Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Prof. Hikmet ÖZDEMİR [Köşe Yazıları]
 
TBMM GENEL KURUL KONUŞMASI
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
hikmet özdemir
Çankırı Milletvekili


ANKARA
35 Cevap
Gönderim - 16/12/2005 :  17:39:00      
16/12/2005 (bugün)TBMM Genel Kurulunda Bütçe üzerinde yapmış olduğum konuşma metnidir. Tüm hemşehrilerimin bilgisine sunarım.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak; TÜBİTAK Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademesi Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi bütçeleri ile ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunmaktayım.

Bu vesile ile yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar

2002 yılında yapılan genel seçimlerden sonra ülkemizde her alanda gerçekleştirilen büyük değişme ve gelişmeler ışığında yeni bir sayfa açılmıştır. Seçimlerden sonra kurulan AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve icraatlar neticesini vermiş ve ülkemiz özellikle de Türkiye ekonomisi toparlanma sürecine girmiştir. Şüphesiz ekonomik ve sosyal pek çok alanda gerçekleşen bu başarılarda, AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği güven ve istikrar ortamı itici bir güç olmuştur. Sağlanan bu güven ortamı sayesinde önünü görebilen Türk halkı ve sanayicisinden esnafına, işçisinden memuruna her kesim geleceğe güvenle bakmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Bilim ve teknolojide ülkemizin ihtiyaç duyduğu atılıma bir zemin hazırlamak amacıyla TÜBİTAK pek çok kurumsal, idari ve yasal çalışmalar yürütmüş ve tamamlamıştır.

Ulusal bilim ve teknoloji stratejisinde 2010 yılı için iki hedef tespit edilmiştir:

1) Gayri Safi yurt içi harcama içindeki AR-GE harcamalarının oranını %2'ye çıkarmak
2) Tam zaman eşdeğer bilim insanı sayısını 40.000'e yükseltmek

Dolayısıyla 2005 yılında tahsis edilen ve tarihi bir kaynak olan 416 milyon YTL'lik ek bütçe , bu stratejinin uygulanmasında bir ilk adımı teşkil etmiştir. TÜBİTAK 2005 yılının ilk yarısındaki yoğun ve verimli çalışmalar sonrasında da yeni ve şeffaf bir sistemle ülkemizdeki kamu, üniversite ve özel sektör araştırmacılarını daha güçlü bir şekilde desteklemeye başlamıştır.

TÜBİTAK'a bu yıl içinde önerilen projeler her alanda tarihi artışlar göstermiştir. Üniversitelerimizdeki araştırmacılarımızdan gelen proje önerileri, 2003 yılında 850 iken bu yıl 4000'e yaklaşmıştır. Bu beş katı bir artışı ifade etmektedir. Aynı şekilde bu proje başvurularında TÜBİTAK'ın desteklediği proje sayısı 2003 yılında 330 iken bu yıl bini aşmıştır. Yani üç kat bir artış sözkonusudur. 2003 yılında 1200 olan proje stoğuda yaklaşık iki katına çıkarak bu yıl 2200 ü geçmiştir.

Ayrıca önem taşıyan bir husus da projelerin yeterli kaynaklarla desteklenebilmesidir. Bu konu da da çarpıcı bir gelişme sağlanmıştır. Önceden proje başına ortalama destek 7000 YTL iken 2005 yılında 70 bin YTL'ye yükselmiştir. 2006 yılında da bu miktarın ortalama 100 bin YTL'ye çıkması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK'ın bu dönemde ortaya koyduğu ilklerden birisi de şimdiye kadar gereken önem verilmeyen Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalara yoğun bir desteğin verilmeye başlanmasıdır. Sosyal bilimler alanındaki çalışmalar ve araştırmaların hem ülkemizde hemde toplumsal konulardaki gelişmeleri anlamada ve buna dayalı olarak sosyal politikaları belirlemede önemli bir faktör olduğunu unutmamak gerekir.

TÜBİTAK'ın başlattığı bu atılım ülkemizin geleceği ile ilgili bir atılımdır. Ülkemizin her alanda olduğu kadar teknolojide de yeniliğe ihtiyacı vardır. Bu yenilik, bu üstünlük insanımızın toplumumuzun ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Yani bu alan hayati bir alandır.

Sayın Millletvekilleri

Daha önce de temas ettiğim gibi hükümet her alanda olduğu gibi bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarında da ilgili kurum ve kuruluşlara gereken desteği vermeye devam edecektir. Her alanda ilkleri gerçekleştiren iktidarımız bilimsel araştırmalara destekte de bir ilk gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinde ilk defa araştırma çalışmalarına ve Türkiye'nin AR-GE politikasının gelişimine bütçeden 456 milyon YTL'lik pay ayırmıştır.

Değerli Arkadaşlar

Hepinizinde bildiği gibi Üniversiteler bilimsel araştırma ve çalışmaların yapıldığı önemli kurumlarımızdandır. Bu nedenle hükümetimiz, hızla gelişen ülkemizin yeni Üniversitelere ihtiyacı olduğunu tesbit etmiş ve üniversite sayısını arttırmak üzere yeni üniversitelerin kurulması için gereken çalışmayı başlatmıştır. Bu ne demektir. Bu daha çok proje üretimi, bu daha çok AR-GE çalışması, bu daha çok gencimizin eğitim alması ve yeni teknolojik alanların keşfi demektir. Üniversitelerin kurulduğu illeri şöyle bir düşünürsek, bu illerde mevcut fakülteler o ilin sanayisi ile, tarımı ile, iş gücü ile beyin gücü ile direk ilgili olması nedeniyle illlerimiz hızla gelişmekte ve hak ettikleri seviyeye gelmektedir. Bu durum benim seçim bölgem Çankırı'da ise maalesef hak ettiği seviyeye gelememiştir. 1 fakülte ve 2 meslek yüksek okulu ile 4 bin öğrencisi olan ilimizde AR-GE çalışması yapacak maalesef farklı fakülteler bulunmamaktadır. Oysa Çankırı ili bir maden yatağı gibidir. Jeo Termal kaynağı, yer altı şehirleri, tuz mağaraları, 7 katlı ve 7 kapılı mağaraları ılgaz dağ turizmi ile büyük bir AR-GE potansiyeli ihtiva etmektedir. Bunların araştırılması Türk ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenle Çankırı'ya yeni fakültelerin ve üniversitenin kurulmasına ilin ekonomik sosyal ve kültürel açından gelişmesi için şiddetle ihtiyaç vardır.Üniversitelerin Bilim ve Teknoloji politikasındaki önemini ve katkısını bilen Çankırı; bu nedenlerle Üniversite ve yeni fakülteler istemekte haklıdır. Ankara'ya banliyo uzaklığındaki bu ilimize üniversite kurmak Ankara'yı rahatlatacak ve Çankırı'yı kalkındıracaktır.


Ülke olarak hepimizin yakından takip ettiği bir Avrupa Birliği Süreci içersindeyiz . Bu süreçte teknoloji, iletişim, hukuk, yönetim, uluslar arası ilişkiler, ihracat, üretim, yatırım ve sanayileşme gibi bir çok alanda yapılan yapısal ve köklü değişiklik ve çalışmalarla bir çok yeniliği ve değişimi hep beraber yaşamaktayız. Bu alanlardaki gelişmeler ve çalışmalar Avrupa birliği müzakereler öncesindeki ilerleme raporlarına olumlu yansımış ve bu yansımanın sonucunda müzakereler başlamıştır.

TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi Gümrük Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi sahip olduğu birikim ve tecrübeli, çalışkan uzmanları ile çok önemli hizmet ve projeleri gerçekleştirmektedirler. Ülkemiz AK Parti iktidarının izlediği akılcı ve istikrarlı politikalar sayesinde ihracatta büyük başarılar elde etmiştir. 2002 yılı sonunda 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız 2005 yılı sonunda hedeflenen 71 milyar doları aşıp 72 milyar 260 milyon dolara ulaşmıştır. 25 yıl önce dış ticaretin toplam gayri safi milli hasıla içersindeki payı %13 lerde iken bugün Türkiye Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 55'ine yakın bir bölümünü dış ticaretten sağlayan bir seviyeye gelmiştir. Hükümetimizin büyük önem gösterdiği sürdürülebilir ve sağlık büyüme ortamında teknoloji, gümrük ve dış ticaret alanlarında gelişme ve büyüme devam edecektir.

Bu vesile ile 2006 Mali Yılı Bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.


Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR
Çankırı Milletvekili

b_ayhan
Yetkili Üye


Ankara
143 Cevap
Gönderim - 16/12/2005 :  21:45:00       
  TEŞEKKÜRLER SAYIN ÖZDEMİR. ÇANKIRI ADINI TBMM DE DUYURMANIZ NE GÜZEL ŞEY. :-)

Düzenleyen - b_ayhan on 16/12/2005 22:45:30

Bahattin AYHAN  sayfa başına git

derelli
Yetkili Üye


ANKARA
201 Cevap
Gönderim - 16/12/2005 :  23:07:28       
  Sayın Milletvekilimiz TBMM Bütçe görüşmelerinde yapmış olduğunuz konuşma metniniz içinde Çankırı Üniversitesi konusunu da işlemenizden dolayı tebrik ediyorum. Üniversite konusu kurul gündemine geldiğinde umarım bu açıklama ve üniversite açılması talebinizle ilgili diğer sayın milletvekillerimizin kulaklarında birşeyler kalırda Çankırı lehine katkıda bulunurlar. Saygılarımla.

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git