Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Ali KÖR [Köşe Yazıları]
 
Akbak:Devlet Hastanemizle ilgili süreç takibimizde
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ali Kör
Bizim Çankırı Gazetesi Sahibi


Çankırı
18 Cevap
Gönderim - 19/12/2005 :  19:06:44      
Hastane inşaatı dosyasını inceleyiniz Dosyada; Kampanya çağrısı, Halkın Talebi, İlgili Dönem Milletvekili sayın Duran'ın Cevabı, Sağlık Bakanlığının Cevabı, Sağlık İl Müdürlüğünün Cevabı, Tercüman Gazetesi haberi, Atila EMEK'in yazılı Soru Önergesi metni mevcutur

Milletvekilimiz Tevfik Akbak açıkladı: Devlet Hastanemizle ilgili süreç takibimizde
Bizim Çankırı

150 yataklı Çankırı Devlet Hastanemizin yapımına ilişkin olarak uzun süredir Sağlık Bakanlığı ile Akgünler İnşaat AŞ. Arasındaki anlaşmazlık, birçok girişime rağmen, bürokratik engellere takılmaya devam ediyor.

Konu hakkında Milletvekilimiz, süreci bütün yönleriyle ortaya koyan şu açıklamayı yaptı:

“Çankırı’mızdaki 1970 yılında yapılan mevcut Devlet Hastanemizin, gerek mimari, gerekse alt yapı olarak bir hastane için uygun olmaması ve hizmette sıkıntılar yaşanması nedeniyle, 2002 Eylül ayında çalışmalarına başlanan 150 Yataklı Devlet Hastanemizin bir an önce bitirilmesi, hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi açısından çok önem arz etmekteydi.

Sağlık Bakanlığının kontrolörlük hizmetini zamanında yapmaması ve yüklenici firmanın hak edişlerini zamanında ödememesi iddiası ve işlerin aksaması esasına dayalı problem nedeniyle sorun bize intikal ettiğinde, Bakanlık nezdinde görüşmelere başladık ve bu sorunun bir an önce çözülmesi, hastanemizin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini istedik.

Sağlık Bakanlığı, kendilerinden kaynaklanan problemler nedeniyle, inşaatın bitirilebilmesi için yüklenici firmanın süre uzatımı talebini uygun buldu ve doğacak haklarla ilgili olarak taraflar arasında bir Sulhname imzalandı. 21 Nisan 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığınca, Maliye Bakanlığının mütalaasını almak üzere gönderilen sulhnameye Maliye Bakanlığı, 28 Nisan 2004 tarihinde söz konusu miktarın kendi yetkisini aştığı ve bu yetkinin Danıştay Başkanlığında olduğu yönünde bir cevap verdi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığının 11.05.2004 tarihinde Danıştay’a yaptığı, Sulhname ve yüklenici firmaya 118 günlük süre uzatımı verilmesini içeren müracaatına Danıştay 1. Dairece olumlu cevap verildi.

Tam sorun halloldu derken, bu sefer de Sağlık Bakanlığı ve yüklenici firma arasındaki sulhnamede yer alan ve Danıştay’ca da uygun görülen 118 günlük süre uzatımının hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususunda, yüklenici firma ile Bakanlık arasında yeni bir anlaşmazlık çıkmış ve ilk Danıştay mütalaasında istenen sonuç, hasıl olamamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu sağlık bakanlığı ile yüklenici firma arasında ikinci bir sulhname imzalanmış ve yüklenici firmaya verilecek olan 118 günlük süre uzatımının geçmişe yönelik değil de bu sürenin verildiğinin yükleniciye tebliğinden itibaren başlatılması taraflarca kabul edilmiş, bu sulhname de, mütalaasını almak için tekrar Danıştay’a gönderilmiştir.

Ancak, Danıştay, 31.10.2005 tarihli kararıyla, taraflar arasındaki bu sulhnameye olumsuz cevap vermiş ve reddetmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, 17.12.2005 tarihi itibariyle sözleşmenin iptal edilip, yarım kalan kısmın tamamlanabilmesi için yeniden ihale sürecini başlatmış bulunmaktadır. Takdir edileceği üzere ihalenin ve taraflar arasındaki ilişkiler hukuki prosedürler çerçevesinde tarafların haklarının zayi edilmemesine dikkat edilerek yürütülmektedir. Hukuk devletinin gereği de budur.

Ancak, şunu hemşehrilerim çok iyi bilsinler ki, Vekiliniz olarak bu ve benzeri her konu, Kanunun çizdiği sınırlar, kanuni gereklilikler içerisinde takibimizdedir. Gecikmiş bu hizmeti bir an önce hemşehrilerimize sunmak görev ve sorumluluğunun şuurundayız.
Uzun süredir yakından takip ettiğimiz ve kısaca ortaya koymaya çalıştığım hastanemizle ilgili süreç ve bürokratik engeller nedeniyle çalışmanın aksaması, bizleri ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Konuyu kamu oyuna saygılarımla arz ederim.”

Ali Kör
Bizim Çankırı gazetesi Sahibi

derelli
Yetkili Üye


ANKARA
201 Cevap
Gönderim - 20/12/2005 :  09:03:26       
  Milletvekilimiz Sayın Tevfik Akbak'ın hastane inşaatı ile ilgili duyarlılığına ve gösterdiği çabaya teşekkür ederim. Ancak, bu olayda merak konusu olan husus bana göre şudur! Sağlık Bakanlığı İnşaat Dairesindeki buranın inşaatından sorumlu olan kişiler umuyorum sadece Çankırı Devlet Hastanesi inşaatı ile ilgili bir iş yapmıyorlar. (deneyli tecrübeli kişiler olması anlamında) olaya baktığımızda bir sulh name yapılıyor ise içerik detaylarına da son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Böylesi bir sulh name düzenlenmesi sadece bir kişinin elinden de çıkmadığına göre acaba bu dairede görevlendirilenler inşaat sektörünün işleyişinden bihaber olmasınlar. Saygılarımla.

 sayfa başına git

izencirci
Yetkili Üye


Izmir
301 Cevap
Gönderim - 20/12/2005 :  10:08:12       
  "SABAH ŞERİFLERİNİZ HAYIRLI OLSUN"

Biz "Çankırı Müstahdemliğine", bu ve benzeri olayların takipciliğinide devam ediyoruz, edeceğiz.
Bu olayda görevini SAVSAKLAYAN, DENETİMİ yapmayan amir ve memurun da takipçisiyiz.
Çankırı Valiliğinin de bu yazıdan sonra mülki amir olarak bu belgelerle sabit SAVSAKLAMA ile ilgili ne yaptığını ve ne yapmadığını göreceğiz.

Bu "SÜREÇTE"; Danıştay Kararları,Sağlık Bakanlığı Yazıları(itiraflar),Yüklenici Firma Dilekçeleri,Kontrol Amiri Raporları "Çankırı Müstahdemi" sıfatıyla tarafımızda mevcut.
Arzu eden "VEKİLE" ve "DANIŞMANINA" arzu eden ilgiliye bilgilenmesi için gönderebiliriz.
Aşağıda bu"süreçte" sulhname(Ek Sözleşme) alıntı olarak eklenmiştir."Süreç" devam ettiği "sürece" yukarda sayılanlarda eklenecektir.
İ.Z.
Meraklısına Özlü "Baba" Sözü:
"KESER DÖNER SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP DÖNER"

alıntı:
SULHNAME(EK SÖZLEŞME)TASLAĞI

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Taahhüt usulü ile ihale edilip sözleşmesi 13.09.2002 tarihinde yapılan Çankırı 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işiyle ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı ile yüklenici firma Akgünler İnş.Tic. ve San. A.Ş. arasındaki süre uzatımı konusundaki ihtilafın sulhen halli için taraflar bir araya gelerek, konunun işe ait sözleşmenin 3. maddesinin Süre Uzatımı başlıklı kısmının üçüncü fıkrasına istinaden, 4353 sayılı kanunun 31.maddesinde öngörülen prosedür çerçevesinde sulhen çözümü konusunda mutabık kalmışlar, bu mutabakatı, aralarında düzenlemiş oldukları iş bu ek sözleşme ile imza altına almışlardır.

1-İş bu sulhname(Ek sözleşme) Akgünler İnş.Tic. ve San.A.Ş. firmasının yüklenicisi olduğu, Çankırı 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işi ile alakalı 09.03.2003 ile 05.05.2003 tarihleri arasında süre uzatımı konusundaki ihtilafın, 4353 sayılı kanunun 31.maddesi çerçevesinde taraflar arasında sulhen çözümüne yönelik işlemleri kapsamaktadır.
2-Söz konusu inşaat işi ile alakalı olarak, ilgili kontrollük hizmetleri için inşaat mahallinde idarece teknik eleman görevlendirilmesinin yapılmamış olması, inşaat işlerinin 09.01.2003 ile 05.05.2003 tarihleri arasında 118 gün süresince durmasına sebep olmuştur.
3-Bakanlığımızca bu konu hakkında Danıştay başkanlığından görüş sorulmuştur. Danıştay Başkanlığının 02.06.2004 tarih ve 2004/68 sayılı kararı ile 118 günlük süre uygun bulunmuştur. Danıştay kararına istinaden bu süre uzatımına tekabül eden ve iş bu sulhnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yüklenicinin hak edişlerinden kesilen 286.888.500.000.TL tutarındaki geçikme cezası sulhnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak olan ilk hak edişte, yok ise kesin hesapta mahsubu sureti ile yükleniciye iade edilecektir.
4-Yüklenici işe başlanılması kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içersinde işe başlayacak ve sulhname ile verilen 118 günlük süre içerisinde işi bitirecektir. Yüklenici işbu sulhname ile verilen süre uzatımından dolayı fiyat farkı,faiz veya başka bir ad altında herhangi bir ilave ödeme yapılmasını istemeyerek ve bu hususu Yargı mercilerinde dava konusu etmeyecektir.
5-İşbu sulhnamenin uygulanmasına yönelik her türlü masraf,harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6-Taraflar bu sulhname kapsamındaki konular ile sınırlı olmak üzere, karşılıklı olarak birbirlerini ibra etmiş olacak,bu iş sebebi ile başkaca hiçbir talepte ve hak iddiasında bulunmayacaktır.
7-İşbu sulhname(Ek Sözleşme) 7 (yedi) maddeden ibarettir...../...../2004

İDARE-SAĞLIK BAKANLIĞI


YÜKLENİCİ
kaşe

imzaMeraklısına Not:
MÜSTAHDEM:Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı, hademe.(Kaynak TDK)
"Çankırı Müstahdemliği" sözü Sayın Recep Cırık patentlidir.

Düzenleyen - izencirci on 20/12/2005 14:53:36

 sayfa başına git

ademiroz
Yetkili Üye


istanbul
121 Cevap
Gönderim - 20/12/2005 :  14:16:48       
  Sayın Milletvekili Tevfik Akbak, "Devlet Hastanemizle ilgili süreç takibimizde" demiş. Güzel... Bilin ki, milletin vekilleri de asillerinin takibinde.
Sayın Akbak'a soruyorum: Madem konuyla bu kadar ilgiliydiniz, Çankırı yerel basını, Çansaati ve hatta ulusal basında konu gündeme geldiğinde niçin tek kelime bir açıklama yapmadınız?
Ne zaman ki, Antalya Milletvekili Sayın Atila Emek, konuyu Meclis gündemine taşıdı, Sayın Akbak, Çankırı'nın vekili olduğunu hatırladı.
Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, Sayın vekilim...

 sayfa başına git

selami
Üye


Paris-Çankırı
4 Cevap
Gönderim - 20/12/2005 :  14:40:45     
  Süreçte nedir ? En iyi takip işin tamamlanmasıdır.Milletvekilleri neden ayrı açıklamalar yapıyor ?

 sayfa başına git

aliyildirim
Yetkili Üye


NİĞDE
185 Cevap
Gönderim - 22/12/2005 :  08:51:26     
  milletvekilimizin duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz

Düzenleyen - aliyildirim on 22/12/2005 09:14:02

civiky@hotmail.com
YILDIZHAN YARAN EKİPİ  sayfa başına git

cengizhan
Üye


ankara
3 Cevap
Gönderim - 22/12/2005 :  15:57:09     
  :: silinmiştir ::

 sayfa başına git

cengizhan
Üye


ankara
3 Cevap
Gönderim - 22/12/2005 :  18:12:21     
  CHP li bir vekilimiz var Kendisine yürekten teşekkürler
Biryerlerde üç tanede AKP den vekilimiz vardı ama ?

 sayfa başına git

cengizhan
Üye


ankara
3 Cevap
Gönderim - 22/12/2005 :  18:23:19     
  Lütfen sadece Çankırı yı çok çok sevmenin verdiği heyecanla dile getirilen hassasiyet ve hissiyatımızı mazur görünüz. Vekillerimiz sıradan bir çankırılı kadar duyarlı olsalar konuyu TBMM n de kendileri gündeme taşırlar bu eleştiri haksız yapılmış bir eleştiri asla değildir. Çankırılı vekillerinden meclis kürsüsünü kullanmayı bekliyor çünki şehrimin maküs bir talihi var. İşsizi var aşsızı var Tarımda sanayileşmede kısacası kalkınmada milli gelirden aldığı payda velhasıl her konuda devasa sorunlar var ve de temsilen TBMM ne gönderdiği iktidar kanadına mensup ÜÇ adet vekili var Antalya Milletvekili ilini konuşurken bizimkiler nerede biz her konuda Antalya dan dahamı iyiyiz.Kürsüde meselesini ifade edemeyen vekile gelecek seçimi hatırlatmak insafsızlık olmasa gerek

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git