Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Prof. Hikmet ÖZDEMİR [Köşe Yazıları]
 
ÇANKIRI İÇİN BİR FIRSAT PROJE BAZINDA EURO DESTEĞİ
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
hikmet özdemir
Çankırı Milletvekili


ANKARA
35 Cevap
Gönderim - 06/05/2005 :  15:12:38      
ÇANKIRI İÇİN BİR FIRSAT PROJE BAZINDA EURO DESTEĞİ
Avrupa Birliği Desteğinde ve Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda 2.Düzey Bölge Kalkınma Programı toplantısı bugün (6.5.2004) Büyükhanlı Park Otelinde (ANKARA) Sayın Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullatif ŞENER, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Dr.Ahmet TIKTIK, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Şehabettin HARPUT ve Bölge Milletvekillerinin katılımı ile yapıldı.
Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinin yer aldığı Orta Karadeniz Kalkınma Birliği, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin yer aldığı Yeşil Irmak Havzası Kalkınma Birliği; Erzurum, Erzincan ve Bayburt İlleri yer aldığı Kalkınma Birliklerinin; Devlet Planlama Teşkilatına bağlı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

1) Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı
2) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hibe Programı
3) Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı

adı altında 3 ana başlıkta topladığı ana projelerin yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim sağlanmasında adı geçen illerde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve yerel önceliklere uygun programlar yapılmasında bir dizi bilgilendirme ve yönlendirme toplantıları düzenlemektedir.

Toplam 49 milyon 330 bin Euro bütçeye sahip 3 ana hibe programından bu bölgelerin nasıl yararlanabileceği ve bu kaynağı kendi belgelerinin kalkınmasında ve geliştirilmesinde nasıl kullanabileceklerinin yolu gösterilmektedir.

Buna göre

Bu programlara Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu yararına çalışan kuruluşlar, çiftçi örgütleri, sendikalar, vakıflar, belediyeler, muhtarlıklar, il özel idareleri, ve köye hizmet götürme birlikleri gibi mahalli idare birlikleri, mesleki teknik eğitim okulları ve üniversiteler, araştırma enstitüleri ve hükümete bağlı olmayan diğer birimler, KOBİ ve öz sermayesinin tamamı özel sektöre ait olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yerel yönetim birlikleri başvurabileceklerdir.

Ancak Ekonomik kalkınma, kırsal kalkınma, insan kaynaklarının kalitesinin geliştirilmesi, kollektif hizmetlerin geliştirilmesi, mesleki eğitim sisteminin etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlanması, katılımcı demokrasi kültürünün geliştirilmesi ve kamu özel kesim ortaklıkları, teknoloji transferi ve yenilik sağlayacak yatırımlar, illerdeki tarım imalat ve turizm dahil olmak üzere hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu kapsamda hazırlanan projeler kategorileri kapsamına giren gruptan hibe alabileceklerdir.

Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programına müracaat edenlere projenin durumuna göre 10.000 Euro ile 90.000 euro arası
Bu kapsama girebilecek projeler ise
Ekonominin güçlendirilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi, turizm hizmetlerinin geliştirilmesi için yatırımlar yapılması, yerel ürünlere katma değer ekleyerek ve tarım tekniklerini iyileştirerek tarım ve ormancılık sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi, küçük üretim birimlerinin piyasalara girmesinin desteklenmesi, eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesi, sosyal ve spor tesislerinin yapılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projeler
Son müracaat tarihi : 4 Temmuz 2005

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hibe Programına müracaat edenlere projenin durumuna göre 10.000 Euro ile 100.000 euro arası

Bu kapsama girebilecek projeler ise

Bir iş destekleme paketi, ekipman ve makine tedariki ve bununla ilgili yatırım desteği, ekipman nakliyat, montaj ve diğer işlerle inşaat ve bina restarosyonu, yazılım, donanım ve lisans anlaşmalarını içeren projeler, KOBİ'lerin ticari rekabet gücünü etkileyen belli başlı konularda profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi, pazarlara erişilmesi ve ihracat faaliyetlerinin güçlendirilmesi, fuarlara, sergilere ve işletme ziyaretlerine katılım, pazarlama planlarının hazırlanması, üretim kapasitesinin arttırılması, kalite ve verimliliğin yükseltilmesi, modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması yönünde projeler
Son müracaat tarihi 7 Temmuz 2005

Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programına müracaat eden kuruluşlar projenin durumuna göre 90.000 euro ile 1.800.000 euro hibe alabileceklerdir

Bu kapsama girebilecek projeler ise

Kanalizasyon şebekeleri, atık su arıtma tesisleri, kentsel ve sanayi atıkları bertaraf ünitelerinin inşaası, içme suyu şebekelerinin inşaası veya iyileştirilmesi, tarihi veya kültürel anıtların restorasyonu, sosyal altyapı ve özellikle kamu sağlığı altyapı hizmetlerinin inşaası veya rehabilitasyonu projeleri
Son müracaat tarihi 11 Temmuz 2005

Kısacası projesini getiren özel veya tüzel kişiler bu hibe programlarından projelerinin büyüklüğü oranında yararlanabileceklerdir.

Çankırı milletvekilleri olarak katıldığımız bu toplantıdan edindiğimiz olumlu izlenimleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bu amaçla hazırlanacak her türlü projeyi sonuna kadar takip edeceğimizi ve desteklerimizin sizinle olacağının altını çizmek isterim
Ayrıca 11 Mayıs 2005 Çarşamba günü İlgili kurumlar tarafından Çankırı'da da bir Bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Bu kapsamda desteklenecek projelerin Çankırı'nın gelişmesine ve yörede yaşayan halkımızın ekonomik ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunması ve diğer taraftan Çankırı'da AB standartlarında proje hazırlama ve yönetme kapasitesi oluşturulmasına katkı sağlaması dileklerimle selam ve saygılar sunarım.


Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR
Çankırı Milletvekili


NOT
Daha detaylı Bilgi İçin
1) Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Tel : (312) 294 67 17 www.dpt.gov.tr
2) Orta Karadeniz Kalkınma Birliği
Tel (366) 212 48 04 www.okab.gov.tr www.mfib.gov.tr


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git