Sayfayı Yazdır | Close Window

DİLİMİZ TÜRKÇE EN BÜYÜK KÜLTÜR VARLIĞIMIZDIR

Nereden Yazdırıldığı: Çankırı Araştırmaları Sitesi
Kategori: Araştırmalar
Forum Adı: Çankırı İçin Düşünüyorum
Forum Tanımlaması: Çankırı için düşündüğünüz fikir ve öneriler
URL: http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=1489
Tarih: 07.07.2020 Saat 08:42
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 10.15 - http://www.webwizforums.com


Konu: DİLİMİZ TÜRKÇE EN BÜYÜK KÜLTÜR VARLIĞIMIZDIR
Mesajı Yazan: hikmet ozdemir
Konu: DİLİMİZ TÜRKÇE EN BÜYÜK KÜLTÜR VARLIĞIMIZDIR
Mesaj Tarihi: 27.04.2007 Saat 10:54

Dilimiz Türkçe, millet olarak bizi bir araya getiren en önemli kültür varlığımızdır. Mili birliğin ve bütünlüğün temel taşı olan dil, milletleri millet yapan unsurların başında gelmektedir.

 

Bugün on iki milyon kilometre karelik bir alanda, bütün lehçeleri ile beraber 220 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Sümerce çivi yazılı tabletlerde bulunan Türkçe kelimeler, dilimizin ne kadar eski bir tarihe dayandığını göstermektedir. Bugün dünyada konuşulan diller içerisinde, konuşanıyla beşinci sırada yer alan güzel dilimiz Türkçenin, 4.yüzyılda ortaya konan Orhun Yazıtları ile gelişmiş bir dil varlığının olduğunu dikkate alacak olursak, bu güne gelinceye kadar bilinmeyen çok eski tarihlerden beri var olan bir dil olduğu açıktır.

 

Milletleri meydana getiren unsurların başında gelen dil, milli kültürün en önemli unsurudur. Dili bozulan milletlerin kültürlerinin de bozulacağı, edebiyat, sanat ve düşünce alanlarında tamiri mümkün olmayan çöküntüler meydana geleceği kaçınılmaz bir gerçektir. Günümüzde Türkçenin iyi yazılıp konuşulamadığı vatandaş olarak hassasiyet gösterilmediği, eğitim ve öğretimde yetişmekte olan yeni nesillere yeterince öğretilemediği, Türkçenin yabancı dillerin etkisinde kaldığı, bu etkinin kendisini sanattan ticarete, basın ve medyadan iletişime kadar her alanda ve her yerde gösterdiği iddia edilmektedir.

 

Bu endişelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, İstanbul Milletvekili Sayın Ekrem ERDEM ve benimde içinde bulunduğum 105 Milletvekili tarafından  "Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verilmiştir. Önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 13.02.2007 tarihinde görüşülerek bir Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararda, 14 üyeden oluşacak olan Komisyonun süresinin 3 ay olmasına da yer verilmiştir. Ayrıca 01.03.2007 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 70 inci Birleşiminde Komisyon üye  seçimi yapılarak benimde bulunduğum 14 Milletvekili Komisyon Üyesi olarak göreve başlamıştır.

 

Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Komisyonumuz Türkçenin yaşadığı sorunları, kaynaklarını ve yayılma şekillerini belirleyerek hem Türkçeyi tehdit eden sorunlara karşı önlem alma yollarını ortaya koymaya, hem de Türkçenin gelişmesinin, zenginleşmesinin ve yaygınlaşmasının önündeki engelleri gidermeye yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Komisyon kurulduğu günden buyana haftanın 4 gününde toplanarak yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Türkçe ile yakından ilgili, konuya dair düşünce ve önerileri olan akademisyenlere, edebiyatçılara, medya ve iletişim uzmanlarına, sivil toplum kuruluşu ve basın yayın kuruluşları temsilcilerine, sanatçılara ve bu konuda söyleyecek sözü olanlara ulaşmış, onların Türkçemiz ile ilgili bilgilerini, düşüncelerini, öneri ve katkılarını almış ve almaya devam etmektedir.

 

Dilimizin söz varlığı ve gücünü dikkate alarak;

 

-         Türkçenin diğer diller üzerindeki etkisi ve zenginliği,

-         Türkçenin bugünkü durumu ve sunumları,

-         Yanlış kullanım ve telaffuz hataları,

-         Yabancı kelime ve yabancı dile olan düşkünlük,

-         Türkçe öğretimindeki yetersizlik,

-         Radyo ve Televizyon programlarında yapılan dil yanlışları,

-         Çeviri yanlışları,

-         Vurgu ve duraklama yanlışları,

-         Anlatım bozuklukları,

-         Müstehcen ve kaba sözlerin kullanılması,

-         Dilde yabancılaşma

 

gibi konular, yetkili kişi, uzman ve dil ile ilgili kuruluş temsilcileri tarafından ele alınarak, sonuç ve çözüm yolları ortaya konacaktır.

 

Dilimiz Türkçenin bizi biz yapan, bizi bir millet yapan en önemli unsur olduğunu unutmamamız gerekir. Türkçeye karşı hak ettiği özeni göstermek bütün Türk Milletinin başta gelen görevlerinden birisidir. Dilimizin üzerine titremek, iyi bir şekilde kurallarıyla öğrenmek, onu yabancı kelimelerin istilasından koruyup, söz varlığının en güzel bir şekilde kullanılmasına dikkat etmek her Türk vatandaşının vazgeçilmez bir sorumluluğudur.

Türkçenin gücünün farkında olalım. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark konuşmasıdır. Her millet kendi dili ile konuşur, anlaşır, meselelerini çözer, düşüncelerini aktarır. Dil olmadan insan olmaz, aile olmaz, toplum olmaz, millet olmaz. Türk milleti olarak gelecekte, dünya üzerinde önemli bir konumda olmak istiyorsak, sahip olduğumuz dilin, kültürün ve değerlerin bunu sağlayacak en önemli unsur olacağını unutmayalım. Türkçe var ise hak ettiği yerde ise Türk milleti vardır.

 

Selam ve saygılarımla.

 
 
 
Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR
Çankırı MilletvekiliCevaplar:
Mesajı Yazan: mhm402
Mesaj Tarihi: 30.04.2007 Saat 17:17
Sayın Milletvekilimize katılıyorum. Türkçemizin korunmasında her birey kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Tabii, dilimizin zenginleştirilmesinde kurumlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Malesef,eğitim sistemimiz içine kapanık,çekingen, kendini ifade edemeyen, sözlü veya yazılı olarak değil bir kaç cümleyi, bir kaç sözcüğü bir araya getiremeyen kişilikler yetiştiriyor. Bunun en önemli nedeni de, bence, sistemimizin korkutmaya dayalı oluşu ve risk almayı özendirmemesidir. Tabii, bir de demokratik değerlerin tam olarak yerleşmemesi de söz konusudur. Okuma alışkanlığının olmamasını saymıyorum daha....
Selam ve saygılar...


-------------
www.kaymazagel.com


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 02.03.2012 Saat 17:55
   Efendim;

   Bu çok güzel yazıdan dolayı Sizi tebrik ederim.
   Ancak, müsaade ederseniz; bir sual sormak istiyorum: Sizde o güzelim "millî" kelimesini; "milli" şeklinde yazmışsınız. Bilineceği gibi, "milli toprak" da olduğu gibi"milli", bir toprak çeşididir.
  TTK.
  Vehbi OkurSayfayı Yazdır | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.15 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk