2002 yılından buyana kesintisiz hizmet

Üye olun yazmaya başlayın ve Çankırı'nın geleceğine siz yön verin. Çankırı Araştırmaları Sitesi [www.cansaati.org]

Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Araştırmalar » Çankırı İçin Düşünüyorum
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - TBMM Genel Kurulda Yapılan Konuşma Metni
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 


Kilitli ForumTBMM Genel Kurulda Yapılan Konuşma Metni

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
hikmet ozdemir Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge
Çankırı Milletvekili - 22. Dönem

Kayıt Tarihi: 26.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 26
Mesajın Direkt Linki Konu: TBMM Genel Kurulda Yapılan Konuşma Metni
    Gönderim Zamanı: 10.11.2006 Saat 17:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 5. Yasama Yılı
14. Birleşim 02/Kasım /2006 Perşembe

AK Parti Grubu adına Çankırı Milletvekili Sayın Hikmet Özdemir, buyurun.

AK PARTİ GRUBU ADINA HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Vakıflar Kanunu Tasarısının İkinci Bölümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, vakıf, insanla beraber mevcut olan, karşılıklı dayanışma ve başkasına iyilik yapma duygusunu hukuki statüye kavuşturan ve ona süreklilik kavramı sağlayan, milletlerin sahip bulunduğu manevi güç ve değerlerin tanımlanmasına yardımcı, tüzel kişiliğe sahip, demokratik, sivil bir toplum kuruluşudur.

Sözlükte durdurma, alıkoyma, ayırma, bağlama gibi manalara gelen "vakıf" kelimesi, kavram olarak bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır işine bağışlama, bırakma şeklinde ifade edilmektedir. Yani, vakıf, maddi bir karşılık beklemeden, başkalarına yardım etmek gibi dikkat çeken bir düşüncenin ortaya koyduğu ve sosyal, ekonomik ve kültürel hayata derin tesirler bırakmış önemli bir müessesidir.

Vakıflar, tarih boyunca, hastaları tedavi etme, ilmin yayılmasını sağlayıcı araçları temin etme, öğrencileri destekleme, hayvanları koruma, ibadethanelerin ve diğer kamu tesislerinin inşa, bakım ve onarımını sağlama gibi kamu yararı olarak nitelendirilebilecek bütün alanlarda aktif bir rol üstlenmiştir.

Medeniyet tarihimizde bütün varlıklara faydalı olmakla, merhametin doruğa çıktığı devirler olmuştur. Buna örnek vermek gerekirse, Osmanlı Devleti, bir vakıf medeniyetinin tesis edildiği devlet olarak dünyaya kendisini kabul ettirmiştir. Bu gaye için meydana getirilen vakıf eserlerinin başında, tam teşekküllü hastaneler, imaretler, aynı zamanda darüşşifalar, medreseler, hamamlar ve diğer tesisleriyle bir külliye halinde topluma hizmet vermişler. Bunun yanında, çeşme, sebil, sarnıç, havuz, kuyu, hatta göl gibi tesisler ile yolların tamirleri ve düzeltilmeleri maksadıyla toplumun birçok ihtiyacına cevap veren vakıf eserleri görülmektedir.

Türk vakıfları, yüzyıllar boyunca, millet hayatında sosyal düzenin her türlü sarsıntı ve örselenmelerinden korunmasında fertler arasında yardımlaşma ve dayanışma yoluyla, karşılıklı sevgi bağlarının kurulmasına çalıştığına göre, bu vakıfları ve özellikleriyle, ülkemizin en hayati meselelerine geniş ölçüde hizmeti dokunduğuna şüphe yoktur.

Eğitim ve sağlık işlerini yürütmek üzere kurulmuş vakıflar hep millî bünyeye hizmet etmişlerdir. Millî kültürün yükselmesi, halk sağlığının korunması, fertlerin hayatlarının korunması için, tehlike ve kazaların önlenmesi için çalışan vakıflar, pek tabii ki millî kurumlardır.

Vakıfların imar ve sanat yönündeki hizmetlerini kim inkâr edebilir? Vakıflar eliyle yapılan çoğu eser, abide vasfını haizdir. Bunlar bulunduklar her yerde Türklüğü temsil etmektedir. Abidelerimiz, Türk vatanının tapu senetleridir. Millî hudutlarımız dışındaki vakıf eserlerimiz hâlâ Türklük damgasını taşımaktadır. Parlamentolar arası birlik toplantısı için gittiğimiz Kenya'da bile ecdadımızın yapmış olduğu bu vakıf eserlerini büyük bir zevkle izlemiş olduk. Her yerde bulunan cami, medrese, köprü, çeşme, kervansaray, han, hamam ve sebillerimiz hep vakıf abideleridir.

Müslüman Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de vatanı uğruna malını ve canını feda etmeye hazırdır. Ona fıtraten bahşedilmiş bu duyguları körletmemeliyiz. Milletin dinî ve millî duygularını canlı tutmak için tüm sivil toplum örgütü ve bireylerini harekete geçirmeliyiz.

Vakıflar tarihimizde yardımlaşma, dayanışma, sağlık, sosyal, güvenlik, eğitim, karşılıksız iyilik yapma, faydalı olma gibi pek çok fonksiyonları icra etmişlerdir. Zamanımızda ayakta duran vakıflarımıza gereken ilgiyi gösterme, tamir, bakım ve restorasyonları yaparak amaç ve fonksiyon açısından yeni vakıflar tesis ederek, 21'inci yüzyıla damgasını vuracak en önemli kurumlardan biri olacağını ve vakıf müessesesinin insanlar arasında dayanışma, kardeşlik, hayır yapma, sevgi gibi duygu ve hasletlerin var olduğu sürece de devam edeceğini ifade etmek gerekir. Böylece, toplumun sosyal dayanışması açısından önemli bir fonksiyonu icra ettiğini gördüğümüz vakıfların, iyi işlediği ve korunduğu zamanlarda, insanların hayatta karşılaşabilecekleri maddi ve manevi zorlukların, ıstırap ve sıkıntıların giderilmesi, hayatın güzelleştirilip insan haysiyetinin korunması, sosyal düzenin her türlü tehlike ve sarsıntıdan kurtarılmasında da yardım ettiği görülecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Özellikle seçim bölgem olan Çankırı'da Hükûmetimiz döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ve bizlerin de takipleriyle gerçekleştirilen inşaat, onarım ve hayır hizmetleri özet olarak şöyledir: 2004 yılından itibaren 750 kişiye günlük bir öğün sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılmaktadır. 2006 yılında 1.600 aileye kuru gıda yardımı yapılmış olup, 2007 yılında Ocak ayı itibariyle bu yardımlar aylık olarak, düzenli olarak yapılacaktır. 2006 yılında 50 ortaöğretim öğrencisine 50 YTL burs bağlanmıştır, 8 yetim ve sakata aylık 219 YTL maaş bağlanmıştır. Bu işler için 1 milyon 250 bin YTL harcanmıştır. Ayrıca, camilere 100 bin YTL nakdi yardım sağlanmıştır. Merkez Alacamescit ve Mirahor camilerinin onarımları gerçekleştirilmiş olup, Merkez Şeyhoğlu Cami, Buğdaypazarı Medresesi, Ilgaz Yerkaya camilerinin tüm projeleri çizdirilmiştir. Bu işler için bugüne kadar 300 bin YTL harcanmıştır. 2007 yılında dokuz adet eserimizin onarım, on adet eserimizin de proje çizimleri yatırım programına alınmıştır. Bu işler için öngörülen harcama toplamı 3 milyon YTL'dir. Önümüzdeki yıllarda bu hizmetlerin daha da artarak devam edeceğine inancımız sonsuzdur. Bu vesileyle, Sayın Genel Müdürümüze ve Değerli Bakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren vakıflar aynı zaman birer sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu teşekküller, bulundukları ülkelerin, eğitimine, kültürüne, ekonomisine, sosyal ve siyasal hayatlarına büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu amaçlar doğrultusunda binlerce vakıf kurulmuş ve hâlâ kurulmaya devam etmektedir.

Sivil toplum tarafından meydana getirilen bu kuruluşların faydalarını saymakla bitirmek mümkün değildir. Ecdadımızın bizlere sahip olmamız için bıraktığı vakıf eserlerinin daha iyi bir şekilde korunması, bakım ve onarımının yapılması, mimari ve tarihî değere sahip vakıf abide eserlerinin restorasyonlarının yapılması konusunda büyük bir çalışma içerisinde olan ve 2006 yılını vakıf medeniyet yılı olarak kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ülke genelinde, hatta sınırlarımız dışında vakıf eserlerinin bulunduğu komşu ülkeleri de içerisine alan çalışmaları gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların ve ortaya konacak projelerin yeniden vakıf ruhunu, şuurunu çağın gerektirdiği şekilde düzenlemek ve ele alıp yaşatmak ve kazanmak için bir gereklilik olduğunu ayrıca ifade etmek isterim.

Türkiyemiz içerisinde ve Türkiye dışında yapılan bu değerli hizmetlerin takdir edilmesi gerekir, çünkü, hele son birkaç yıldır, buna büyük bir ağırlık verildiğini görmekteyiz. Gerçekten, çok önemli eserlerimiz ihya edilmiştir, yeniden yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Bunun böyle olması gerekiyordu, çünkü, vakıf demek, bir insanın kendi özünde olan, gönlünde olan, içinde olan, bünyesinde olan ilgi, görgü, sevgi, saygı, her şeyi vermesidir; alması değildir.

Vakıfçılıkta verme vardır, alma yoktur. Dolayısıyla hep vereceksin, vaktinden vereceksin, sıhhatinden vereceksin, malından vereceksin, zamanından vereceksin, vereceksin, vereceksin… Verdiğin müddetçe yüceliyorsun ve yüceltiyorsun. Kim daha çok vermişse yücelmiştir ve kendi ülkesini, devletini, milletini insanlarını, ailesini de yüceltmiştir. Bu bakımdan, vakıf yapmak, vakıfçı olmak, vakıf hizmetinde bulunmak, her zaman insanların mutlaka yapması gereken bir özelliktir, yani, özellik olmalıdır. Onun için, önümüzdeki günleri düşünerek, geleceğimizi düşünerek yatırım yapmak ve bu vakıf konusunda gerekli hassasiyeti göstermek her insan için önemli bir çaba olmalıdır ve bu çaba neticesinde göreceğiz ki çok güzellikler ortaya çıkacaktır ve ecdadımızın, büyüklerimizin bize bahşettiği bu güzel günler varsa, Onların bu eserleri sayesinde bu güzel günlere geldik ve bu güzel günleri yaşamak ve yaşatmak hepimizin inşallah görevi olmalıdır diyor, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir.

 

Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.15
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.
Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 

Popup Örnek