2002 yılından buyana kesintisiz hizmet

Üye olun yazmaya başlayın ve Çankırı'nın geleceğine siz yön verin. Çankırı Araştırmaları Sitesi [www.cansaati.org]

Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Araştırmalar » Çankırı İçin Düşünüyorum
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - TBMM’de "EMİR KARATEKİN VE ÇANKIRI"
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 


Kilitli ForumTBMM’de "EMİR KARATEKİN VE ÇANKIRI"

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
ahmetgulsen Açılır Kutu Gör
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Simge
Cansaati.Org Yazı İşleri Sorumlusu

Kayıt Tarihi: 01.10.2003
Şehir: ANKARA
Status: Aktif Değil
Points: 877
Mesajın Direkt Linki Konu: TBMM’de "EMİR KARATEKİN VE ÇANKIRI"
    Gönderim Zamanı: 12.04.2006 Saat 11:20

Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 12/04/2006 günü TBMM'de "EMİR KARATEKİN VE ÇANKIRI" konusunda Emir Karatekin, Mevlevihane ve İstiklal yolu içerikli gündem dışı bir konuşma yapmıştır. 

Sayın ÖZDEMİR'in 12/04/2006 günü Meclis konuşmasında geçen İstiklal Yolu, Çankırı Mevlevihanesi ve Emir Karatekin Mezarı konuları ile ilgili bizim öteden beri süren kampanyalarımızın başlıklarını ve tutanaklara geçen konuşma metnini ilginize sunuyorum.

 

Bin Yılın Şükranı
EMİR KARATEKİN
ANIT MEZAR KAMPANYASI

kampanya başlangıç  07-03-2006

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=310  

 

Çankırı Mevlevihanesi Kampanyası

(kampanya başlangıç 25/01/2006)

İlk Yayın: 13/04/2004 16:55:51

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=20

 

İstiklal Yolu Kampanyası
kampanya başlangıç  29-12-2005

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=58

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 4. Yasama Yılı
87. Birleşim 12/Nisan /2006 Çarşamba

Gündemdışı ikinci söz, Emir Karatekin ve Çankırı İli hakkında söz isteyen, Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir'e aittir.

Buyurun Sayın Özdemir.

HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Değerli milletvekilleri, Emir Karatekin ve Çankırı konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Muhterem arkadaşlar, Çankırı ve Anadolu'nun Türkler tarafından fethi, Selçuklular zamanına kadar gider. Anadolu'nun fethinde fütüvvet düşüncesinin büyük etkisi vardır. Fütüvvet düşüncesinin etkisiyle gelişmiş olan Ahilik ve Yâranlık sistemi, esnaflıktan eğitime, siyasetten savaşa, ahlakî düşünceden üretime kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Anadolu Türklerine özgü bir oluşumdur. Anadolu'nun fethi hareketleri sırasında büyük bir görev üstlenen Anadolu erenleri veya Türk dervişleri, Gaziyanı Rum, Ahiyanı Rum, Bacıyanı Rum, Abdalanı Rum diye 4 gruba ayrılmışlar ve hizmetlerini böylece sürdürmüşlerdir.

İşte, milletleri millet, devletleri devlet yapan bu ruhtur. Kendi öz kimliğine güvenen ve kendi öz değerleriyle övünen bu insanlar, bilim, sanat, kültür ve medeniyette eşsizdirler. Onların yaptıkları çoğu fetihlerde silah kullanılmamış, bilakis gönüller fethedilmiştir. Erkeğiyle kadınıyla her yerde ve her zaman hareket halinde bulunmuşlar ve gece gündüz demeden, insana değer verme, onu anlama ve üstün kılma gayreti içerisinde olmuşlardır.

Hiç şüphe yok ki, hepimiz, onların bu özverili çalışmaları sonucunda, bu güzel ülkenin sahibi olmuşuzdur. Bunlardan Anadolu gazileri olarak ifade edebileceğimiz Gaziyani Rum, sınır boyları ve uç noktalardaki dinî, askerî teşkilattır. Bizanslılarla sürekli mücadele halinde olan bu kahraman savaşçı alperenlerin temeli, Tuğrul Bey ve Alparslan'a dayanmaktadır. Bu alperenlerden, Anadolu gazilerinden birisi de Emir Karatekin Gazi'dir.

Çankırı'nın tarihinde, Emir Karatekin veya diğer bir deyişle, Karatekin Gazi önemli bir yere sahiptir; çünkü, bu komutan, Selçuklular döneminde başlayan Anadolu'nun Türkleşmesine ve Müslümanlaşmasına damgasını vuran öncülerdendir. İşte bu yüzden, Çankırı Fatihi olarak tarih kitaplarında ve tüm Çankırılıların gönlünde yerine almış, Karatekin ismi de âdeta, Çankırı'nın simgesi haline gelmiştir. Tarihî kaynakların bize bildirdiğine göre, Emir Karatekin, Bizanslılara karşı yapılan ve Türk tarihinin önemli başarılarından birisi olan Malazgirt zaferinde Alparslan'la birlikte savaşmış, daha sonra, Selçuklu Komutanı Süleyman Şah'a bağlı olarak Anadolu'nun fethinde aktif görev almış ve Çankırı, Kastamonu, Sinop Fatihi olarak, önemli görevleri ifa etmiştir.

Değerli milletvekilleri, Çankırı, tarihine, kültürüne, inancına, devletine, gelenek ve göreneklerine bağlı bir ilimizdir. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük katkısı olan İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Ankara cephane hattının, diğer bir ifadeyle, İstiklal Yolunun da tarihimiz açısından önemini belirtmek gerekir. Bu yolun üzerinde, güzide bir eser olarak projelendirilmesi ve gereken önemin verilmesi istenen Emir Karatekin Türbesi ve etrafı, maalesef, Çankırılının istediği güzellikle ve Karatekin Gazi'ye yaraşır bir düzeyde değildir.

Bu alanda, gerek Çankırı halkı tarafından gerek gerekse belediyemiz ve valiliğimiz tarafından özveriyle bir çalışma başlatılmıştır. Bizlerin de Çankırı milletvekilleri olarak, bu çalışmaların yanında yer aldığımızı ifade etmek isterim.

Ankara-Çankırı-Kastamonu yolunun İstiklal Yolu olarak adlandırılması, Kurtuluş Savaşı esnasında sırtında mermi taşıyan kahraman Çankırı ve Kastamonu kadınlarına karşı hepimizin bir vefa borcudur. Bu kahramanlardan birisi de İnebolu'dan, Ilgaz-Çankırı üzerinden Ankara'ya kağnısıyla cephane ve mermi taşırken yolda doğum yapan Ilgazlı Yanığın Emine Bacıdır. Emine Bacı, doğum sonrası çocuğu sırtında yoluna devam etmiş, yağıştan etkilenen cephanenin ıslanmaması için küçük bebeğin örtüsünü mermilerin üzerine örterek "asker cephanesi nem kapmamalı, ülkem her şeyden önemli" zihniyetiyle cepheye silah taşırken küçük bebeğini kaybetmiş, bu özverisiyle Türk kadınını temsil eden kahraman bir anne olmuştur.

İstiklal Yolunun ve Emir Karatekin Türbesinin ve çevresinin restorasyonunun sanatsal ve mimarî özellikleri de dikkate alınarak yapılıp bir külliye şekline getirilmesi ve Çankırı turizmine ve Türk tarihine ışık tutacak bir mekân olması için gerekli her türlü çalışma yapılmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Özdemir, buyurun.

HİKMET ÖZDEMİR (Devamla) - Ayrıca, 1925 yılına kadar faaliyetlerine devam eden ve tarihî kayıtlarda Türkiye'deki Mevlevihaneler arasında yer alan Çankırı Mevlevihanesinin bulunduğu yerde Mevlevihanenin yeniden inşası, Çankırı ve ülkemiz kültür hayatı ve turizmine katkı sağlayacak bir kültür merkezi olması çok önemli bir kazanım olacaktır. Özelikle 2007 yılının UNESCO tarafından Mevlânâ ve Mevlevilik yılı ilan edilmiş olması Çankırı için bir şanstır. Bu şansı iyi kullanmak ve Mevlevihaneyi yeniden yaptırmak için acilen yeniden çalışmalar başlatılması gerekir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerekli desteği vereceğine ve külliyeyi hayata geçireceğine dair inancımız da sonsuzdur.

Değerli milletvekilleri, son olarak şunları söylemek isterim ki; Çankırı, son dönemde gerçekleştirdiği hızlı ekonomik büyüme ve sanayi yatırımları yanında, sahip olduğu doğal güzellikleri, yaylaları, jeotermal kaplıcaları, tuz mağaraları, Ilgaz Dağı, yeraltı yerleşim yerleri ve yedi katlı-yedi kapılı mağaralarıyla küçük bir Anadolu şehri görünümünden sıyrılarak, ekonomik yönden kalkınmış, tarihini yaşayan ve yaşatan bir il olma yolunda hızla ilerlemektedir. Çankırı İli, sahip olduğu insan potansiyeli ve kültürel zenginliğiyle çok kısa zamanda hak ettiği yere sahip olacaktır.

Bu duygu, düşünce ve temennilerle, tekrar Yüce Heyetinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir.Düzenleyen ahmetgulsen - 12.04.2006 Saat 19:03
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/
Yukarı Dön
i.zencirci Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 25.12.2005
Şehir: İzmir
Status: Aktif Değil
Points: 772
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12.04.2006 Saat 14:16

Sayın Milletvekilimiz TV başında ilgi ile izledik. 

Çansaatinde aylardır konuşulan, tartışılan ve kampanyalar yapılan 3 konuya değindi. Belediyenin ve Valiliğin bu konuda ki çalışmalarına vurgu yaptı.

Ama; Çankırı tarihi, kültürü, ekonomisi için yüzlerce fikrin üretildiği,tartışıldığı sivil toplum örgütlerinden, özellikle ve bilhasa Çansaatin den de bahsetmesini de bekledik. Çünkü Sayın Vekilimizin konuşma metninde ki bazı cümleleri, birebir Çansaatinden alıntıydı. En azından bunun hatırına satır arası bir vefa örneği göstererek onurluk(plaket) bile beklemeyen "Çankırı Sevdalılarının" gönlünü almış olurdu.

Sanırım karşılıksız hizmet eden topluluk ve sivil toplum örgütlerini "görmemezlikten gelme" bulaşıcı bir hastalık.

Herşeye rağmen Sayın Milletvekilimize Çansaatinde tartışılan bu konuları T.B.M.M. gündemine taşıdığı için teşekkür ederiz. Sonucunun da takipcisi olacağız.

Saygılarımızla. 

 

İbrahim ZENCİRCİ
Yukarı Dön
İsa ÇİÇEK Açılır Kutu Gör
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 25.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 21
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12.04.2006 Saat 16:10

Ülkemizin bu kadar yoğun gündeminde, sayın vekilimizin Çankırımızı ve bizim gündeme taşıdığımız konuları meclis kürsüsüne taşıması bizleri mutlu etti.

Bizler hizmetimizi karşılık beklemeden gönüllü yaptığımız için, bizden bahsetmemeside çok önemli değil.

Aslolan Çankırı'dır, Çankırı'ya hizmettir.

Milletvekilimiz Sayın Prof.Hikmet Özdemir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Darısı diğer iki vekilimiz ile diğer Çankırılı milletvekillerimizin başına diyelim.

 

Saygılarımla,
İsa ÇİÇEK
Yukarı Dön
endertarım Açılır Kutu Gör
Yazar
Yazar
Simge

Kayıt Tarihi: 26.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 45
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12.04.2006 Saat 19:19
Programı  izleme imkanım olmadı. Sayın Milletvekilimizin, sitemizin ve Ahmet GÜLŞEN beyin ön ayak olduğu kampanyaları T.B.M.M. ortamına taşıması gerçekten hiçbir menfaat beklemeyen biz Çankırılıları onurlandırdı. İnşallah, Çankırı için herşeyin hayırlısı ve en güzeli olur...
Yukarı Dön
ahmetgulsen Açılır Kutu Gör
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Simge
Cansaati.Org Yazı İşleri Sorumlusu

Kayıt Tarihi: 01.10.2003
Şehir: ANKARA
Status: Aktif Değil
Points: 877
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12.04.2006 Saat 19:22

Kampanyalarımızda adım adım ilerlemeyi hepimiz müşahade ediyoruz, durmak yok, çalışacağız, üreteceğiz. Sivil toplum görevini yapıyor, Vekiller görevini yapıyor, yerel bürokratlar görevini yapıyor. Bu mutlu tablonun sonunda geleceği parlak bir Çankırı görüyorum. Ancak yapılan işler tamamlanmalı, sonuna kadar takip edilmelidir. Yani şuanın 'çalışan şehir' resmi sürdürülebilir olmalıdır.

Sayın Özdemir'den beklentimiz Meclise taşıdığı bu üç konunun takipcisi olmasıdır. Mevlevihane meselesi nihayetinde Vakıflar genel müdürlüğü ile yapılacak bir dizi görüşmeye, Karatekin Anıt Mezar Kampanyası ise bizzat sayın Vekilimizin yerel dinamikleri bir gün bir masaya oturtup konuşturmasına bağlıdır. İstiklal Yolu ise sayın Özdemir'in Ankara ve Kastamonu vekillerine öncülük etmesiyle yürüyecek işbirliği içinde bir bürokratik mücadele gerektiyor.

Evet belki Çankırı Araştırmaları Topluluğunun adı zikredilmedi ama Meclis kürsüsünden yapılan bu konuşma tarihe geçmiştir. Gereğini yapmak yetkililere düşmektedir.    

 

Bin Yılın Şükranı
EMİR KARATEKİN
ANIT MEZAR KAMPANYASI

kampanya başlangıç  07-03-2006

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=310  

 

Çankırı Mevlevihanesi Kampanyası

(kampanya başlangıç 25/01/2006)

İlk Yayın: 13/04/2004 16:55:51

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=20

 

İstiklal Yolu Kampanyası
kampanya başlangıç  29-12-2005

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=58

 

Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/
Yukarı Dön
Necati Ülker Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 25.02.2006
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 520
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13.04.2006 Saat 08:06

1]Bin yılın şükranı  EMİR KARATEKİN  ANIT  MEZAR

2]çankırı MEVLEVİHANESİ

3] İSTİKLAL YOLU

4]  MÜZEMİ İSTİYORUM

Bir beşinci kampanyamız YARAN KÜLTÜRÜ OKUL  Kampanyasıdır

tüm kampanyalara gönülden katılıyor gerçekleşmesini CENABI   ALLAH  TAN  DİLİYORUM.

Adı geçen kampanyalar ÇANKIRI tarihi ÇANKIRI Gelenek göreneği

ÇANKIRI Örf ve adetlerini yansıtmakta

 

 gün yüzüne çıkarılmış ÇANKIRIMIZ için geçmişteki gurur verici tarihi mirasımızı  gelecek  nesile teslim edebilmektir.

sayın vekilimize  bu konudaki araştırma çalışmalarına  bir ÇANKIRI

Sevdalısı bir ÇANKIRI YARANAĞASI Olarak şükranlarımı iletirken bu konuşmaların sözde kalmayıp takipcisi olmasını arzueder

başarılar dilerim. YARAN  Necati  ÜLKER

Necati Ülker
Yukarı Dön
Ali TAŞ Açılır Kutu Gör
Yazar
Yazar
Simge

Kayıt Tarihi: 18.04.2006
Status: Aktif Değil
Points: 197
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21.04.2006 Saat 15:46
Sayın vekilimizin TBMM kürsüsünden hitap etmesi hemde Çankırımızı konu edinmesi hepimizi sevinmiştir sayın vekillerimizin gerek Çankırımızın sorunlarını gerekse ülkemizin sorunlarını meclis kürsüsünde sık sık dile getirmesi o vekilimizin icra organlarında  ki ağırlığını artırır bundan biz Çankırılılar kazançlı çıkarız.Çankırımızdan nice milletvekilleri gelip geçti sadece yemin merasiminde görünüp birdaha ortalıkta gözükmeyen vekiller,geri kalmamızın sebeplerinden biri de bu tip vekiller yüzündendir.Bu bağlamda sayın Prof.Dr. Hikmet Özdemir beye ne kadar teşekkür etsek azdır inşaallah diğer vekillerimizi de meclis kürsüsün de sık sık göreriz.Saygılarımla Ali TAŞ 
Ali TAŞ
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.15
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.
Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 

Popup Örnek