Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Kitap Tanıtımları
 
“ILGAZLI HACI BABA” KİTABI
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Önceki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 30/11/2004 :  15:34:32        
“ILGAZLI HACI BABA” KİTABI
İbrahim AKYOL

Tasavvuf kişinin din adına bildikleri ile iç âleminin ve dışa yansımalarının uyumlu ve dengeli olması; bilinenlerin sadece parlak nazariyeler halinde bırakılmamasıdır. Başka bir ifade ile maddi hayatın sağlam esaslar üzerine kurulmasını sağlayan manevi dinamiklerdendir. Maddi hayatın sağlam temeller üzerine kurulması hiç kuşkusuz maneviyatla mümkündür. Madde ile mananın uyumluluğu olarak tasavvufu anlayabiliriz. Klasik eserlerde bir kuşun tek kanatlı uçamayacağı gerçeğinden teşbih yapılarak insanların da tek yönlü kemale ermesinin mümkün olamayacağı belirtilmektedir. İşte insanların kemale ermesindeki en büyük araç, vasıta tasavvuftur.

20. yüzyılda Çankırı’mızda yetişen en büyük musavvıflardan birisi de hiç kuşkusuz Ilgazlı Hacı Baba diye bilinen “Şeyh Ahmed ABDUŞOĞLU”dur. Ahmed ABDUŞOĞLU Ilgaz’ın Aşağıdere köyünde 1890 yılında dünyaya gelmiştir. Önceleri köyünde ilim tahsiline başlar. İstanbul’a gönderilir. Orada muhtelif Hocalardan dersler alır ve o zaman bir çok ulemadan icazet alır. Özellikle Safranbolulu İsmail Necati Efendi’den Hadis dersleri alarak Ramuzu’l-Ehâdis’i okutması için icazet alır. Ayrıca o dönemin dini ve fenni ilimlerini tahsil eder. Memleketine döner. Doğduğu köyde imam-hatiplik yapar. Adliye’de zabıt kâtipliği yapar. 1950 den sonra hepsini bırakır, kendi geçimini tarlası, bağı ve bahçesinin ziraatiyle sağlar ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirir. 8 Aralık 1975 tarihinde vefat eder.

Şeyh Ahmet ABDUŞOĞLU’nun şeyhi Yapraklılı Hacı Mustafa Tuhtî Efendidir. Mustafa Tuhti Efendi ile ilgili araştırmalar –maalesef- çok yetersizdir. Hacı Mustafa Efendinin vefat tarihi 1939 olup kabri Yapraklı mezarlığındadır. Onun şeyhi ise Kastamonulu Hacı Merdan Efendi, Onun da şeyhi ise Seydişehirli Abdullah Efendidir. (Ölümü: 1902)(1)

Şeyh Ahmet ABDUŞOĞLU sadece Çankırı yöresinde bilinen bir şahsiyet değil, aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinde hatta İslam dünyasında bilinen bir şahsiyettir. Birçok kişi hatıratında Onunla ilgili olarak Onun Mekke’de ve Medine’de tanındığını, sevenlerinin dünyanın bir çok yerinde bulunduğunu belirtmektedirler. Ehlinin malum olduğu üzere ve bu yolun yolcularının bildirdiğine göre Şeyh Ahmet ABDUŞOĞLU gönül dünyamızının “evtâd”larından idi.

Ahmet ABDUŞOĞLU’nun şu ana kadar bilinen iki eseri mevcuttur. Bunlardan biri Şaşkınlar Sineması diğeri ise Miftâhu’ş-şekâve adlı eseridir. Şaşkınlar Sineması adlı eserinde, günümüzün yolunu kaybetmiş, ortalıkla dolaşan ama ne yaptığını bilmeyen, neye, niçin inandığından dahi habersiz insanına yol gösteriyor. Adeta Necip Fazıl KISAKÜREK’in ifadesiyle “Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak / Haykırsam kollarımı makas gibi açarak” diyerek insanımıza Hak ve hakikatı gösterme konusunda çırpınan bir Allah dostunu tanıyoruz bu eserde. Miftâhu’ş-Şekâve adlı eserinde Peygamber Efendimizin (SAV) sahabesinden bazılarına söven (Hz. Muaviye’ye gibi) bazı ekolleri eleştirip onlara Ehl-i Sünnet’in şaşmaz ve Peygamberî metodunu gösteriyor. Bu konuda hassasiyetini yitirmemiş insanların okuması gereken önemli bir çalışma olarak görüyoruz.

Şeyh Ahmet ABDUŞOĞLU hakkında ilk ciddi çalışma Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Abdulkerim ABDULKADİROĞLU tarafından yapıldı ve 1995 yılında yayımlandı. Aynı eseri Abdulkerim ABDULKADİROĞLU genişletti, yeni ilavelerde bulundu ve geçtiğimiz günlerde tekrar yayımladı. “Şeyh Ahmet ABDUŞOĞLU” adlı bu eseri Çankırı’da faaliyet gösteren “ÇANKIRI ÇEVRE VE KÜLTÜR DERNEĞİ” bir kültür hizmeti olarak yayımladı. Yazarının isteği üzerine dernek, bu eseri hiçbir maddi kazanç gözetmeden sadece maliyetine isteyenlerin hizmetine sundu. Abdulkerim ABDULKADİROĞLU Hoca da telif ücreti almadı. Böylelikle okuyucuya bu kitap ulaştırılmış oldu.

Biz, Prof. Dr. Abdulkerim ABDULKADİROĞLU Hocaya, eseri yayımlamayı üstlenen ÇANKIRI ÇEVRE VE KÜLTÜR DERNEĞİ’ne çok teşekkür ediyoruz. Eser, Çankırı Çevre ve Kültür Derneği’nden, Çankırı Vefa Kitabevinden, Çankırı Kevser Kitabevinden veya (0376) 212 23 12 numaralı telefondan temin edilebilir.(1) Seydişehirli Abdullah Efendi tasavvuf tarihi için önemli bir şahsiyet olup hakkında çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

Ahmet GÜLŞEN

Hakkı Duran
21. Dönem Çankırı Milletvekili


Ankara
308 Cevap
Gönderim - 01/12/2004 :  03:35:38       
  İbrahim Bey,
Yazılara başlamanıza çok memnun oldum. Değerli hocalarımızın İki Çankırılı şahsiyeti ele alan iki kitabını tanıtmakla işe başlamışsınız. Bu manada bir boşluğu da doldurmuş oldunuz. Kitapları yazarlar göndermek lütfunda bulunduğu için okumuş bulunuyorum. Hatta, Prof. Abdülkadiroğlu Bey, telefon görüşmemizde Hacı Baba kitabı çerçevesinde yeni belgelere ulaşmış olduğunu ve üçüncü baskı için Çankırılılardan destek istediğini belirtti.. Destek, kitap satın almak suretiyle yapılabilecek bir iş. Bu hususta emeği geçenlere müteşekkiriz.
Çankırı kitaplığını oluşturmalıyız. Şahsen Çankırı ile ilgili bastırma imkanı bulduğumuz beş kitaba ek olarak on adet daha basılmaya hazır önemli gördüğüm kitap var. Hayırlı olur inşallah!
Çankırı'da mukim - bu sitede yeni- bir yazar olarak sizi aramızda görmek bizi sevindirdi. Başarılar dilerim.

Hakkı DURAN  sayfa başına git

Recep Gülşen
Yönetici


Konya
76 Cevap
Gönderim - 01/12/2004 :  21:41:12       
  Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu’nun, “ŞEYH AHMED ABDUŞOĞLU (ILGAZLI HACI BABA)” isimli kitabının ilk baskısını temin etme imkanım olmamıştı. Kitabın ikinci baskısı Çankırı Çevre ve Kültür Derneği’nin desteğiyle yapılmış. Ramazan Bayramı’nda temin edip okuduk. Öncelikle çalışmasından dolayı Abdülkadiroğlu Hoca’ya, basım için ilgilenen ve destek olan arkadaşlara ve Çankırı Çevre ve Kültür Derneği’ne teşekkür ederim. Böyle güzel ve anlamlı bir çalışma için emeği geçenlerin ecirlerini Allah ziyade etsin.

Ancak burada birkaç noktaya dikkat çekmeden geçemeyeceğim:
1. “İkinci Baskı İçin” başlıklı önsözü kitabın muhtevası ve gayesini gölgelemiş. Yayıncıyla yazar arasında olabilecek bazı prensip ve anlaşma maddesi kabilinden satırlar yersiz ve gereksiz bir şekilde önsöze alınmış. (özellikle kitabın maliyetinin hesaplanması, fiyatlandırılması gibi)

2. Yine “İkinci Baskı İçin” başlıklı önsözde başka bir yazarın benzer bir çalışmasına yapılan eleştiriler gereksiz bir şekilde yazılmıştır. Böyle bir yazının yeri kanaatimce müstakil bir makale olabilirdi. Zira bu paragraflarda yazarı, yayıncısını ve bir cemaati ilgilendiren ifadeleri içeren ibareler vardır ki; böyle bir yazının yeri bir kitabın önsözü olmamalıydı.

3. Çok fazla olmamakla birlikte kitabın dizgi hataları da gözümüze takılan bir diğer nokta. Edindiğim bilgiye göre ne yayıncı (Çankırı Çevre ve Kültür Derneği), ne de yazarla yayıncı arasında koordinasyonu sağlayan sayın İbrahim Akyol, eseri basım öncesi görmemişler. Halbuki yayıncı eseri dizgi aşamasında görmeli ve gerekli düzeltme ve ilave taleplerini yazara iletebilmeliydi. Bu da büyük bir eksiklik olarak görünmektedir.

Her şeye rağmen yapılan bir kültür hizmetidir. Hizmet edenlerin emekleri asla zayi olmaz. Hizmette tuzu olan herkese tekrar teşekkürler…

Recep Gülşen  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git