Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Ahmet GÜLŞEN [Köşe Yazıları]
 
“Revue de Musicologie” de Çankırı
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Önceki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 07/08/2004 :  14:40:44        
Belge:(1936)“Revue de Musicologie”de Çankırı

Osmanlı İmparatorluğunun yetiştirdiği bir çok kıymetli insanımız Yeni Devletimizin kuruluşunda ve kültür hayatının canlanmasında dönemin imkanlarına göre fevkalade çalışmalar yapmış ve sonuçlar almışlardır. Buna dair bir örneği Çankırı Eski Milletvekili sayın Hakkı DURAN’ın bize gönderdiği bir belgeye dayanarak anlatacağım. Belge 30’lu yıllara, bu dönemdeki kültür çalışmalarına ışık tutan Duygu Dergisinin 291. sayısında neşredilmiş bir mektuptur.

Daha önce Çankırı araştırmaları sitesinde eserleri ve hayatı hakkında bilgiler sunduğumuz, Çankırı araştırmacılarının öncülerinden olarak takdim ve tarif ettiğimiz Şeyhoğlu Hasan ÜÇOK yazdığı “Çankırı Tarih ve Halkiyatı” kitabı ile kardeşi Ahmet Kemal ÜÇOK tarafından kaleme alınan “Görüp İşittiklerim” adlı eserleri Dönemin kültür ve musiki merkezi Paris’e göndermiştir. Erbabınca değer bulan eserler Fransa’da neredeyse bir asırdır yayın yapan “Revue de Musicologie”- müzikoloji dergisinde bilimsel bir tenkitle yer almıştır.

Bu değerli eserler yine müzik alanında değerli bir kalem, Eugène BORREL tarafından tenkid edilmiştir. Borrel, dünyaca tanınan bir müzik araştırmacısı olup, Türkiye’den Adnan Saygun gibi isimlerin de üstâdı olarak kabul edilmektedir. Borrel’in “La musique turque(1922)” isimli çalışmaları Türk musikisi alanında yapılan bilimsel çalışmaların başında gelir.

alıntı:

Çankırı neşriyatının Paris Mecmuasındaki Akisleri;

Musyo Hasan Üçok
Çankırı
Türkiye
6-VII-36

Çok saydığım Bay,
Bana göndermek lutfunda bulunduğunuz iki kıymetli kitabı (Hasan Üçok’un Çankırı Tarih ve Halkiyatı ile Ahmet Kemal Üçok’un Görüp İşittiklerim) alıp okudum. Fevkalâde şayanı dikkattir. O güzel ve esrarlı tasavvuf âlemini gözümüz önünde canlandırıp diriltiyorsunuz. Mazinin hatıralarını (mahv olmazdan evvel) toplamanız pek müfid ve faydalı bir teşebudadır. O kadar musib bir eser içün bütün alimlerin teşekkürlerine müstehaksınız. Türkiye’nin her şehrine dair ve sizinkilerine imtisalen telif olunan kitablar neşrolunmasını can ve gönülden temenni ederim. Kitabınızda musikiye dair kıymetli malumat bulunduğu içün, (Revue de Musicologie) de yazdığım bir küçük “tenkid”i lütfen bulursunuz.

Selamlarımın kabülünü rica ederim.

Eugène Borrel (1876-1962)

Fransız Musiki Cemiyeti
Genel Sekreteri
Cherche Midi
Paris VI


Revue de Musicologie
M. 1936 . 96

Hasan UTCHOK.- Tchankiri Tarih ve Halkiyati, (Histoire et coutumes de la ville de Tchankiri ….. (Faks metni net olmadığı için hata yapma korkusu ile Fransızca metni yazamıyorum-ahmet gülşen)

Türkçesi

Bu mahalli tarihe aid iki eser vakayi ve malumat hususunda hakiki bir çehre arz eder Musiki ve halkiyat noktai nazarından birincisi en müdellil tafsilatı vermektedir. Bilhassa Ahilik tarikâtının acip âyinleri musikisi ile, düğünleri ve hayatlarının muhtelif hadisatı bakımından çok mühimdir. Bundan maada gayri matbu mahalli türkü ve şarkıların müteaddid metinlerini ihtiva eder.

İkincisi Türk musikisi ile Türk Musikişinaslarını ihtiva eder. Bunda geniş bir fasıl mahalli hususiyetlere aid müteaddit mutaleata hasrolunması itibari ile daha fazla şayanı istifadedir.
Duygu 291


Yukarıda bir mektup ve “Revue de Musicologie” yayınlanan yazıyı okudunuz. Şimdi kısaca dergi hakkında bilgi vermek istiyorum. “Revue de Musicologie” dergisi 1917 yılında “Société Française de Musicologie” – Fransa Musiki Cemiyetinin resmi yayın organı olarak neşriyata başlamış olup, halen faal bir dergidir. Müzik araştırmalarının tüm alt birimlerinde de çalışmalar yapan ve araştırmaları toplayan bu yayın organında Türk Musikisi alanında da çeşitli tarihlerde araştırmalar yayınlanmıştır.

Burada dikkat çeken bir konu, tüm dünyanın ve Türk musiki araştırmacılarının da istifade ettiği Borrel’in bilgi kaynağının Anadolu’nun ortasında bir fakir şehrin zengin kültüre sahip halk bilim araştırmacıları olmasıdır. Borrel’in yazısında belirttiği Türkiye’nin her şehrine dair ve sizinkilerine imtisalen telif olunan kitablar neşrolunmasını can ve gönülden temenni ederim.” İfadesi ise yerel araştırmaların, özellikle müzik araştırmalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü bir dönemi ve dönemin insanının terennümlerini en iyi yaptıkları müzik ve şiir, edebiyat gibi sanatsal unsurlar ortaya koyar.

Konu hakkında yeni bilgi ve bulgular peşindeyiz, bildiklerinizi bizlerle paylaşmanız temennisiyle,

Kaynaklar:
Duygu Dergisi 291. sayısı, (Yazı metnini sayın Hakkı Duran bize ulaştırmıştır.)
JSTOR, The Scholary Journal Archive, http://www.jstor.org
La Revue de Musicologie, http://www.sfm.culture.fr/

Ahmet GÜLŞEN


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git