Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Kitap Tanıtımları
 
Kuyudan çıkarılan Çankırı kitapları
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 15/07/2004 :  15:48:29        
Çankırı Eski Milletvekillerinden sayın Hakkı Duran'ın vekillik döneminde yaptığı çalışmalardan biri de beş önemli eseri; "Çankırı Kültürü ve Tarihi" adı altında yeniden gün yüzüne çıkartmaktı.

Sayın Hakkı Duran'ın fax ile bize ulaştırdığı, Ahmet Turan Alkan'ın kaleminden kitap tanıtımı aşağıda sunulmuştur. Sayın Duran'a bilgilendirmeleri için teşekkür ederiz.

alıntı:


Kuyudan çıkarılan Çankırı kitapları
Ahmet Turan Alkan - Mahalli olanı ıskalayan ve kültüre ‘total’ bir inşa gibi bakan millilik anlayışı, yaslanacak zemin bulmakta zorlanıyor. Şehirleri konu edinen monografiler, ilmi ve edebi çalışmalar bu bakımdan çok değerlidir. Tek parti döneminde resmi ideolojiyi ahaliye yaymak, yeni kültür politikalarını onların anlayabileceği dille anlatmak ve nihai planda inkılâp politikalarını halka mal etmek için Türk Ocakları’nın yerine ikaame edilen Halk Evleri, otuzlu yılların şartlarında, kendi devri içinde anlamlı ve değerli bir yayın faaliyetini desteklemişti.

Bu heyecan fırtınası çerçevesinde büyük şehirler dışında kalan taşrada dergi, kitap, gazete, risale cinsinden hayli yayın yapıldı. Bugünden bakıldığında Tek Parti devrinde taşrada yapılan yayın faaliyetinin en dikkate değer tarafı, İstanbul, Ankara gibi büyük matbaa ve şirketlerin yerine dizgi, baskı, katlama–kırma, kapak ve cilt gibi bir yayını gerçekleştiren teknik işlemlerin yine taşrada yapılmış olmasıdır. Toplumu totaliter bir kültür politikası istikametinde biçimlendirmeyi hedef alarak ‘toplum mühendisliği’ arzularının manivelası gibi hizmet gören Halk Evleri’nin en hayırlı hizmetlerinden birisi, taşrada yayın hayatını körüklemek, mahalli nitelikteki yayınları desteklemek ve elbette inkılâp politikalarına aykırı hususlar taşımaması kaydıyla mahalli sanatçı, ilim adamı, edib ve şairlere var olabilecekleri bir zemin sağlamak olmuştur. ‘Yiğidi öldür hakkını ketmetme’ denilmiş; Halk Evleri’nin lağvından sonra bu yayın hizmetlerinin gerilemesi üzücü sonuçlar doğurmuştur.

Memleket hizmeti işte böyle olmalı

Bu yayın heyecanının bereketinden en çok istifade eden şehirden birinin de Çankırı olduğu anlaşılıyor; geçen yılın sonbaharında ‘Okuyan Adam’ yayınları tarafından peşpeşe yeniden yayınlanan beş eserin tamamı Çankırı üzerine ve bu kitapların dördü 1931 ile 35 yılları arasında yazılarak yayımlanmış eserler:
Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, 1932
Ahmet Kemâl Üçok, Görüp İşittiklerim, 1931—36

Dehri Dilçin, Çankırı Masalları, 1932—33
Hacışeyhoğlu Hasan Üçok, Çankırı Tarih ve Halkiyatı, 1932
Ahmet Kemâl Üçok, Çankırı Coğrafyası, 1941

Bu kitapların herbiri, yıllardan beri kitap meraklıları tarafından aranan ama ele geçmeyen, nadir nüshalarına altın muamelesi yapılan eserler. Ünlü kitap dostu ve uzmanı Prof. Dr. Ali Birinci’nin yukarıda listesini verdiğim eserlere birer önsöz ilave ederek yazarlarını tanıtması ve yayınların editörlüğünü üstlenmesi de kitapların kıymetini artıran birer sertifika hükmünde. Yayınların nasıl gerçekleştiği meselesine gelince, geçen dönemde Çankırı MHP Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Hakkı Duran’ın bu meseleye gönül koymakla yetinmeyip, Keçiören Çankırılılar Yaren Derneği ve Kültür Bakanlığı’nın maddi katkılarını biraraya getirerek eserlere adeta ikinci babalık vazifesini yerine getirdiği anlaşılıyor. Yeri gelmişken belirtmeliyim ki eserlerin bizzat Kültür Bakanlığı tarafından resmi bakanlık yayını olarak çıkarılmaması hayli isabetli olmuş, zira bakanlık yayınları tertibi, mizampajı, baskı itinası ve hazırlanma safhasında gösterilen lâkaytlık sebebiyle çoğu defa okuyucunun iştahını kaçıran bir zevksizlikle mâlul halde yayınlanıyor; buna bir de ‘dili eskimiş, yeni nesil anlamaz’ bahânesiyle eserlerin ‘sâdeleştirilmesi’ rezâletini ilâve ederseniz bu beş kıymetli eserin yayınlanmasında en isabetli yolun tercih edilmiş olduğuna siz de memnun olacaksınız. Kitaplar yazıldığı gündeki özelliklerini aynen muhafaza ederek basılmıştır ve esasen Ali Birinci’nin editörlüğünde yayınlanan eserlerde bu gibi ciddiyetsizliklere zaten tesadüf edilemez.

Mahallilikten milliliğe

Mahallilik özelliği, ‘Millilik’ denilen şeyi inşâ eden küçük ama değerli tuğla parçaları gibi. Mahalli olanı ıskalayan ve kültüre ‘total’ bir inşa gibi bakan millilik anlayışı, yaslanacak zemin bulmakta zorlanıyor. Şehirleri konu edinen monografiler, ilmi ve edebi çalışmalar bu bakımdan çok değerlidir ve Halk Evleri döneminde yayınlanan bu gibi eserlerin tez zamanda, kendilerine Hakkı Duran ve Ali Birinci gibi ehliyetli kılavuzlar bularak günyüzüne çıkması gerekir. Elbette yapılması gereken bir başka şey, vaktiyle yayınlanmış eski ‘şehir neşriyatı’ ile yetinmeyerek şehri konu edinen yeni araştırma ve te’liflere hız kazandırmaktır. İşte bu gibi eserlerdir ki, Rahmetli Remzi Oğuz Arık’ın tesbitiyle coğrafyayı vatan haline getirirler ve memleket şuurunu milli coğrafyanın her noktasına çivileyerek berkitirler.

Bir de türkü albümü: “Eğil dağlar”

Çankırı hakkında bir yayın daha var; tamamı bir kutu içinde meraklısının hizmetine sunulan bu yayın paketi içinde bir de müzik albümü yer alıyor: ‘Eğil Dağlar’. Albümde Çankırı yöresinden derlenip kayda geçirilmiş 15 türkü yer alıyor. Bizler ‘Eğil Dağlar’ türküsünü Yahya Kemal’in Milli Mücadele dönemi yazılarını bir araya getiren kitaptan hatırlarız: ‘Eğil dağlar eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam’ sözleriyle başlayan bu seferberlik türküsünde Anadolu Türklüğü’nün Milli Mücadeleye bakışı vardır. Türküyü ismen bilmeme rağmen ezgisiyle ve güftesiyle ilk defa bu albümden dinlediğimi itiraf etmeliyim.

ahmet turan alkanBir Sivaslı olarak Çankırılıları biraz kıskandığımı hissediyorum; eminim ki bu satırları okuyan herkes, ‘Niçin bizim memleketimizde böyle yayınlar yapılmaz?’ şeklinde bir iç ezikliği yaşamaktadırlar.

Bu yayın paketi hepimizin kulağına küpe olmalı; hazırlayanların, emek ve destek verenlerin ellerine sağlık.

Edinmek isteyenler için: Okuyan Adam Yayınları, Bayındır sokak, 36/B, Kızılay /Ankara, Tel: 0312 435 98 65, Fax: 405 79 03 online almak için

kaynak;
Aksiyon Sayı: 431 |Ahmet Turan Alkan a.alkan@aksiyon.com.tr


Ahmet GÜLŞEN

Recep Gülşen
Yönetici


Konya
76 Cevap
Gönderim - 15/07/2004 :  17:44:54       
  Bu çalışmada emeği ve desteği olan herkese teşekkür...

Recep Gülşen  sayfa başına git

hasan
Çankırı Gönüllüsü


çankırı-ankara
299 Cevap
Gönderim - 16/07/2004 :  21:01:25       
  Çankırı Masalları Dehri Dilçin yazarlı kitapta HÜRÜ diye bir masal var.
Bir Din adamının rezilliklerini konu eden bu masalın Çankırı Kültürüne ne faydası var?
Dayın Hakkı DURAN heralde siz ön ayak olduğunuz bu kitabı okumamış olacaksınız.
Çankırı gibi Milli ve Manevi konularda ciddi ve hassas olan bir Şehrin böyle bir masalı olmaz.
Hani Hristiyan filimlerinde papazlar hep iyilik yapar da , bizim yeşilçam filimlerinde İmamlar hep kötü adamdır.O mantıkta bir masal.

Hasan BAKIR  sayfa başına git

Hakkı Duran
21. Dönem Çankırı Milletvekili


Ankara
308 Cevap
Gönderim - 07/03/2005 :  16:50:00       
  Değerli Ahmet Gülşen,

Kitabın değerini bilen iki değerli münevver Ahmet Turan Alkan ve Ali Birinci, bu kitaplar hakkında gerekli hükmü vermişlerdir. Bu kitapları yazanlardan Allah razı olsun.Bizimki küçük bir hizmettir.Ancak, Çankırı sevdalısı olanlar, bu kitapları satır satır okumalıdırlar; kanaatindeyim.

Değerli Hasan Bakır, bazı bakımlardan haklıdır. Bir devirde, sureti haktan görünerek İslama düşmanlık eden bazı romanlar, hikayeler yazılmıştır. Vurun kahpeye, yeşil gece vb. örnekler bu cümledendir. Ancak, “Hürü” de böyle bir durum söz konusu değildir. Halkın ağzından derlenmiş olup, Çankırı’lıların inançlarına, törelerine, örf ve adetlerine büyük ölçüde uyum göstermektedir. Bu yazıdan sonra tekrar okudum.

Masaldaki kötü tipi temsil eden Hacı Zahit, nefsi emmarenin isteklerine uyduğu için inancıyla bağdaşmayan işler yapmaktadır. Burada münhasıran dine ve hocaya karşı bir düşmanlık bulunmuyor. Tam tersine namusunu korumak için kesilmeyi göze alan Hürü, haccın yüceltilmesi, Hızır aleyhisselam inancı dine saygı ve bağlılığı ifade ediyor.

Ali D. Dilçin’in kitabındaki halk hikayelerinden Çankırı’ya mahsus olanı “ HÜRܔ hikayesidir. Türkçesiyle, semtleri, mevkileri, tarihi kişileri ve inançları ile Çankırı bu masalın satırları arasından yansımaktadır. Bu masal Çankırı halk kültürü için bir hazine kıymetindedir.

Ahmet Talat Onay, Hürü hikayesinin bazı kısımlarını özetlemekte, anlatanların ve dinleyenlerin bazı bölümlerde ağladıklarını belirtmektedir. Onay, annesinin de ölümünden kısa bir müddet öncesine kadar Hürü masalını anlattığını “ kırık dökük bir eda ile nakl eder; felaket ifade eden kısımlarda ağlardı” diye kaydediyor.Yine merhum Onay, Hürü masalına başka muhitlerde rastlanmadığından bahisle “ sırf Çankırı’ya mahsus ve Çankırı ürünüdür.” tespitinde bulunuyor.

Ahmet Gülşen Bey, bu masal(ya da hikayenin) okunması ve içerdiği kültürel unsurların tespiti açısında bir forum başlatırsa faydalı olur. Şahsen bu açıdan bir değerlendirme yazısı yazacağım.

Saygılarımla.

Düzenleyen - Hakkı Duran on 07/03/2005 17:01:00

Hakkı DURAN  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git