2002 yılından buyana kesintisiz hizmet

Üye olun yazmaya başlayın ve Çankırı'nın geleceğine siz yön verin. Çankırı Araştırmaları Sitesi [www.cansaati.org]

Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Gündem/Köşe Yazarları » Hakkı DURAN
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ANADOLU'DA İLK DÂRÜLHADİS
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 


Kilitli ForumANADOLU'DA İLK DÂRÜLHADİS

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ANADOLU'DA İLK DÂRÜLHADİS
    Gönderim Zamanı: 17.07.2007 Saat 08:32

           

        TAŞ MESCİD                             

         ( ANADOLU’DA KURULAN İLK DÂRÜLHADİS)

 

                                                                        Hakkı Duran

     

      Kur’an ve Sünnet, İslâm’ın birbirini tamamlayan iki temel kaynağıdır. Sünnetin ifadesi olan hadisler de esas itibarıyle vahy ve ilhama dayanır. Hz. Peygambere ve onun sünnetine uymayı kesin bir şekilde uymayı emreden bir çok âyet ve hadisler mevcuttur.

 

Hadis, sünnetle eş anlamlı olup, Peygamber Efendimize nispet edilen söz, fiil, takrir ve niteliklere denmektedir. Bir diğer ifade ile sünnetin söz ve yazıyla nakledilmiş şekli demek olan hadislerin toplanması, tasnifi ve değerlendirmesi şeklinde  yapılan ve yaklaşık  üç asır süren çalışmalar sonucu geniş sahası olan bir ilim dalı meydana geldi .[1] Bir tanım olarak  hadis, Hz. Peygamber’in sözlerini, fiillerini ve tasviblerini ifade eden terimdir. Hadisleri tesbit, nakil ve anlamaya yönelik ilim dalına da hadis ismi verilmektedir.[2]

 

                DÂRÜLHADİS NEDİR?

 

 Dâr kelimesi, “yer, mekân,ev, yurd” gibi anlamlara gelmektedir. Dârü’l-hadis, “Hadis okutulan yer” demektir. Önceleri evler, mescidler ve medreseler bünyesinde yapılan hadis öğretimi faaliyeti, ilk defa Büyük Selçuklular döneminde dârülhadis denen ayrı müesseselerde yapılmaya başlamıştır. Hadis mektebi, hadis medresesi anlamında olup, bu öğretim faaliyetinin yapıldığı bina anlamını da ihtiva eder.

 

İslâm dünyasında medreselerden ayrı olarak “Dârülhâdis” adıyla  ilk öğretim kurumu, 1170’de Şam’da kurulmuştur. Kurucusu Selçuklu atabeglerinden Nûreddin Mahmûd  Zengî(ö.1174) dir. Dârü’l-hadîsi’n-Nuriyye diye adlandırılan bu müessese, büyük muhaddis ve tarihçi İbn Asâkir(ö.1175)  adına yaptırılmıştır. Şam’da kurulan bu müesseseden yaklaşık 70 yıl sonra Anadolu’da ilk dârülhadisin kurulduğunu görmekteyiz.

 

        ANADOLU’DA İLK DÂRÜLHADİS

 

Anadolu’da kurulan ilk dârülhadis,  ötedenberi iddia edildiği şekliyle Konya İnce Minare Darülhadisi olmayıp ondan 35 yıl önce kurulan”Çankırı Dârülhadisi”dir.

           Bu konuya dikkatleri ilk kez çeken merhum Prof. Dr. Ali Yardım’a[3] şükran borçluyuz.

            Taşmescid diye bilinen Selçuklu devri eseri, “darüşşifa” tarafı ile ön plana çıkarılmış olup, asıl kimliği bu yüzden gölgede kalmıştır. Halbuki  yıllara direnen bu eser, Anadolu’da kurulan ilk dârülhadisdir. Dârüşşifa(Bimâristan, dârü’l-âfiye, hastane) 1235 yılında inşa edilmiş olmakla birlikte bu eserden  bugüne  yalnız kitâbesi kalmıştır. Çankırı’ya iki defa gelerek bu eseri inceleyen ve kitabesini doğru biçimde okuyup bizlere aktaran Ali Yardım, şu önemli ifadeyi eklemeyi de ihmal etmemiştir:

 

Çankırı Cemaleddin dârülhadisi(Taş Mescid) orijinal kitâbesi ile günümüze kadar gelebilen en eski dârülhadis binasıdır. Bu hüviyeti ile farklı ve mümtaz bir kıymeti hâizdir. Ayrıca bu bina, ruhaniyetli bir yapıya sahip olan Çankırı şehri için de bir “şeref âbidesi’dir.”[4]

 

Merhum Ali Yardım, darülhadis kitabesini şu şekilde çevirmiştir:

 
Bu dârülhadis ve mezarlığın(makbere) yapılmasını, 640(1242) yılında lûtfu bol Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf kul, Abdullah oğlu Atabey Ferruh emretti[5]

 

İslam tarihinde İlk dârülhadisi inşa ettiren Nureddin Mahmud Zengî gibi Cemaleddin Ferruh da bir Selçuklu atabegidir. Atabeg, şehzadeleri yetiştirmekle görevli güvenilir, umur görmüş devlet adamlarına verilen Türkçe bir ünvandır. Bazen Lala şeklinde kullanılmaktadır.

                         

640/1242 tarihinde inşâ edilen bu dârülhadis, 633/1235’de yapılan darüşşifanın gölgesinde kalmıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalarda darüşşifa ön plana çıkarılmış, Anadolu’da bir ilk olan dârülhadisten fazla söz edilmemiştir. Bu konuyu gündeme getiren Prof. Dr. Ali Yardım, yaptığı tespit ile önemli bir gerçeği ortaya koymuştur . Yardım’a göre, şu anda mescid olarak kullanılan kısım, medresenin ders okutulan eyvan kısmıdır. Talebe odalarının güney kısımda arsa üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Çankırı’yı ruhaniyetli yapıya sahip ve Taşmescid(Dârülhadis)i bir şeref âbidesi olarak gören Ali Yardım’a Cenab-ı Hak’dan rahmet niyaz ederim. Ona olan minnet borcumuzu kitaplarından bir veya birkaçını okuyarak ifa etmeye gayret edelim. Cemaleddin Ferruh’a da rahmet ve şükranlar…

         Sonuç Olarak;

1-Anadolu Selçukluları döneminde Lala Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan dârüşşifâ(hastane, bimâristan, dârülâfiye) nın yalnız kitabesi günümüze gelebilmiştir. Yılan motifi bu yapıya aittir.

 2-Dârüşşifanın yanına 1242 yılında dârülhadis inşa edilmiştir. Bugün ayakta kalan Taşmescid dediğimiz taş yapı, Cemaleddin Ferruh Dârülhadisi’dir. Bu zatın kabri de bu yapı içindedir. Anadolu’da inşa edilen ve kitabesiyle birlikte günümüze kadar ayakta kalabilen ilk dârülhadis olması ve taş işçiliğinin güzel bir numunesi olması hasebiyle eşsiz kıymete sahiptir.

 Yukarıda açıklanan özellikleriyle bu eser, tarih ve turizm açısından yeniden değerlendirilmeye muhtaçtır. Kendi dalında Anadolu’da  ilk olan bu eşsiz Selçuklu yâdigârının restorasyonunun gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

 


[1]Nuri Topaloğlu, Selçuklu Muhaddisleri, D.İ.B. yayınları, Ankara, 1988, s.37,38; 

[2] TDVİA ,”Hadis” maddesi, cilt. 15, s.27 ve..

[3] Prof. Dr. Ali YARDIM(1939-2006) : Ülkemizin yetiştirdiği önemli hadis bilginlerinden biridir.
      1939 yılında Alanya – Oba Köyü’nde doğdu. 1944 yılında başladığı öğrenim hayatını, 1965’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olarak tamamladı. Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde görev aldı. 1984’de Doktor, 1987’ Doçent ve 1993’de Profesör oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadîs Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  olarak görev yaptı. 2Ocak 2006’da en verimli çağında aramızdan ayrıldı.

          Evli ve üç erkek evlâdı olan Prof. Dr. Ali Yardım’ın Arapça’ya vukufu, Klâsik Türkçe’ye âşinalığı, Fransızca ve Farsça ile de ünsiyeti bulunuyordu.
       ALİ YARDIM’IN Eserleri:
1. Mesnevî Hadisleri, D.E.Ü. Sos. Bil. Ens., İzmir 1984 (basılmamış doktora tezi)
2. Hadîs I-II, Damla yayınevi, İstanbul 1984 (4. baskı 2000)
3. Peygamberimiz’in Şemâili, Damla Yayınevi, İstanbul 1997 (7.baskı 2005), (560 s.)
4. Şihâb’ül-Ahbâr Tercümesi (Kuzâî’nin), Damla Yayınevi, İstanbul 1999 (1.baskı), (520 s.)
5-
İslam’da Altın Yüzük Kullanımı,

6- Ashâb Bilgisinin Kaynakları ve Tirmizî’nin Tesmiyetü Ashâb’in-Nebî’si

7- Temel Kültür Müesseselerimizden Dârulhadîsler .
                Ali Yardım hakkında A. Turan Alkan tarafından yazılmış değerli bir makale için  
bkz:  http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=1585

[4] Ali Yardım, Temel Kültür Müesseselerimizden Dârülhadisler, İstanbul 1995, s.66.

[5] Ali Yardım, age. s.65Düzenleyen Hakkı Duran - 07.05.2008 Saat 16:23
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
mhm402 Açılır Kutu Gör
Okur
Okur
Simge

Kayıt Tarihi: 22.01.2006
Status: Aktif Değil
Points: 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhm402 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17.07.2007 Saat 12:50

بسم الله الرحمن الرحيم

GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ!
Sayın Hocamıza verdiği bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Yıllardır Taşmescid'in bir şifahane olduğu söylenir durur. Demek ki bunun da öncesi varmış.
Bundan sonra Taşmescid'e yapacağımız her ziyarette yapının hadis eğitimi amacı için de kullanıldığını düşüneceğiz.
Benim merak ettiğim şey, bu yapıda kullanılan taşların (özellikle üst kata çıkılan dar merdivendekiler) nereden getirildikleridir. Çankırı yakınlarında bu tür taşların çıkarıldığı bir taş ocağı var mı?
 
Selamlar.
www.kaymazagel.com
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28.07.2007 Saat 12:04

        - Taş Mescid'de Selçuklu taş Süslemeleri..(Yılmaz Önge'den)-
 
            ÇANKIRI'DA TAŞ OCAKLARI
 

     Çankırı’da bulunan taş ocakları hakkında Tayip Başer, şu bilgileri vermektedir:

İlin çeşitli bölgelerinde bilhassa Ildızım, Göllüce, Kızılca, Yamukören köylerinde ve Kurşunlu’da çok güzel yapı ve kaldırım taşı, Çerkeş’in Dikenli köyünde granit, Yapraklı İğdir ve Çerkeş Asar köylerinde değirmen taşı çıktığını yazmıştır.” T. Başer, Dünkü ve Bugünkü Çankırı, s. 74.

                        MEVLEVİHANE TAŞ OCAĞI

 
     Mevlevihanenin bitişiğinde Kızılkaya denilen yerde bir taş ocağı olduğunu Mevlevihanenin son şeyhi Hasip Dede’nin şikayetinden öğreniyoruz. Belediyenin işlettiği bu taş ocağından barut patlatılarak taş çıkarılmakta, bu durum darülhadis ve Mevlevihane binaları için tehlike oluşturmaktadır. Zira bu kayalık aynı zamanda sele karşı set oluşturmaktadır. Hasip Dede o zamana kadar çıkarılmış iki yüz arabayı geçmiş olan taşın gelirinden vakfa vergi verilmesini ve taş hafriyatının durdurulmasını talep ediyor.(Ferudun ATA, Çankırı Mevlevihanesi, YLT, Konya, 1995, s.16)

      1932 yılında Çankırı Vilayet gazetesinde çıkan şu ilânlar  bu konuda bize fikir verebilir:

                Çankırı Evkaf Memurluğundan

 
    “Evvelce Evkaf idaresi tarafından Mevlevihane taşocağından naklettirilip de Toprak Medresede bulunan 34.40, Taş medrese arasında mevcut 124.93 metre mikap taş ocağı taşı ile Taş medrese binasından müterakim 56.51 metre mikap beyaz taş ki, ceman 215.84 metre mikap taşın satılacağı..."
 

              Çankırı Hususi Muhasebe Müd.lüğünden

 
       "Yapraklı nahiyesinin İğdir köyü civarındaki Değirmen taşı ocağının beş sene için işletmesinin verilmesi için müzayede(açık arttırma)yapılacağı..."
 

            Kaynaklarda Taş Mescid yapılarında kullanılan taşların hangi yöreden temin edildiğine dair herhangi bir bilgiye rastlamadım.  Taş Mescid'in bitişiğinde bir  taş ocağı bulunması yapıda kullanılan taşların oradan temin edilmiş olabileceğini akla getiriyor. Diğer yakın bir yöre Ildızım’dır.

 
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07.05.2008 Saat 16:28
 
                 MEMNUNİYET VERİCİ BİR GİRİŞİM
 

"1     

Taşınmaz Kültür Varlıkları Restorasyon

Giderleri

·         Taş Mescit Restorasyonu

·         Mecbur Bey Külliyesi Restorasyonu

·         Tarihi Konak Restorasyonu

·         Hüyüktepe Yeraltı Şehri Restorasyonu

İl Geneli

 

Çankırı Merkez

Merkez

Orta

 

375.000.-

 

150.000.-

50.000.-

100.000.-

75.000.-

 Kültür Müdürlüğümüzün 2009 planları açık söylemek gerekirse çok güzel tasarlanmış." Ahmet Gülşen'in yazısından alıntı.

            Bu habere memnun oldum. Yetkililerin üstteki yazımızı bir kez daha okumalarını istirham eder, restorasyon işinin hedefine ulaşmasını dilerim.

Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21.12.2008 Saat 17:10
            
    
                            
          ATABEY CEMALEDDİN FERRUH            
          DÂRÜLHADİSİ
 
             Çankırı'da bulunan yegâne Selçuklu dönemi yapısı, Taşmescid olarak da adlandırılan Atabey Cemaleddin Ferruh Dârülhadisi’dir.
 1-Anadolu Selçukluları hükümdârı I. AlaeddinKeykubad döneminde Lala Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan dârüşşifâ(hastane, bimâristan, dârülâfiye) nın yalnız kitabesi günümüze gelebilmiştir.
Yılan motifi bu yapıya aittir.                                                   
        2-Dârüşşifanın yanına 1242 yılında dârülhadis inşa edilmiştir. Bugün ayakta kalan Taşmescid dediğimiz taş yapı, Cemaleddin Ferruh Dârülhadisi’dir. Bu zatın kabri de bu yapı içindedir.                                                 -Bir çinide  I.Alaeddin Keykubad-
                                                                               
         Anadolu’da inşa edilen ve kitabesiyle birlikte günümüze kadar ayakta kalabilen ilk dârülhadis olması ve taş işçiliğinin güzel bir numûnesi olması hasebiyle eşsiz kıymete sahiptir. 
                                             
         Restorasyonunun yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.               


Düzenleyen Hakkı Duran - 03.10.2009 Saat 14:32
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05.05.2009 Saat 22:25
 
       VAKIF HAFTASI ve ÇANKIRI'YA
                İLİŞKİN BAZI KONULAR
 
        Vakıflar Genel Müdürlüğü 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlamakta olduğu 2009 yılı 26. Vakıf Haftası etkinliklerinde ‘Sağlık’ temasını işliyor.

     Vakıflar Genel Müdürlüğü 2003-2009 arasında 3363 adet irili ufaklı tarihi eserin restorasyon ve onarımını gerçekleştirmiş ve ülke insanının hizmetine sunmuştur. Vakıflara özel ilgisi olan bir kişi olarak  samimiyetle ifade edeyim ki, bu müthiş bir başarıdır.

 
            ÇANKIRI DARÜ’L-HADİS VE DARÜ’Ş-ŞİFÂSI
 
        Daha önce hiç tanımadığım sadece çalışmalarıyla uzaktan takdir ettiğim Yusuf Beyazıt’ı o toplantıda dinledim. Konusuna hâkim ve aşkla bağlı. Kendisini ayaküstü tebrik etme imkânı buldum. Yazımızdan haberdar olduğunu söyledi. Lala Cemaledddin Ferruh'un yaptırdığı 1235'de tamamlanan Çankırı Darü'ş-şifâsı, Vakıflar Haftası'nın temasıyla ilişkilidir. Bugün ayakta olan Ferruh'un 1242'de tamamlanan Çankırı Darü’l-hadis'ini  el alıp almadıklarını sordum. Genel Müdür Yusuf Beyazıt, gündemlerinde olduğunu söyledi. Ayaküstü yapılan bir görüşme olduğu için detaya girmek mümkün olmadı. VGM sitesinden Çankırı ile ilgili işlere bir kez daha baktım. 2008 programında Taşmescid(Çankırı Darü’l-hadisi)'e dair bir çalışma mevcut değildi. Ancak konumuzu yakından ilgilendiren başka bir çalışma gözüme çarptı.
 
        ÇANKIRI MEVLEVİHANESİ GÜNDEME ALINMIŞ
 
2008 programında Çankırı başlıklı çalışmalar şöyle sıralanmış:
 

Çankırı Çerkeş Ören Köyü ( Dördüncü Murat ) Camii Etüt-Proje 2008-2009 70.000 7.000

Çankırı Merkez Ali Bey Camii ( Çankırı ) Etüt-Proje 2008-2009 75.000 7.500

Çankırı Merkez Karadayı Köyü Camii Etüt-Proje 2008-2009 46.000 4.600

Çankırı Merkez Mevlevihane(Çankırı) Etüt-Proje 2008-2009 200.000 20.000

Çankırı Merkez Ulu ( Sultan Süleyman- Büyük ) Camii Etüt-Proje 2008-2009 215.000 21.500

Çankırı Orta Elmalı Beldesi Camii

Çankırı Çerkeş Ağaca Köyü Camii Onarım 2008-2008 250.000 250.000

Çankırı Çerkeş Demirci Şeyh ( Timuri ) Camii Onarım 2008-2008 125.000 125.000

Çankırı Çerkeş Demirci Şeyh ( Timuri ) Türbesi Onarım 2008-2008 75.000 75.000

Çankırı Çerkeş Pir-i Sani Camii Ve Türbesi Onarım 2008-2009 300.000 50.000

Çankırı Eldivan Hacı Murad-I Veli Camii Onarım 2008-2008 200.000 200.000

Çankırı Eldivan Hacı Murad-I Veli Türbesi Onarım 2008-2008 150.000 150.000

Çankırı Yapraklı Fethiye Türbesi Onarım 2008-2008 250.000 250.000

Çankırı Yapraklı Hacı Mustafa Efendi Camii Onarım 2008-2009 380.000 45.000

Çankırı Yapraklı Sucabey Camii Ve Müştemilatı (Yaren Evi).

 
           Mevlevîhane için yeniden inşa mı düşünülmekte, yoksa Cemaleddin Ferruh Külliyesi toptan mı ele alınacaktır? Şu an bunların ayrıntısına vâkıf değilim. Önümüzdeki günlerde mahiyetini anlamaya çalışacağım. Üstte bahsedilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Taşmescit Restorasyonu konusuyla Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları arasında bir koordine var mıdır? Bildiğim kadarıyla Taşmescid, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bir yapıdır.
         Bu konuların gündemde olmasından büyük memnuniyet duydum. Genel Müdür Yusuf Beyazıt ve bütün emeği geçenleri kutlarım. Bu konuları hep birlikte takip edeceğiz.
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Şeref IŞIK Açılır Kutu Gör
Yazar
Yazar
Simge

Kayıt Tarihi: 29.06.2009
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 181
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Şeref IŞIK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29.07.2009 Saat 09:33
Çankırı'da taş ocakları ile ilgili bir başka bilgiyede Pr.Dr.Ahmet KANKAL hocanın 16 YY'da Çankırı isimli kitabında rastlıyoruz.Kitapta 16 YY'da Çerkeş Saraycık köyü ve Milan(Bayramören) Demirciler köyünde değirmen taşı ocaklarının bulunduğu, hatta Sancaktaki değirmenlere değirmen taşı ihtiyacının buralardan gönderilmiş  olabileceği   belirtilmektedir.

Düzenleyen Şeref IŞIK - 29.04.2011 Saat 09:01
Şeref IŞIK
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25.09.2009 Saat 17:56
       PROJE, YILAN REMZİ ve DÂRÜŞŞİFÂ
 
Çankırı Gençlik Derneği Başkanı Bayram POLAT’ın 24.08.2009 tarihli
ÇANKIRI GENÇLİĞİNDEN DEV PROJE

SNAKE,  SYMBOL OF HEALTH  ( SAĞLIĞIN SEMBOLÜ YILAN )

 

Çankırı Gençlik Derneği tarafından 3 ay önce Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans Gençlik Programlarına Eylem 1.1 formatında sunulan “Sağlığın Sembolü Yılan Belgeseli” isimli gençlik değişim projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.”  şeklinde duyurduğu, hemşehrilerimizin bilgi ve belge desteği vermesini isteyen yazısı dolayısıyla açıklama yapmayı gerekli gördüm. Öncelikle  böyle bir projeyi  başlatan ve yürüten girişimci ruha sahip arkadaşlarımızı tebrik ederim. Taşmescid’i konu alan üstteki yazıyı yazmış olmam sebebiyle bir şekilde meselenin içine girmiş bulunmaktayım.

 

 Üstte şu vurgulamayı yapmışım:

      "   Sonuç Olarak;

       1-Anadolu Selçukluları döneminde Lala Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan dârüşşifâ(hastane, bimâristan, dârülâfiye) nın yalnız kitabesi günümüze gelebilmiştir. Yılan motifi bu yapıya aittir.

 
     2-Dârüşşifanın yanına 1242 yılında dârülhadis inşa edilmiştir. Bugün ayakta kalan Taşmescid dediğimiz taş yapı, Cemaleddin Ferruh Dârülhadisi’dir. Bu zatın kabri de bu yapı içindedir. Anadolu’da inşa edilen ve kitabesiyle birlikte günümüze kadar ayakta kalabilen ilk dârülhadis olması ve taş işçiliğinin güzel bir numunesi olması hasebiyle eşsiz kıymete sahiptir."
 
  -Çankırı Dârüşşifâsı'na ait Yılan-ejder motifli taş.(Ahmet Süheyl Ünver arşivi)-
 

       Yılan remzi(sembol, motif)nin bulunduğu yapı, 1235’de inşa edilmiş bugün var olmayan Cemaleddin Ferruh Dârüşşifâsı idi. Halkın Taşmescid diye isimlendirdiği Cemaleddin Ferruh Dârülhadisi ise, 1242’de inşa edilmiş olup Anadolu’da ilk dârülhadis olma özelliğini taşımaktadır. Halen ayaktadır ve yaptıranın türbesini bünyesinde barındırmaktadır.

Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Metin YILMAZ Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 13.09.2009
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 1325
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Metin YILMAZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26.09.2009 Saat 19:57

        Taş Mescitte bulunan
- Yılanlı Taşın Orijinal Fotoğrafı -


Düzenleyen Metin YILMAZ - 26.09.2009 Saat 22:19
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27.09.2009 Saat 17:10
        
                   KADEHE SARILI YILAN FİGÜRÜ
 
          Bir kitaptan bu fotoğrafın  pek net olmayan bir örneğini buraya taşıyacaktım.  Metin Yılmaz, bu daha net ve orijinal fotoğrafı koyarak olumlu bir iş yaptı. Kendisine teşekkürler.
 
         Fotoğraf,  Çankırı müzesinde bulunan bir kadehin ayak kısmına sarılmış, başı kadehin içine uzanmış yılan figürüdür. Uzmanların belirttiğine göre,  Anadolu Selçuklu sanatında nadir görülen naturalist ve  üç boyutlu bir plastik parçadır. Boyutları;
                  
                              Ayak kısmında (18x13 cm.)
                               Kadeh kısmında (23x17 cm.) 
olarak ölçülmüştür.
 
       Belirtildiğine göre,  Türk Eczacılar Birliği amblemi, bu plastik parçadan esinlenerek oluşturulmuştur.
 
      Yanda görülen TEB rozeti, bunu doğrular bir görünümdedir.
 
 
 
 NOT: İlgililere testi kırılmadan bir uyarı yapalım. Lütfen müzedeki bu nadir parçayı iyi muhafaza ediniz. Eski eser hırsızları muhtemelen pusudadırlar.  Bu tür vakalarla karşılaşma ihtimalimiz-maalesef- çok yüksektir. Bizden söylemesi...


Düzenleyen Hakkı Duran - 27.09.2009 Saat 17:12
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Metin YILMAZ Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 13.09.2009
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 1325
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Metin YILMAZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27.09.2009 Saat 21:47
Milli Piyangonun 1988 yılında İLLERİMİZ adı altında hazırlanan serisinde ÇANKIRI'yı temsilen DARÜŞŞİFA Selçuklu Eseri :TAŞMESCİT kompozisyonu yer almıştı.

 
Yukarı Dön
Şeref IŞIK Açılır Kutu Gör
Yazar
Yazar
Simge

Kayıt Tarihi: 29.06.2009
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 181
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Şeref IŞIK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28.09.2009 Saat 09:53
Anadolu'da kurulan ilk Darülhadis'in Çankırı'da olması  bizim tarihimiz ve özellikle Çankırı tarihi ve kültürümüz için oldukça önemli ve bununda haber olarak bu sütunlarda yansıtılması  anlamlı ve güzel bir olay.

Düzenleyen Şeref IŞIK - 29.04.2011 Saat 09:00
Şeref IŞIK
Yukarı Dön
Metin YILMAZ Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 13.09.2009
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 1325
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Metin YILMAZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28.09.2009 Saat 23:48

Taşmescit Fotokartı 1927

Yukarı Dön
Şeref IŞIK Açılır Kutu Gör
Yazar
Yazar
Simge

Kayıt Tarihi: 29.06.2009
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 181
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Şeref IŞIK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10.02.2010 Saat 13:24

Ses Tv geçtiğimiz Cumartesi günü (06/02/2010) Çankırı 'da bulunan Tasmescidin tanıtımını yaptı.Oldukça yararlı bir proğramdı.Kendilerine böyle güzel bir proğram  yaptıkları için Çankırı'lılar olarak şükranlarımızı sunarız.Düzenleyen Şeref IŞIK - 29.04.2011 Saat 09:02
Şeref IŞIK
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29.04.2011 Saat 02:27

 

                         

  SEMPOZYUM

 

              Çankırı Belediye Başkanlığı’ndan gönderilen bir davetiyeye göre, Çankırı Belediyesi  ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile ;

 
      "Anadolu´da Hadis Geleneği ve Dâru’l-hadisler"
 

konulu bir sempozyum düzenlenmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

 

                  Çankırı 100.Yıl Kültür Merkezinde, 30 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 09:00´da başlayacak olan sempozyum,  1 Mayıs 2011 Pazar günü saat 16:00´da sona erecek.

 

                  Bu sitede 2007’de yazdığımız üstteki yazıyla doğrudan ilgili bir konuda yapılan bu etkinlik memnuniyet vericidir. Anadolu’daki ilk dârü’l-hadisi bünyesinde taşıyan Çankırı’nın bu  sempozyuma ev sahipliği yapması son derece isabetli olmuştur.

 

               Düzenleyenleri kutlar, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

 

      Not: Yazımızın internette başka siteler tarafından da iktibas edilmesi dikkat çekicidir.

          Meselâ:

 Düzenleyen Hakkı Duran - 29.04.2011 Saat 02:30
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19.04.2013 Saat 17:37

               BU SİTENİN HAKKI ve GÜZEL BİR PROJE


ÇANKIRI İMAM HATİP ORTAOKULU TARAFINDAN HAZIRLANAN “40 GÜNDE 40 HADİS” PROJESİ

     Çankırı İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan “40 günde 40 hadis” projesi 11.03.2013 tarihinde başlamış. Bu projede Anadolu’da ilk Darül Hadis’in kurulduğu yer olan Çankırı’yı 40 hadis geleneğinin ihyasında da başlangıç noktası haline getirmek hedeflenmiştir.

       Okul Müdürü Şükrü Göktaş, Taşmescid’de Proje hakkında–özetle-şu bilgileri vermiş:

       “Anadolu´da ilk Daru´l Hadis Çankırı’da kurulmuştur. Biz de bu çalışmamızda Darül Hadis’i etkin kullanarak Hz. Muhammed’in (sav) hadis-i şeriflerini gençlere akılda kalıcı şekilde aktarmak ve toplumda hadis-i şerif bilinçlenmesi oluşturmayı amaçladık.

      Proje kapsamında Çankırı’nın muhtelif yerlerine tanıtım amaçlı afişler asılacak, asılan afişlerle hadislerin halka duyurulması sağlanacak. Yine bu kapsamda Okullarda Öğrenciler tarafından hadislerin ezberlenmesi ve bunun akabinde 40 hadis ezberleme yarışması yapılacaktır. Ayrıca il müftülüğü aracılığıyla bu hadisler camilerde işlenecektir.

          Projenin temel hedefleri şunlardır:

         Anadolu’nun ilk hadis okulu olan Darül Hadis’i aktif hale getirmek ve  Darül Hadis’in tarihteki yerini topluma tanıtmak.

       40 Hadis geleneğini yaşatmaktır.”.[2]


            Ayrıca Çankırı Millî Eğitim İl Müdürü TRT’ye açıklama yaparak proje hakkında bilgi aktarmış.

              Bu tür çalışmalar memnuniyet verici. Düşünen ve gerçekleştirenleri -özellikle  Çankırı İmam Hatip Ortaokulu-tebrik ederim.

 

              BU SİTENİN HAKKI

 

Bir çok konu gibi Taşmescid’in Anadolu’da kurulan ilk darülhadis olduğu gerçeği, 2007 yılında  Çankırı kamuoyuna ilk defa üstteki yazımız[1] ile duyurulmuştur. Mevcut yapının darü'ş-şifa değil darü'l-hadis olduğunu anlatana kadar dilimiz şişti, klavyemiz yıprandı. Çankırı kamuoyuna bunu duyurmuş olmasaydık bir takım faaliyetler düzenlenebilir miydi? Bir çok yazılarımızdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılıyor. Darü'l-hadisler konusunda iki sempozyum yapıldı, kimse üstteki yazımızı dile getirmedi. İnanınız bütün bunları kendi açımdan mesele yapmıyorum. Baştan beri, Çankırı’nın ihmal edilen maddi ve manevi kültürel değerlerine sahip çıkılmasını hedeflemiştim. Geçtiğimiz 15 yılda bazı olumlu gelişmeler kaydedilmiş ve benim açımdan kısmen maksat hasıl olmuştur.  Netice itibarıyle yapılanları "balık bilmese de hâlık bilmektedir".

Özellikle talebim, bir çok ilklere imza atan ve  fedâkârca hizmet veren ‘Çankırı Araştırmaları Sitesi’nin  hakkının teslim edilmesidir. Bu site bütün bu konuları yazmamıza vesile olduğu gibi Çankırı konusundaki zengin muhtevasıyla benzersizdir.[1] Bu yazı aynı tarihlerde Çankırı’daki günlük Karatekin gazetesinde de neşredilmiştir.

[2] http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/18/01/702982Hakkı DURAN
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.15
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.
Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 

Popup Örnek