Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Kitap Tanıtımları
 
Tayip Başer' in Karatekin Uluları Kitabı
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
ferruhtoruk
Okur


Ankara
12 Cevap
Gönderim - 23/02/2005 :  10:18:47      
Tayip Başer' in, Ajans Türk Matbaası tarafından 1967 yılında Ankara da yayınlanan bu eserini Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nden temin ettiğimde sadece Selçuklu dönemi ulularının yer alabileceğini düşünmüşdüm. Fakat sayın Tayip Bey' in kendi yazdığı: "1956 yılında 'Dünkü ve Bugünkü Çankırı' kıtabımı yayınladım. Kırkbeş yıllık öğretmen ve müfettişliğimin gezi ve gözlemlerini 'Karetin Uluları' ile bütünledim.Çankırı Fatih' i Karatekin den sonra gelenler, belki ulular niteliğine ermiş kişiler değildir. ..Değildir amaAlpasla nın kumandanlarından Danışment Gazi, Gümüştekin ve Karatekin Bizans topraklarını fetettikten sonra onun torunları da geleceğin fetihlerine hazır Karatekinler olduğundan Çankırı büyüklerini de Karatekin Uluları adı ile anmaktan kendimi alamadım.Türk topraklarının yiğitlik serüvenlerinin yazılı belgelerini anıtlarını ve köşe bucak geze geze inceledim.Bu araştırmada Çankırı ve yöresinin dışına belki çıkamadım. Çıkamadığım bir dar bölgecilik anlayışından değil; gördüğüm bildiğim gerçeklerin hududunu aşamayışımdandır.
Bugün yaşayan değerlerin gerisinde bir yazılı taş, anıt, mezar olmuş uluları anmak ve gelecek kuşakları da Karatekinler soyuna bağlamak dileğimle bu kitabı; önce Çankırılı hemşehrilerime, sonra da yurdun her köşesinin, her bölgesinin büyük tarih hazineleri içinde yaşayan Türk çocuklarına sunmayı değerbilirlik saydım" bu önsözünü okuduğumda bir o kadar mutavazi bir o kadar da hoşgörülü olduğu anlaşılmaktadır.
Sayın Başer, kitabında ilk ulu olarak Karatekin' i sembolik bir portresiyle ele aldıktan sonra sırasıyla; Sarı Yanık Baba, Şeyh Baheddin, Şeyh Mehdi (Billur Bey), İmanlı Baba, Cemaleddin Ferruh, Ali Bey, Osmancık, Hacı Bey Çelebi, Hacı Murad-ı Veli, Beyazid Şeyh Kara Musa, Cem Sultan, Osman Çelebi, Hacı OsmanHabibi Karamani, Benli Muhiddin, Ebu suut Efendi, Çerkeşi Hacı Mustafa Efendi, Osman Vehbi Efendi, Mehmet Tevfik Efendi, Halil Halit Bey, Kayyum zade Abdullah Efendi, Çerkeşi Mehmet Hilmi Efendi, Ali Suavi, Atai Efendi, Ahmet Fuat Bey Hasan Üçok, Kemal Üçok, Ahmet Talat Onay ve Atatürk2 ün doktoru Rıfkı Kamil Urgan' nın kimler olduğunu tanıtmaya çalışmıştır. Biz burada Başer' in tanıtmaya çalıştığı bu şahsiyetlerin kimliklerini bu yayından okumanızı düşündüğümüz için tekrar açmak istemiyoruz.
Dileyimiz,kütüphanemde bulunan aynı yazarın Dünkü ve bugünkü Çankırı kitabı da dahil eserlerinin bilimsel çalışmalarda -iç olmazsa-dip not şeklinde referans olarak gösterilmesidir.

Ferruh Toruk

23.02.2005

izencirci
Yetkili Üye


Izmir
301 Cevap
Gönderim - 23/02/2005 :  11:01:21       
  Sayın Ferruh Toruk, Benim kütüphanemde de bulunan sözünü ettiğiniz,Tayyip Başer'in "Çankırı Karatekin Uluları"kitabını(cep kitapçığını) okuduğumu zannediyordum,sizin yazdıklarınızdan sonra; "BAKAN GÖZ İLE GÖREN GÖZÜN" bir olmadığını iyice öğrendim.Bu nedenle size teşekkür ederim.
İki sorum olacak;
1-Bazı bilimsel çalışmalarda kullanılıp referans,kaynak gösterilmemesi gibi bir kaygınız var.Doğrumu düşünüyorum? Eger böyle ise cansaati sitesinde bu olmuşmudur?

2-Benim elimdeki kitabın basım yılı olarak herhangi bir tarih yani 1967 tarihi yok.Bunun bir özelliği varmıdır?
Selamlar, Saygılar..

 sayfa başına git

ferruhtoruk
Okur


Ankara
12 Cevap
Gönderim - 23/02/2005 :  12:19:38       
  Sayın İbrahim, Can saati köşe yazarlarının bazıları (isim belirtmek istemiyorum) kendilerine ait oldukları izlenimi vererek özgün bir yazı oluşturduklarını zannediyorlar. Bu ve benzeri durumlar akademik cemiyet ortamın da hiçte hoş karşılanmaz. Eğer bizler bir konu hakkında bilgi sunuyor isek o konu hakkında daha önce yayınlanmış eserler ya da makalelerin ilgili yararlandığımız bölümlerini dipnot şeklinde referans olarak göstermeliyiz. ve de göstermek zorundayız. Çünkü benzer durum bizlerinde başına gelebilir. Kısaca bilimsel kopyacılık yoluyla özgün yayın hazırladığımızı zannederek okuyucuyu kandırmamlıyız. Bu konudaki düşüncelerimi şu an sert dil kullanarak ifade ediyor olabilirim. Bu siteye yazan tüm yazarlardan bu konuda özür dilerim. Lütfen kullanılan eserde, yer alan ilgili bölüm olduğu gibi aktarılmasın eğer aktarılıyor ise ilgili kısım dıpnot olarak yazarı ve eseri ile birlikte sayfa numarasıda belirtilerek gösterilsin. Bu durum, uymamız gereken bilimsel etik normlarıdır.

Bu ve benzeri durumlara sitede yer alsın almasın tüm yazarların dikkat etmesi temennisiyle

 sayfa başına git

Recep Cirik
Yetkili Üye


Gent
373 Cevap
Gönderim - 23/02/2005 :  13:09:34       
  Sayın Toruk
Yukarıda yazdığın yazıda köşe yazarlarının isim belirtmeden kaynakları kendi özgün yazıları gibi kullandığını belirtmişsiniz. Siz de isim vermeden buradki tüm köşe yazarlarını töhmet altına almakta olduğunuzun farkında mısınız ?
Eğer böyle bir durum sezinliyorsanız, kişilerin özeline kibar bir dille belirtir ve haber verirsiniz.
Baktınız olmuyor.Kaynağı ve sayfayı açar alıntı olduğunu ispat edersiniz.
Beni bu eleştiriniz ilgilendirmemesine rağmen (çünkü bilimsel yazı ne haddime) bu cevabı yazmaktan kendimi alıkoyamadım.
Bu yazıyı özeline de yazabilirdim ama burada yazarak diğer köşe yazarı arkadaşlarımızın da bu konuda titizlik göstermelerini istedim.
Sürç-ü lisan ettik ise affola.
Tayyip Başer'in kitabının benim ilkokul yıllarından beri var olduğu kanısındayım. İlkoulumuzun kitaplığnda üstünde Çankırı Kale slüeti olan bir kitap olduğunu hatırlıyorum.
İlkokul yıllarında belki okudum ama hatırımda birşey kalmamış dünden bugüne..

 sayfa başına git

Hakkı Duran
21. Dönem Çankırı Milletvekili


Ankara
308 Cevap
Gönderim - 24/02/2005 :  12:36:38       
  Değerli
Ferruh Toruk

Tayip Başer’in Çankırı’da ilgiyle karşılanmış ve çok bilinen kitabını tanıtmışsınız. Bu sizin takdiriniz. Siz yeni tanımış olabilirsiniz. Ancak çok sayıda Çankırı araştırmacısı bu kitabı kaynak olarak kullanmış ve bunu da göstermiştir.

Tayip Başer’in bahis konusu iki eseri kütüphanemde vardır. 1960’lı yıllarda bu kitapları okumuş bulunduğumuz gibi, halen başvuru kaynağı olarak kullanmaktayız. Kaynak olarak kullandığımız zaman da, yazı içinde veya dipnot şeklinde belirtmekteyiz. Bunları aşağıda sunacağım. Bu arada, ilk yazılarımdan itibaren Tayip Başer adının yazılarımda geçtiğini memnuniyetle gördüm.

İki arkadaşımızın açıklama yapmalarını dikkate alarak ve bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek için Tayip Başer’in eserlerine atıf yaptığımız yazıları, alıntılar ve dipnotları sunuyorum.

Selamlar ve başarılar…


ÇERKEŞLİ MEHMED HİLMİ EFENDİ(Son)

Tayip Başer, Mehmed Hilmi Efendi hakkında aynen şunları yazmıştır:

“Molla Mehmet adıyla anılan Mehmet Hilmi Efendi, 1843 tarihinde Çerkeş’in Okçular mahallesinde doğmuştur. İlk tahsilini Çerkeş’te Keskinli Ali Rıza Efendi’den görmüştür. Daha sonra Ankara ve İstanbul’da tahsiline devam etmiş, on beş yıl sonra Çerkeş’e dönerek rüşdiye okulunda öğretmenlik yapmıştır. Sultan Murat Camiinde Mesnevi okutmuştur.Tanınmış bir çok öğrencileri bulunan bu zatın oğulları ve torunları arasında kıymetli kimseler vardır. 1906 yılında hac için gittiği Cidde’de vefat etmiştir. ” (2)

(2)Başer, Tayip, Karatekin Uluları, s.28.

ÜNÜRLÜ BİR ULEMA AİLESİ-II

Tayip Başer, doğum tarihini 1869 0larak kaydetmiştir.Bkz. Karatekin Uluları s.43-44.


ALP-SARI

1)Başer, Tayip, Dünkü ve Bugünkü Çankırı, Ankara-1956.

2)Başer, a.g.e. s.92. Tayip Başer, bütün köylerin nüfuslarını dün ve bugün olarak vermiştir. Kendi açıklamasına göre dün: 1894, bugün ise 1954 tarihini ifade etmektedir..

GÜMER-DİĞİN (HUMAR-TİGİN)

1)Başer, Tayip, Dünkü ve Bugünkü Çankırı, Ankara-1956. . Tayip Başer, bütün köylerin nüfuslarını dün ve bugün olarak vermiştir. Kendi açıklamasına göre dün: 1894, bugün ise 1954 tarihini ifade etmektedir.Tayip Başer’in tespitine göre bir mahallesinin Oğuzların KINIK Boyuna mensup olduğu görülüyor. Bilindiği üzere, Selçuklu Hanedanı da Kınık Boyuna mensuptur. Bazı köy ve beldelerimizde birden fazla boy, oymak,aşiret ve cemaat olabilmektedir. (H. Duran’ın notu)

MÜFTÜ ATÂ EFENDİ

5)Başer, Tayip, Karatekin Uluları, Ankara-1965,s.50. Torunlarından sayın N.Atabek, bu siteye e-posta göndererek iletişim kurmuştur.Bu yazıyı yazmadan önce kendileriyle bağlantı kurmaya çalıştım. Ancak mümkün olmadı. Görüşebilseydik, eminim ki bu yazıdaki noksanların miktarı daha az olacaktı.Bu açık çağrımıza cevap vererek ellerindeki bilgi ve belgeleri bizlerle paylaşmalarını dileriz.

DAMADZADELER-I

“Bu özet bilgilerden sonra bu yüksek ilmiyye makamlarına çıkmış Çankırı kökenli ulemadan söz edebiliriz. Bu güne kadar bu alanda sözü edilen alimlerin başında meşhur Ebussuud Efendi gelmektedir. Tayip Başer , Karatekin Uluları adlı eserinde bu zata yer vermiştir. Ebussuud Efendi’nin babası Muhiddin Yavsi ile Yapraklı’nın Akyazı köyünde türbesi bulunan Benli Muhiddin’in aynı kişi olabileceğinden hareketle bu savı ortaya koymuştur.Yapraklı’nın Akyazı köyünde Benli Muhiddin ‘e ait olduğu belirtilen köy camiine bitişik bir türbe vardır.”

“Çankırılı olduğu iddiası, Tayip BAŞER'in "KARATEKİN ULULARI" adlı eserinde geçmektedir.Biz ise, bu iddianın yeterli belgeden yoksun olduğunu söylemekteyiz.
Muhiddin YAVSİ'nin İskilip'te medfun olduğunu, İskilip'in de o dönemde AMASYA sancağına bağlı olduğunu belirtmekteyiz.”

KARATEKİN GAZİ

(3)Yınanç, M.Halil, Anadolu’nun Fethi, İstanbul, 1944. Ayrıca adı geçen Osman’ın Ilgaz’ın Onaç köyü yakınında mezarı olduğunu Tayip Başer kaydediyor.(bkz. Karatekin Uluları)

ÇANKIRI PANAYIRI-I

2)Namazgâh: Yapraklı yaylasında Kırkpınar’ın yakınındadır. Burada panayır başlamadan hemen önce Cuma namazı kılınmaktaydı.Yüz elli bin kişiyle Cuma namazı kılındığını Hasan Üçok yazmaktadır. Panayır hakkında en ilginç ve ayrıntılı bilgiler Çankırı Tarih ve Halkiyatı’nda bulunmaktadır. Ayrıca bkz. Tayip Başer, Dünkü ve Bugünkü Çankırı. (20/08/2004)

Hakkı DURAN  sayfa başına git

hasan
Çankırı Gönüllüsü


çankırı-ankara
299 Cevap
Gönderim - 24/02/2005 :  18:48:04       
  Ya bende işte böyle ifadelere hasta oluyorum.Belki kimi zaman patavatsızım ama yazdığım yazının altına harbi harbi adımı koyuyorum. Kimmiş bu ismini(lerini) belirtmek istediğiniz?

Hasan BAKIR  sayfa başına git

izencirci
Yetkili Üye


Izmir
301 Cevap
Gönderim - 24/02/2005 :  21:07:26       
  "İNTİHAL=AŞIRMA"
Artık farz oldu Sayın Toruk,bakın insanlar çelişkiye düştü,bilimsel yazmak bizim de haddimiz olmadığından ve de üzerimize alınmamamıza rağmen,acaba bir yerde hata mı yaptık!Cansaati dışında sadece okur olduğumuzdan acaba bilmeden yaptığımız bir "intihal" var mı? çelişkisindeyiz.Hatadan dönebilmekte bir erdemdir.
Bizi darda komayın.
Selamlar.

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git