Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Araştırma ve Proje Yarışmaları
 
Başlarken [Araştırma ve Proje Yarışmaları]
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 23/05/2005 :  18:23:52        
ARAŞTIRMA-BELGELENDİRME VE PROJE YARIŞMALARI

Araştırma-Belgelendirme ve Proje Yarışması konu başlığını taşıyan ve her yaş ve eğitimden halkımızın ve özellikle Çankırılıların katılımına açık olan bu çalışma; başta Çankırı merkez olmak üzere ilçe ve köyleri ile ilişkili sosyal ve fen bilimleri alanında elde edilen yeni bulguların ele alınmasını kapsamaktadır. Bu kapsam bağlamında elde edilen bulguların; basın, internet ve yayın dünyasında tanıtılması ve basılmasının ile icracı nitelikteki ilgili makamlara sunulmasının gerçekleştirilmesi istenmektedir.

ARAŞTIRMA-BELGELENDİRME VE PROJE YARIŞMALARININ İŞLEYİŞİ

1- Önce (Çankırının gelişimine fayda sağlayacak) araştırma alanları belirlenecek,

2- Her yarışma için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili çalışmaları değerlendirecek (gönüllü) akademisyenler tespit edilecek,

3- Yarışma sonucunda dereceye giren esere verilecek ödül ve sponsor tespit edilecek,

4- Yarışma takvimi belirlenecek ve ödül(ler) dağıtılacak.

5- Eserin ilgili makamlara sunulması ve/veya basımı.

ARAŞTIRMA-BELGELENDİRME VE PROJE YARIŞMALARI DÜZENLEME KURULU

Akademik Danışman ve Değerlendirme:
Ferruh TORUK

Yarışma Tertip Heyeti:
Ahmet GÜLŞEN
Recep GÜLŞEN
Muzaffer AKDOĞAN


ARAŞTIRMA-BELGELENDİRME VE PROJE YARIŞMALARI
Tanıtım ve Kapsam Raporu

Araştırma-Belgelendirme ve Proje Yarışması konu başlığını taşıyan ve Çankırılıların katılımına açık olan bu çalışma; başta Çankırı merkez olmak üzere ilçe ve köyleri ile ilişkili sosyal ve fen bilimleri alanında elde edilen yeni bulguların ele alınmasını kapsamaktadır. Bu kapsam bağlamında elde edilen bulguların; basın, internet ve yayın dünyasında tanıtılması ve basılmasının gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Çalışmaya bir yarışma formatı konması ise teşvik amaçlıdır. Bu çalışmayı iki ayrı kategori teşkil etmektedir. Yukarda da belirttiğimiz üzere:

Birinci kategori, sosyal bilimler; Tarih, Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Halk Bilim, Coğrafya, Ekonomi Tarihi, İktisadi ve İdari bilimler tarihi vb disiplinlere ait konuları içermektedir.

İkinci kategoride ise Fen Bilimleri ile alakalı konular ele alınacaktır. Bu kategori de Zirai faaliyetler ve buna bağlı olarak yetiştirilen ürünler ile bölgenin hayvancılık, madencilik, dokumacılık, orman ve ürünleri ile ilgili faaliyetler ve tarihsel gelişimleri, yanı sıra yapılan teknik buluşlar üzerinde de yapılan araştırma vb çalışmaları inceleyen bu yarışma akademik kişilerden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilerek -yukarda da belirttiğimiz üzere- yayın dünyasında tanıtımı ve basımı gerçekleştirilecektir.

I. GİRİŞ

I.1 Metot:

Araştırma Belgelendirme ve Proje Yarışması konu başlığını taşıyan çalışma yukarda da değindiğimiz üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Sosyal ve Fen bilimleri alanındaki araştırma-belgeleme ve projeleri içermektedir.

Bu iki kategoride:
Metot, konu, amaç, sınırlandırma ve referanslar istenmesi zorunlu kriterlerdir. (Çalışılacak konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalara, gönderme yapılarak; bu çalışmaların bilimsel boyutta eleştirilmesi, yorumlanması ve bilimsel bir disiplin içerisinde çalışma sonunda ya da içerisinde gösterilmesi istenmektedir. "Örnek: KURNAZ Cemal, Ahmet Talat Onay Hayatı ve Eserleri, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999" )

Giriş kısmının ilk bölümü olan metot kısmında çalışmada uygulanan yöntemin kısaca tanıtılması gerekmektedir. Çalışmanın her bir bölümünde uygulanan yöntemin kısaca tanıtılması olarak ifade edilen metot da; her hangi bir bölümde uygulanan yöntem ile diğer bölümlerde uygulanacak olan yöntemler arasında bir tutarlılık aranmakta ve istenmektedir.

I.2 Konu, Amaç ve Sınırlandırma

Ele alınacak konunun verilecek olan başlıktan kopuk olmaması aranan özelliklerden biridir. Burada konunun kimliğinin (ne olduğu) kısaca tanıtımı istendikten sonra neden çalışılmak istendiğinin-gerekçeleri ile birlikte- dile getirilmesi gerekmektedir.

Konu seçiminde az çalışılmış ya da hiç çalışılmamış konuların ele alınması istenilen önemli kriterler arasındadır. Çalışılmış bir konunun tezyin (süsleme) edilerek tekrar ele alınması, akademik kurul tarafından, yapılan değerlendirme de yarışmacıya fazla artı kazandıramayacağı da hatırlatılması gereken bir unsurdur.
Ele alınacak çalışmada tespit edilen amacın ne olduğunun kısaca dile getirilmesi ve dile getirilen bu amacın dışına taşılmaması da istenilen önemli kriterler arasında yer almaktadır. Amacın, çalışmanın en önemli unsuru olduğunun kurul tarafından bilinmesinin unutulmaması istenmekte ve bu nedenle amaçtan sapılmaması ve uzaklaşılmaması önerilmektedir.

Konunun kapsamının konu başlığı ile bir bütün teşkil etmesi gerekmektedir. Çalışılacak konunun sınırlarının çalışma başında belirtilmesi aranmaktadır.

Sınırlandırmanın da konu ve konu da ele alınacak amaç ile bir bütünlük teşkil etmesi ve ayrıca kendi içerisinde de tutarlı olması aranan özellikleri arasındadır.

I.3 Referanslar (Çalışma ile ilgili yayınlar)

Yukarda da verdiğimiz örnekte de olduğu gibi kullanılan referansların bilimsel bir disiplin içerisinde verilmesi istenmektedir Genelde Sosyal bilimler içerisinden çalışma verecek olan yarışmacıların (katılımcı) bu konuda titiz davranmaları gerekliliği kurul tarafından üzerinde durulan konulardan biri olacaktır. (Bilim hırsızlığının engellenmesi içindir) Sosyal bilimler için geçerliliği ısrarla istenilen bu uygulamanın Fen bilimleri içinde geçerliliği unutulmamalıdır.

A Birinci el kaynaklar

Örneğin; kitabeler, vakfiyeler, seyahatnameler gibi yayınlar ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden elde edilen konu ile ilgili belge ve defterlerden yararlanılmış ise bunların gruplandırılarak ve tarihleri göz önünde tutularak verilmesi istenmektedir (Örnek BOA Tapu Defterleri, Belge No 387, H.926/M. 1523 ya da BOA MMD " Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi" Defter No: 626 H. 1001/M. 1592 vb)

B Günümüz yayınları

Bu gruba giren yayınlar, çalışma sonunda bir bütün halinde verilecek ise yazar soyadının alfabetik sıralamasının göz önünde tutularak verilmesi istenmektedir.

II. EKLER

Ekler, çalışmanın sonunda konu ile ilgili görsel materyallerin yer bölüm olarak düşünülmüştür. Bu kısımda çalışma ile ilgili levhaların verilmesi genelde Sosyal bilimler de çalışacaklar için geçerlidir. Burada istenilen kriterler arasında önemli olan sunulmak istenilen levhanın (fotoğraf, çizim tablo vb) metin içerisinde ilgili kısımda bir numara ile yerinin gösterilmesidir. (Res 1 vb) Ayrıca yerini belirten bu numaranın çalışma sonuna konulacak olan levha, çizim ya da tablo altında yer alması ve karşısına kimliğinin ve nereden alındığının yazılması da istenmektedir. (Örnek Res 1: 16 yy Osmanlı Döneminde Çankırı Kent Dokusu "İller Bankası Arşivi, 1956" gibi)

Açık Olan Yarışmalar

1- Çankırı'da Cadde ve Sokak İsimleri Araştırması

2- ÇOK YAKINDA

Usul hakkında düşünceleriniz ve yarışma açılmasını istediğiniz konu başlıklarını bu forumda öneriniz.

Ahmet GÜLŞEN

sevkice
Çankırı Gönüllüsü


ANKARA
114 Cevap
Gönderim - 23/05/2005 :  22:38:28         
  Selamlar;
Ahmet Bey bu forumun çok faydalı olacağına inandığım için size teşekkür etmek isterim.
Güzel çalışmaların yapılabilmesi için konuların iyi saptanması gerekiyor bence de. Bu konuda fikirler üretip sonuca doğru hareket etmeliyiz. Ben bu anlamda biz gençlerin ve deneyimli hemşerilerimizin üretici olacağı kanısındayım. 5-6 kişiden oluşacak bir kurul da araştırılmak üzere belirlenen konuyu sonuçlandırmak için çalışacaktır.
Biran önce bir kurul kurup çalışmalara başlamak gerekir bence.
Bu foruma katılımın çok olmasını diliyorum. Konular üretip memleketimiz için güzel şeyler ortaya çıkarabiliriz.
Saygılarımla.

Düzenleyen - sevkice on 23/05/2005 22:39:28  sayfa başına git

Fatih Bayram
Yetkili Üye


Çankırı / Orta
311 Cevap
Gönderim - 30/05/2005 :  16:21:32     
  Ahmet abi,
bu konuda görüş beyan etmeden önce bir isteğim olacak senden;
Araştırma ve Proje Yarışmaları bölümümüzü sitemizde daha üst kısımlara taşırsak daha çok ilgi göreceği kanısındayım...
Selamlarımla..

_________________________
Herşey Çankırı İçin...  sayfa başına git

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 30/05/2005 :  16:26:03         
  Fatih bey, konu hazırlık aşamasındadır. Bir akademisyen hemşehrimiz çalışmanın detayları ve esasları konusunda hazırlık yapmaktadır. Yakında daha detaylı bir şekilde sunulacaktır.

Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

Fatih Bayram
Yetkili Üye


Çankırı / Orta
311 Cevap
Gönderim - 30/05/2005 :  18:01:42     
  Öncelikle teşekkür ederim Ahmet Abi..

Araştırma ve Proje Yarışmaları konusunda bence ilk olarak;
Çankırı Nasıl "Marka" Yapılabilir? bunun üzerinde durulmalıdır..
Üniversiteli kardeşlerimizle Çankırı için çalışmaya hazırız,yeter ki önümüze engeller değil fırsatlar çıksın..!

_________________________
Herşey Çankırı İçin...  sayfa başına git

b_ayhan
Yetkili Üye


Ankara
143 Cevap
Gönderim - 02/06/2005 :  20:37:46       
  Sayın Gülşen
Acele etmeden, tüm kesimlerin zaman içinde katılım ve desteğinin sağlanması gereğine inanıyorum. Aksi halde belirli bir kesimin ortaya koyduğu ve sadece belirli bir kesime hitap eden çelışma olursa verilen emeklere yazık olur kanısındayım

Bahattin AYHAN  sayfa başına git

b_ayhan
Yetkili Üye


Ankara
143 Cevap
Gönderim - 11/06/2005 :  10:30:23       
  Sayın GÜLŞEN
Eylül 2005 te başlatılacak olan ÇANKIRI ARAŞTIRMALARI adlı saha çalışmasına hemşehrilerimizin katılımı sizinde bu projenizin veri kaynağını oluşturacağı kanısındayım. Elde edilen tüm bulgular cansaati.org ' da yayınlanacak ve hemşehrilerimizin görüşleri alınarak olgunlaştırıldıktan sonra, son kez üniversitelerimizin ve bu konularda söz sahibi olanların incelemesine sunulduktan sonra son şeklini alacaktır. Alanında ilk çalışma olacak bu girişime başta siz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin katkıda bulunacaklarından hiç şüphem yok . Ulaşamadığım kaynakların lütfen kırılmamaları ve arzu ettikleri takdirde benimle temasa geçmelerinde bana yardımcı olmanizı rica ediyorum.Saygılarımla

Düzenleyen - b_ayhan on 11/06/2005 10:32:29

Bahattin AYHAN  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git