

Halit Öksüz

yaşlıları koruma derneği başkanı

 

 Mesajı Yazan: nilsan
Mesaj Tarihi: 21.03.2006 Saat 09:25

         Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla  Nilgün ŞANLIMesajı Yazan: ahmet doğan
Mesaj Tarihi: 23.03.2006 Saat 09:46

 HEYECAN VERİCİ BİR PROJE ...İNŞAALLAH BU SESE KULAK VERENLER ÇIKARDA NETİCEYE ULAŞILIR,O BÜYÜK KOMUTANA YARAŞIR BİR ESER ORTAYA ÇIKAR.

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği  Çankırı Belediyesi ve Çankırı Sivil Toplum Örgütlerinden talep ediyorum.

AHMET DOĞANMesajı Yazan: ALİ YILDIRIM
Mesaj Tarihi: 23.03.2006 Saat 09:51

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

 

ÇANKIRI YILDIZHAN YARAN EKİPİ OLARAK CANI GÖNÜLDEN İSTİYORUZMesajı Yazan: kadiryavuz55
Mesaj Tarihi: 23.03.2006 Saat 13:38

Kalemize olan sadakatimiz   her şeyden önce kendimize,geçmişimize.geleceğimize olan  insani bir  görevimizdir..Kalemiz aşırı derce de erozyona maruz kalmıştır.Üstüne üstlük Belediyemiz in düblek evler adı altında bu bölgede bir proje çalışması vardır.Önçelikli olarak bu projenin durdurulması,kaldırılması gerekmektedir.Bu projenin önüne geçemediğimiz takdirde !

Erezyonun katledemediğini, Çankırı Kalemizi Belediyemizini bu uygulaması gerçekleştireçektir.? Kale ve cevresindeki her türlü yapılanmaya kesinlikle müsade edilmemeli vede göz yumulmamalıdır.Kararlılıkla bunun arkasında durulmalıdır. Kalemiz tüm çevresi dik ve eğimli olduğu için buranın erozyon kontrolu ( Gerçek anlamda ağaçlandırılması ) önçeliğimiz olmalıdır.

 Bir başka olaysa burasının bir ibadet hane gibi kullanıması,dinen ve insani olarak abes olmaktadır.Buraya bir ibadet hanede yapılaçaksa da ayrı bir bölüm olarak yapılmasından yanayım.Dinimize hürafeler konarak burada yatan zatı muhteremlerimizide son derece rahatsız ediyoruz.Tövbe haşa tapınır duruma düşüp mezarı başında namaz kılıyoruz.İbadet ediyoruz ?

 ÇEVRECİNİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DE BUNLARDIR.Mesajı Yazan: mustafa
Mesaj Tarihi: 30.03.2006 Saat 01:31

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşaa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi'nden talep ediyoruz.

Kendim ve radyo NEŞE personeli adına.

Saygılarımızla

 

Çankırı tarihinde önemli bir değere sahip bulunan Karatekin Bey ve onun gibi değerli büyüklerimizi (Billur Bey, Toprak Baba, Sarı Baba, Hacı Murad-ı Veli, Ahmet Talat ONAY, Tahsin Nahit UYGUR, Hasan ÜÇOK...) unutmamak; onları unutmamanın göstergesi olarak da her alanda güçlü bir azme ve yüksek bir çalışma faaliyetine sahip olmamız gereğini bir kere daha belirtiriz.-------------
ÇANKIRILIYIM BEN...


Mesajı Yazan: adem18
Mesaj Tarihi: 05.04.2006 Saat 15:39

ÇANKIRI  ERENLER KÖYÜNDEN ADEM AYDIN

TÜM ÇANKIRILILARI BU ANIT MEZAR KAMPANYASINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN BU KAMPANYAYA DAVET EDİYORUM.

SYN. BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE VALİMİZİN BU KONUYLA İLGİLİ HASSASİYETİNİ BİZ ÇANKIRILILARA GÖSTERMESİNİ İSTİYORUZ.

NEDEN ÇANKIRIDA BİR ANIT MEZAR OLMASIN

HAYDİ YARENLER HEP BİRLİKTE

SAYGILARMesajı Yazan: M.Çiftci
Mesaj Tarihi: 06.04.2006 Saat 09:26
Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

O Muhteşem Çankırı Kalesinden O Mabeti Metfun Emir Kurutekin Hz, Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
M.ÇİFTCİ


Mesajı Yazan: Recep C
Mesaj Tarihi: 06.04.2006 Saat 10:23

 

Tarihi ve kültürel değerlerimizin günbegün bilinçli ya da bilinçsiz olarak erozyona uğraması ile gelecek kuşakların kendi kimliklerine ve kültürlerine yabancı kalmaları, atalarını ve ebeveynlerini unutmaları ile kimliksiz ve kişiliksiz yetişmelerini önlemek için Çankırı'da adına yaraşır şekilde ve görkemli bir Karatekin Bey Anıtı'nın yapılması için bütün kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, okulları ve Çankırımızı sevenlerin bu imza kampanyasına katılmasını istiyorum.

Çankırı Müftülüğü aracılığı ile bütün köy ve kasabalarda Karatekin Bey'in adının duyurulması ve kampanyaya destek verilmesi gerektiği kanısındayım.

Bu güzel girişime destek olanlardan Allah razı olsun.

Kampanyamız Çankırı'mız için hayırlı olsun

 Mesajı Yazan: aybarssenturk
Mesaj Tarihi: 06.04.2006 Saat 10:50

ÇANKIRIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN EMİR KARATEKİN BEYİN TÜRBESİNİN SELÇUKLU MİMARİSİNE GÖRE YENİDEN YAPILMASINI BU KONUNUN GEREKLİ YETKİLİLER TARAFINDAN BİRAN ÖNCE FAALİYETE GEÇİRİLMESİNİ ÇANKIRI SEVDALISI OLARAK BENDE ÜMİT EDİYORUM.

ÇANKIRIMIZIN HAKETTİĞİ DEĞERİ VE GÜZELLİĞİ KAZANMASI İÇİN SADECE YETKİLİLERİN DEĞİL HEPİMİZİN DUYARLI OLMASI VE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR.

TÜM ÇANKIRIYA SAYGILARIMLA-------------
Aybars ŞENTÜRK


Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Mesaj Tarihi: 13.04.2006 Saat 07:22

Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 12/04/2006 günü TBMM'de "EMİR KARATEKİN VE ÇANKIRI" konusunda Emir Karatekin, Mevlevihane ve İstiklal yolu içerikli gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Kampanyamızda belirtilen hususları Meclise ve Türkiye gündemine taşıdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. forum_posts.asp?TID=468 - Konuşma metnini görmek için tıklayınız-------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/


Mesajı Yazan: toprak18
Mesaj Tarihi: 29.04.2006 Saat 16:00

     KALEDE METFUN EMİR KARATEKİN HAZRETLERİNİNTÜRBESİNİN BİR SELÇUKLU KOMUTANINA YARAŞIR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ, ÇANIRI VALİLİĞİ ve ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN TALEP EDİYORUM.

SAYGILARIMLA.

                                                          Mahmut KARABULUT

                                                          NLP-Uzmanı Mesajı Yazan: mevlutacaroglu
Mesaj Tarihi: 29.05.2006 Saat 11:26

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

O Muhteşem Çankırı Kalesinden O Mabeti Metfun Emir Kurutekin Hz, Türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Mevlüt ACAROĞLU

Diyarbakır'daki Çankırılılar adına-------------
YEŞİLÖZLÜ


Mesajı Yazan: haberci
Mesaj Tarihi: 31.07.2006 Saat 17:40

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini/düzenlenmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla,

(isim soyisim)-------------
Cansaati.Org


Mesajı Yazan: Fatih Bayram
Mesaj Tarihi: 01.08.2006 Saat 11:17

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.


                                                                                     Fatih BAYRAM


Mesajı Yazan: Zeynep Ilgaz
Mesaj Tarihi: 20.08.2006 Saat 10:42

 

Zeynep IlgazMesajı Yazan: Semra Zorluer
Mesaj Tarihi: 20.08.2006 Saat 18:30

 

 -------------
Semra Zorluer


Mesajı Yazan: Necati Ülker
Mesaj Tarihi: 22.08.2006 Saat 20:41

BİN YILIN ŞÜKRANI ANIT MEZAR KAMPANYASI

 

             Tüm halkımızca desteklenip; kurum - kuruluş ve kişileri onurlandıracak olan yapılacak esere katkısı olanlara, isimleri işlenip gelecek nesil insanları bu isimleri okurken gurur duyarak, hayıflanarak, keşke böyle bir esere bende katkı sağlayabilseydim; diye ışık tutanları yâd ederek anacaklardır. Bu görüşe göre kutlu asker EMİR KARATEKİN’E vefa borcumuzu, ödemek için tüm ÇANKIRI ‘lının hatta tüm bölge insanlarının seferber olduğu, sevgi yumağı oluşturarak KOMUTANLIK şanına yaraşır bir ANIT MEZAR İNŞAA edilmiş, MÜZESİYLE nostaljik görünümü ile görkemli, heybetli, bütünlük oluşturarak bir eser çıkarılacağı gibi belki asırlarca kalıcı bir yapı düzeni gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu arzu ile kampanyanın başarı ile yürütülmesi dileklerimle duyarlı idarecilerimizden ve de sivil toplum örgütlerinden atılımlarını bekliyor talep ediyorum. 22.08.2006

 

YARAN Necati ÜLKER SİNCAN ANKARA-------------
Necati Ülker


Mesajı Yazan: Metin ÜNVER
Mesaj Tarihi: 10.11.2006 Saat 13:23

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.

 

 

Saygılarımla

Metin ÜNVER

 

 -------------


Mesajı Yazan: akaraabali
Mesaj Tarihi: 11.11.2006 Saat 13:14

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.
-------------
Ali KARAABALI
İstanbul Çankırı Gençlik Derneği(ÇAN-GENÇ)
--Aynı Toprağın Çocuklarının Buluştuğu Adres---
www.icgd.org.tr www.cankirigenclik.net


Mesajı Yazan: Hacı ÇINAR
Mesaj Tarihi: 11.11.2006 Saat 23:54

Sayın Ahmet GÜLŞEN;

Başlatmış olduğunuz bu kampanyayı can-ı gönülden destekliyorum, bu vesileyle kampanyaya destek veren/verecek herkese şükranlarımı sunarım...

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.Mesajı Yazan: abidinak18
Mesaj Tarihi: 12.11.2006 Saat 15:03

         Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.Mesajı Yazan: isa özkan
Mesaj Tarihi: 13.11.2006 Saat 11:48

Çanıkrımızın tarihi açısından önemli  Emir Karatekin Hazretlerinin onurlandırılması ve Çankırımızın tanıtımı açısındsan Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin Türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde anıt mezar olarak yeniden inşa edilmesini,

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
isa özkan


Mesajı Yazan: halilsarikaya
Mesaj Tarihi: 14.11.2006 Saat 15:07

Çankırımızı Türk yurduna katan Emir Karatekin Hazretleri kabrinin, 

manevi kişiliği,askeri dehası,şanlı Türk tarihine ve bir Selçuklu komutanına yakışır,

Selçuklu'nun o dönem ki mucizevi mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilmesini,

Kültür ve Turizm Bakanlığından,

Çankırı Valiliğinden ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.

 

Halil SarıkayaMesajı Yazan: kubilayersoy
Mesaj Tarihi: 02.01.2007 Saat 08:04

Çankırımızı Türk yurduna katan Emir Karatekin Hazretleri kabrinin, 

manevi kişiliği,askeri dehası,şanlı Türk tarihine ve bir Selçuklu komutanına yakışır,

Selçuklu'nun o dönem ki mucizevi mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilmesini,

Kültür ve Turizm Bakanlığından,

Çankırı Valiliğinden ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.

Kubilay ErsoyMesajı Yazan: mnar
Mesaj Tarihi: 03.01.2007 Saat 14:23

Çankırımızı Türk yurduna katan Emir Karatekin Hazretleri kabrinin, 

manevi kişiliği,askeri dehası,şanlı Türk tarihine ve bir Selçuklu komutanına yakışır,

Selçuklu'nun o dönem ki mucizevi mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilmesini,

Kültür ve Turizm Bakanlığından,

Çankırı Valiliğinden ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
Mustafa NAR


Mesajı Yazan: mehmetunal
Mesaj Tarihi: 03.01.2007 Saat 22:19

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini/düzenlenmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla,

Mehmet ÜNAL-------------
ne diyorsak o!!!


Mesajı Yazan: mehmetunal
Mesaj Tarihi: 03.01.2007 Saat 22:30

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.

 

 

Saygılarımla

MEHMET ÜNAL-------------
ne diyorsak o!!!


Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Mesaj Tarihi: 17.02.2007 Saat 22:52
Orjinalini yazan: haberci haberci Yazdı:

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini/düzenlenmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla,

(Ahmet GÜLŞEN)-------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/


Mesajı Yazan: by bozkurt
Mesaj Tarihi: 17.02.2007 Saat 23:36

         

        Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.


        Saygılarımla, by interturk

-------------
by bozkurt


Mesajı Yazan: Hasan ALTUN
Mesaj Tarihi: 20.02.2007 Saat 20:33

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini/düzenlenmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla,

(Hasan ALTUN)Mesajı Yazan: dokumacı
Mesaj Tarihi: 21.02.2007 Saat 13:38
Anadolu'nun sayılı sarp kalelerinden olan Çankırı  Kalesi'nde, kalede medfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin, bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde ve ziyarete elverişli bir tarzda yeniden inşa edilmesini ve düzenlenmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.
Mehmet Kenan Dokumacı


Mesajı Yazan: özcan çalışkan
Mesaj Tarihi: 23.02.2007 Saat 23:35

ÇANKIRI KALESİNDE BULUNAN ANADOLU FATİHİ SELÇUKLU KOMUTANI EMİR KARATEKİN HAZRETLERİNE AİT TÜRBENİN ÇANKIRI TARİHİNİ EN CANLI ÖRNEĞİNİ TEŞKİL ETTİĞİ İÇİN BAŞTA İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OLMAK ÜZERETÜM YETKİLİLERDEN ANITMEZAR ŞEKLİNDE ASLI KORUNARAK YENİDEN İNŞASINI TALEP EDİYORUM TARİHİNİ VE GEÇMİŞİNİ ANLAMAYAN VE BİLMEYEN ULUSLAR GELECEĞİNDEN VE TARİHİNDEN EMİN OLAMAZLAR SAYGILARIMLA-------------
ÖZCAN ÇALIŞKAN


Mesajı Yazan: by guzel
Mesaj Tarihi: 17.03.2007 Saat 23:08
 
 
 
                        
                       
  

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.

saygılarımızla...

                    Çukurözköyü Dernegi...  
Coşkun Güzel & Enver Gedene


Mesajı Yazan: AK100
Mesaj Tarihi: 18.03.2007 Saat 09:08

ÇANKIRILI DİKKAT

 BÜYÜK KOMUTAN KARATEKİN  ANIT MEZARI İCİN KAC ZAMANDIR ANIT MEZAR İSTEGİ VE KAPPANYASI YAPIYORSUNUZ BİR GELİŞME VARMI YOKSA CANKIRI DA ANIT MEZAR YAPACAK YAPTIRACAK KURUMMU YOK EGER YAPILMIYORSA YANINA BİRTARAFADA ERMENİ KİLİSESİ YAPALIM DEN O ZAMAN TÜRKİYENİN KURUMLARININ BAŞI GELİR TEMELİ ATAR YAPIMINI ÜSLENİR İNŞASINI BİTİTTİRİR ACILIŞINI YAPAR
CANKIRIDA SİVİL İNSİYATİF HARAKETE GECSİN BİR DERNEK KURULSUN ANIT MEZAR YAPIM İZNİNİ ALSIN PROJOLENDİREREK BİZ İMECE USULUİLE YARDIMLAŞARAK EN GÜZEL ANIT MEZAR YAPARIZ RAHMETLE MİNNETLE ANDIGIM KOMUTANIMIZA
SAYGILAR


-------------
VATAN


Mesajı Yazan: elegance18
Mesaj Tarihi: 18.03.2007 Saat 10:50
Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.
Saygılarımla
 
Latif Soydaş


Mesajı Yazan: ifranirfan
Mesaj Tarihi: 19.03.2007 Saat 12:06


             Böyle kampanyalar başlatarak, bunları gündeme getiren arkadaşlara   teşekkürler.

         Emir Karatekin hakkında arkadaşlarımız yeterince yazmışlar aynı yazılanları tekrar etmek istemiyorum. Şunu hiç bir zaman unutmamamız gerekiyor. Selçuklular döneminde  başlayan  Anadolu'nun türkleşmesine ve müslümanlaşmasına  öncelik etmişlerdir. Böyle çok önemli şahsiyetlerimizin bulundukları ortamların en iyi  şekilde projelendirilerek hakettiği konuma getirilmesi gerekir. Bu yapılacak anıt mezarAnadolu Türk Mimarlığının genel karakterini  yansıtacak tarzda yapılması, bunlara ilave olarak ,kesme taş malzeme, taş işçiliğine dayanan bir şekilde yapılmasına özen göstermelidir. Bu anıt mezar Çankırı'nın simgesi olması ,Bu yapı görüldüğünde Çankırı hatırlanacak tarzda yapılmasından yanayım.

         Çankırı Kalesinde daim metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden arz ediyorum.
                                                                                       İrfan BÖCEK

         

Mesajı Yazan: cankiriliis
Mesaj Tarihi: 20.03.2007 Saat 11:14
Çankırı Valiliğine,
 
Sayın Valim,
 
Bizler binlerce yıldır Hak yolunda kılıç sallayan bir neslin ahfadıyız.İçimizdeki Hak- Hukuk anlayışı, kıyamete kadar sönmeyecek bir ateş olarak, devam edecektir.Zira genetik yapımıza Hak- Hukuk duyguları kazınmış vaziyettedir.Genlerimizden bu duyguları çıkaramazsınız.Çıkarılırsa ne olur? O zaman o'nun ismi Türk olmaz. Bakınız dünyaya Hak ve Hukuktan yana olduklarını iddia eden kaç millet var ki, Hakkı Hukuku koruyor olsun. Görüyoruz işte! En güzel misal ABD. Hakkı- Hukuku koruyor.Güya.Örneklerine şahidiz.İşte Irak'ta Hak Hukuk koruyan bir ABD.Hergün kan gövdeyi götürüyor.Hangi Hak'tan bahsediyor ki?
 
Bizlere Hakkın Hukukun ulviyetini öğreten ve Cihana nam salmış yiğit ve Allah dostu Emir Karatekin gibi eli öpülesi Komutanlarımıza çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde, Emir Karatekin'e yakışır bir Anıt-mezar'ın yapımı için gereğini saygılarımla arz ederim.        
 
 Çankırılı is


Mesajı Yazan: Aykut O
Mesaj Tarihi: 20.03.2007 Saat 15:35
Çankırı da okumuş.Çocukluğunun ve gençliğinin en güzel günlerini bu tarihi doku içerisinde yaşamış biri olarak bu kampanyaya katılmamam mümkün değil.Yürekten destekliyorum.
 
Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.
Saygılarımla
Aykut Özel


Mesajı Yazan: murat4
Mesaj Tarihi: 20.03.2007 Saat 22:36

Şu andaki belediye iktidar partisinden olmasına rağmen Emir Karatekin Hazretlerinin Anıt Mezarının hala yapılmamış olmasını kınıyorum. Tarihini öğrenmeyen medeniyetler tarih sayfalarından tek tek silinmişlerdir. Ben 22 yıldır mesleğim gereği Çankırı'dan ayrı olmama rağmen gözümde tütüyor. Allah kısmet ederse yakın bir zamanda temelli yerleşmeyi düşünüyorum, ancak belediyenin çalışmadığınını bu vesileyle söylüyorum ve iktidar partisi Belediyesine yakıştıramıyorum. En azından seçimler yaklaşmışken bari yapın da partinize bir kaç oy kazandırın.-------------
Bu vatanın yararı için elini taşın altına koymayanın başı o taşın altında kalsın!...


Mesajı Yazan: i_ozyilmaz
Mesaj Tarihi: 21.03.2007 Saat 14:24

              KALEDE MEFDUN EMİR KARATEKİN HAZRETLERİNİN TÜRBESİNİN BİR SELÇUKLU KOMUTANINA YARAŞIR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ ÇANKIRI VALİLİGİ VE ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN TALEP EDİYORUM.

             ibrahim özyılmaz


Mesajı Yazan: aslanbey18
Mesaj Tarihi: 24.03.2007 Saat 14:43
Orjinalini yazan: ali aslan ali aslan Yazdı:

“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.-------------
ali aslan sağlık memuru


Mesajı Yazan: cyavuz
Mesaj Tarihi: 24.03.2007 Saat 18:44
Şuan ki Emir Karatekin türbesi sanat ve tarihi değeri olmayan, sıradan diyebileceğimiz bir yapıdadır. Bir yeni anıt mezar (diğer adlandırma ile türbe veya kümbet) inşa edilmelidir.

-------------
çankırıya değer verenlerin adresi
Cevat YAVUZ


Mesajı Yazan: sedefiye
Mesaj Tarihi: 17.06.2007 Saat 00:50
Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.
Mesajı Yazan: Karaman Bey
Mesaj Tarihi: 18.06.2007 Saat 20:24

Türklere Anadolu kapılarını açan Büyük Komutan Selçuklu Sultanı Alparslan'ın askerlerinden, Türklerin Anadolu da ilerlemesinde katkıda bulunan Çankırı Fatihi Emir KARATEKİN Hazretlerinin kabrinin, Selçuklu Mimarisine uygun olarak inşa edilmesi gerektiğine inanıyor ve tüm yetkililerden talep ediyorum.

Saygılarımla…

        Serdar Karaman


-------------
http://imageshack.us">


Mesajı Yazan: turgutunal18
Mesaj Tarihi: 18.06.2007 Saat 23:46

Öncelikle bu çalışmanın Çankırı için çok büyük manevi önemi olduğunu düşünüyorum

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.Mesajı Yazan: dede
Mesaj Tarihi: 20.06.2007 Saat 19:02
 

       Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin ,Atalarımıza saygımızın ifadesi

olarak Çankırı'mıza yakışır ve yaraşır şekilde
 
yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve
 
Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.
 
                                                         R.Dede


Mesajı Yazan: İbrahim Akyol
Mesaj Tarihi: 18.11.2007 Saat 16:33

“KARATEKİN ANIT MEZAR” KAMPANYASINDAKİ DESTEK İMZAMI GERİ ALIYORUM.

 

7 Mart 2006 tarihinde başlayan “Emir Karatekin Anıt Mezar” kampanyasında bugüne kadar hiçbirşey yapılmamasından dolayı destek imzamı geri alıyorum. Emir Karatekin Hazretleri için anıt mezar istemiyorum. O büyük komutan, asırlardır yattığı, sade ve gösterişten uzak  bir mekan olan türbesinde yatmaya devam etsin. Sadece istediğimiz, o kutlu türbenin, mekanın temiz ve bakımlı olması, ziyaretçilerin de edeb ve ahlak içerisinde o kutlu mekanı, büyük komutanı ve ailesini ziyaret etmeleridir. Eminimki Şeyh Emir Karatekin Hazretleri de böyle düşünüyordur. -------------
İbrahim Akyol


Mesajı Yazan: gdestanci
Mesaj Tarihi: 20.11.2007 Saat 11:39

Sadece Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep etmiyorum ben Çankırının her yerindeki tarihi yerlerin ortaya çıkarılmasını anıtlar dikilmesini artık Çankırımızın bir tarih kültür şehri olduğunun Türkiye'ye dünyaya duyurlumasını istiyorum. Hemen pes edilmesini kampanyanın geri çekilmesini de istemiyorum . Siz pes ettiyeseniz ben kampanyayı devam ettiriyorum. Sonunda bir duyan bulunur elbet....  -------------
Güven DESTANCI
www.aktasder.c


Mesajı Yazan: adasci
Mesaj Tarihi: 21.11.2007 Saat 14:11
Çankırımızı fetheden büyük komutan Karatekin beyin anıtının bu güne kadar Çankırıya dikilmiş olması lazımdı.  İnşallah en kısa zamanda dikilir. Bu konu ilin mülki amirlerine duyrulur. Selamlar
 
ALİ DAŞCI


Mesajı Yazan: cyavuz
Mesaj Tarihi: 22.11.2007 Saat 09:50

Bin Yılın Şükranı

EMİR KARATEKİN

ANIT MEZAR KAMPANYASI

 

1071’de Büyük komutan Alpaslan ile Anadolu’nun bir ucundan başlayan fetih hareketi, O’nun kutlu askeri Emir Karatekin tarafından Çankırı kalesinin fethiyle taçlanmış ve perçinlenmiştir. Artık Anadolu Türkleşmiş ve Çankırı ebediyete kadar inmeyecek Türk bayrağını burçlarına dikmiştir. Bu Çankırı için son kuşatma, son fetihtir.

 

Bugün bu topraklarda süren hayatımızın banisi kutlu asker Emir Karatekin’den kalan sadece mütevazı bir mezardır.  Ancak bin yılın şükranı için bir adım atacak zaman şimdi gelmiştir.

 

Çankırı Araştırmaları Sitesi- Cansaati.Org olarak kutlu asker Emir Karatekin’e vefa borcumuzu ödemek için tüm Çankırılıların seferber olacağı bir çalışma ile O’nun komutanlık şanına yaraşır bir ANIT MEZAR inşa edilmesini öneriyoruz.

 

Kampanya Çağrısı

 

Şuan ki Emir Karatekin türbesi sanat ve tarihi değeri olmayan, sıradan diyebileceğimiz bir yapıdadır. Bir yeni anıt mezar (diğer adlandırma ile türbe veya kümbet) inşa edilmelidir.


Önerdiğimiz eser;

-         Selçuklu dönemi sanatını yansıtmalıdır,

Selçuklu dönemi komutan mezarları genelde Kümbet şeklinde yapılmakta olup, Selçuklu başkentliği yapmış Kayseri’de yada Sivas, Erzurum, Konya gibi şehirlerde  örneklerine bolca  rastlanmaktadır.

-         Karatekin’in komutan vasfını öne çıkartmalıdır,

Şuan ki haliyle türbe Emir Karatekin’in komutanlık vasıflarını yansıtmıyor. Bir “telli baba” türbesi gibi halkın muhayyilesine yerleşmiş durumdadır. Bu anlayışı değiştirmeliyiz..

-         Müştemilatında kesinlikle bir müze bulunmalıdır,

Bir asıl eser olarak kümbet şeklinde yapı yer almalı ve yanında ise küçük bir tarih müzesi, Sandukanın bulunduğu ortamdan ayrı bir mescid inşa edilmelidir. Keza şimdiki haliyle (mezarın yer üstündeki sembolü olan) sandukaya doğru namaz kılınması da namazın esaslarına aykırı bir durumdur.

-         Işıklandırılarak gece ve gündüz şehrin siluetinde yer almalıdır,

Eser Şehre prestij kazandıracak yapıda ve cesamette olmalıdır.

-         Bu türbenin yapılması yaşatılması için bir dernek teşkil edilmelidir,

Eserin inşası ve yaşatılması bağımsız bir dernekle yürütülmelidir. Tabii ki bu konuda karar Valilik ve/veya Belediyemize düşer onlardan da bu konuda bir açıklama bekliyoruz.

-         Finansmanını Belediye, İl Özel idaresi veya başkaca kurumlar karşılayabilir ama mutlaka halkın 1 YTL dahi olsa katkısı olmalıdır,

Karatekin türbesinde halkında katkısı olmalıdır. Kaleye her çıktığımızda sanki kendi mülkümüz gibi görebilmeli ve benimseye bilmeliyiz. Herkes bir nebze olsun vefa borcunun ediminde katkı sağladığına inanmalıdır.

-         Eser proje yarışması ile belirlenmelidir,

Selçuklu dönemini yansıtan, asla beton yada çelik yığını olmayan, fonksiyonel ve büyük ama asla hantal olmayan bir eser olmak şartıyla yarışma açılarak proje tespit edilmelidir.

 

-         Toprak Baba, Billurbey ve Sarı Baba,

Yapılacak eserin daha küçük veriyonları da Karatekin'in.komutanlarının mezarlarına uygulanmalıdır.

 

Halktan ve Yetkililerden Beklentilerimiz:

-         Belediye ve il genel meclisinin bu konuda neler yapabileceğini açıklamalarını,

-         Sanat tarihi uzmanlarından Selçuklu dönemi bir komutan mezarında bulunması gereken unsurları anlatmalarını,

-         Mimarlardan, inşaat mühendislerinden Kaleye yerleştirilecek bir kümbetin teknik olarak ne gibi şartlar ve gereklilikler taşıdığını kısaca anlatmalarını,

-         Halkımızın konu hakkında önerilerini ve yerel yönetimlere  ulaştırmak üzere taleplerini ifade etmelerini bekliyoruz.

 

Yorumlarınızla birlikte şu talebi yinelemenizi rica ediyoruz. “Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla (isminiz-  soyisminiz)”

-         Toplumsal duyarlılığı artırmak için bu metni yazıcı çıktısından alarak dostlarınıza dağıtmanızı ve Çankırı’da veya Çankırı dışında, dernekleriniz de yayın organlarınızda gündemde tutmanızı bekliyoruz.-------------
çankırıya değer verenlerin adresi
Cevat YAVUZ


Mesajı Yazan: mçevik
Mesaj Tarihi: 22.11.2007 Saat 10:55
            EVET ÇOK GÜZEL BİR KAMPANYA BAŞLADILMIŞ ÇOK HOŞUMA GİTTİ. AMA BU KAMPANYADAN KAÇ KİŞİNİN HABERİ VAR ACABA BÜYÜK AFİŞLERLE ÇANKIRI VE İLÇELERİNDE BU KAMPANYALARLA DUYURULMALI. HALKIMIZ BİLİNÇLENDİRİLMELİ VE ÇANKIRI FATİHİ EMİR KARATEKİN BÖLGEMİZDE İYİCE TANITILMALI
           ŞEHRİMİZDE ADINI BİRÇOK YERE VERMİŞİZDİR AMA EMİR KARATEKİNİN KİM OLDUĞUNU TANITABİLMİŞMİYİZ AÇABA. BÖYLE BİR KAMPANYA VE ÜSTÜNE YAPILACAK MUHTEŞEM BİR ESER İLE ÇANKIRI BÜTÜNLEŞECEKTİR.
           İLGİLİ YERLERDEN BU KAMPANYAYA DESTEK VE ATAK BEKLEMEKTEYİZ.  


-------------
mçevik65


Mesajı Yazan: erkudo
Mesaj Tarihi: 30.11.2008 Saat 13:53
Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin Türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini;

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.Erkut ERASLAN

www.yareniz.biz

Yarenler Mekanı Yareniz.biz Yöneticisi-------------
www.yareniz.biz


Mesajı Yazan: psikobilmis
Mesaj Tarihi: 30.11.2008 Saat 20:07
“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.
 saygılarımla TUĞBA KALAYCI


-------------
tuğba kalaycı


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 01.12.2008 Saat 13:45
“Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyoruz


Mesajı Yazan: Erhan METİN
Mesaj Tarihi: 01.12.2008 Saat 21:58

Bir milletin fertlerine güç veren eşsiz kaynaklardan bir taneside hiç şüphesiz milletlerin bağırlarında yetiştirmiş olduğu kahramanlarıdır. Milletlerin bittiği denildiği anda Türkün manevi şahsiyetini tekrar ayağa kaldıranlar ve harekete geçirenler de yine bu kahramanların yaşamlarıyla sergiledikleri duruşlarıdır. Tarihte dostlarına güven, düşmanlarına korku salmış kahramnalardan biri olan Çankırı fatihi Karatekin Beyin Kabrinin ona yakışır şekilde imar edilmesini bu konu ile ilgili olan makamlardan talep  ediyorum. -------------
"Söz Ola kese savaşı, Söz ola Kestire Başı. Söz Ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz." (Yunus Emre)


Mesajı Yazan: Kadir Ayan
Mesaj Tarihi: 07.12.2008 Saat 14:02

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin

Türbesinin bir Selçuklu Komutanına

yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini

Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden

talep ediyorum.Mesajı Yazan: emrah18
Mesaj Tarihi: 07.12.2008 Saat 15:20

Kalede metfun Emir Karatekin Hazretlerinin türbesinin bir Selçuklu Komutanına yaraşır şekilde yeniden inşa edilmesini Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesinden talep ediyorum.

Saygılarımla

Emrah GÖNDER-------------
Emrah GÖNDER
KARATEKİN YÂRAN DERNEĞİ


Mesajı Yazan: sadrain
Mesaj Tarihi: 07.07.2009 Saat 13:40
selamlar

kaleye yeni bir anıt mezar fikrini kim düşünmüşse öncelikle Allah razı olsun diyorum. Oldukça güzel bir fikir verilmekle kalmamış nasıl yapılacağının da planı çizilmiş . Ama bir şeyi unuttuğunuzun farkında değilmisiniz bilmiyorum. Bu konuda öncelikle Emir Karatekin Hazretlerinin fikri alınması gerekmezmi. Diyeceksiniz ki ölmüş birinemi danışalım. Bende diyorumki ölseydi danışmanız gerekmezdi ama ben öldüğünü düşünmüyorum. Karetekin hazretlerinin manevi desteğinizi arkanıza alırsanız bu projenin tamamlanacağını düşünüyorum. Aksi halde bütün çabanız boşunadır. Sadece güzel bir taş dikmiş olursunuz bir zamanda gelir birileri o taşı ordan kaldırır ve sizin emeğiniz boşa gider.  Ben derimki projeyi Karatekine bırakın keyfinize bakın. Boşuna kendinizide milletide yormayın. Zaten Karatekin Hazretleri istese kendide yaptırır. saygılarımla .


Mesajı Yazan: Metin YILMAZ
Mesaj Tarihi: 20.12.2010 Saat 07:31

http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/132.pdf


Çankırı Fatihi Emir Karatekin’in Türbesi

Doç.Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru-------------
[Memleketimde konuşan çok, "yazan" YOK!]


Mesajı Yazan: Metin YILMAZ
Mesaj Tarihi: 20.12.2010 Saat 18:00-------------
[Memleketimde konuşan çok, "yazan" YOK!]


Mesajı Yazan: ONsekiz
Mesaj Tarihi: 08.01.2011 Saat 20:47
2006 yılında başlatılmış alkışlanacak bu kampanyaya Valiliğimizin ve belediyemizin sessiz kalmasını doğrusu çok yadırgadım. Karatekin ili Çankırıya böylesi bir anıt mezar yapımı için daha fazla beklenilmemelidir.Bu kampanyayı yürekten destekliyorum.Sayfayı Yazdır | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.16 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk