Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Ömer TÜRKOĞLU [Köşe Yazıları]
 
ÇANKIRI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NİN İLK ÇALIŞMALARI
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
kebikec
Araştırmacı-Yazar


Ankara
17 Cevap
Gönderim - 22/10/2005 :  16:43:45      
Değerli üyeler,

Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin faaliyet ayaklarından birini oluşturan ihtisas kütüphanesi çalışmaları devam etmektedir.

İlk elde merkez yönetimi tarafından tespit edilen ve aşağıya künyeleri çıkarılan Çankırı ile ilgili bilimsel makaleler fotokopi olarak çoğaltılarak kütüphanede araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

Listenin eksiksiz olduğunu söylemek zordur. Özellikle Osmanlıca olan yazılar henüz araştırılma safhasında olup listeye dahil edil(e)memiştir. Diğer taraftan 2000 yılından sonraki makaleler da henüz listeye alınmamıştır.

Kısa sürede araştırmacıların hizmetine sunmayı ümit ettiğimiz aşağıdaki makale künyelerini bilgisayarınıza kayıt etmenizi tavsiye ederiz.

Not: Künyede yer alan bazı makalelerin sahibi olan Sayın Recep Cırık’ın müstakbel dergimizden bilgi ve birikimini esirgememesini diliyoruz.


*
Aşık Derdli, Hayatı ve Divanı
Çankırılı Ahmed Talat
Bolu Vilayet Matbaası,
1928
Halkbilgisi Haberleri Mecmuası
Sadeddin Nüzhet (Ergun)
Ankara ,1928

*

Çankırı'da Musuki
Çığır
Onay, Talat
Ankara, 05.1937

*

Çankırı'da Musuki
Çığır
Onay, Talat
Ankara, 04.1937

*

Çankırılı İki Aşık
Halkbilgisi Haberleri Mecmuası
Onay, Ahmet Talat
Ankara, 1939

*

Çankırı'da Çocuğun Mektebe Verilmesi
Halkbilgisi Haberleri Mecmuası
Şeyhoğlu, Hacı Hasan
Ankara, 1940

*

Çankırı Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi
Kooperatif Dergisi
Önsipahioğlu, Cemil
Ankara, 01.04.1946

*

Çankırı: Taş ve Tuz Diyarı
Nilüfer Demirel, Tekin Turhan
İstanbul, 00.11.1946

*

Çankırı'nın Tarihçesi
Vatan
Tülbentçi, Ferudun Fazıl
İstanbul, 07.05.1952

*

Çankırı'nın Eski Evleri
Arkitekt
Akok, Mahmut
İstanbul, 1953

*

Çankırı'nın Ovacık İlçesi ve Köylerinde Düğün
Türk Folklor Araştırmaları
Ergün, İsmet
İstanbul, 08.1960

*

Çankırı'da Gelenekler ve Görenekler: Şabanözü'nde Yaren Seçme Usulü
Türk Folklor Araştırmaları
Kutsal, Muzaffer
İstanbul, 06.1961

*

Afyon, Beypazarı, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Yozgat Bölgeleri Ankara Keçilerinin Yetiştirme Bakım ve Şartlarıyla Beden Ölçüleri ve Tiftik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar
Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi
Aköz, Kemal - Naci Sincer
Ankara, 01.1961 - 04.1961

*

Çankırı'nın Ziraî Bünyesi
Pancar Tel, Hüseyin Avni
Ankara , 06.1964

*

[Çankırı için Ayrılmış Özel Sayıdır]
Turizm
Ankara, 04.1965

*

Anadolu Darüşşifaları ve Çankırı Darüşşifası
Ilgaz Başer, Tayip
Ilgaz, 06.1965

*

Bolu Voyvodası Ahmet Vasıtasiyle Bolu ve Çankırı'dan Bedel-i Sürsat Toplanması Hakkında
Çele
Özkaya, Yücel
Bolu, 04.1966

*

Çankırı ile Şabanözü İlçesi Büyükyakalı Köyü Kooperatifi Süt İşleme Tesisleri
Karınca
Erol, Hasan Tahsin
Ankara, 08.1969

*

Çankırı'lı Tayyip Başer'den Dinlediklerim
Türk Kültürü
Önal, Sami
Ankara, 11.1970

*

Çankırı Yöresinden Kızlara-Oğlanlara Dair Folklor Malzemesi
Türk Folklor Araştırmaları
Derleyen: Osman Saygı
İstanbul, 12.1971

*

Çankırı'da Kalkınma Çabaları
Türk İdare Dergisi
Türkdoğan, N. Ziya
Ankara, 03.1973 - 04.1973

*

Çankırı, Çorum, Yozgat Bölgesinde Alt Tersiyer Yaşta Sedimentlerde Paleo-Akıntılar ve Denizaltı Heyelanları
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni
Norman, Teoman
İstanbul, 08.1975

*

Çankırı Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması
Arkitekt
İstanbul, 1976

*

Atatürk'ün Yurt Gezileri. Çankırı
Atatürk Türkiyesi
İstanbul, 08.1976

*

Çankırı'dan Tekerlemeler
Türk Folklor Araştırmaları
Derleyen: Recep Cırık
İstanbul, 01.1977

*

Çankırı Bilmeceleri
Türk Folklor Araştırmaları
Derleyen: Recep Cırık
İstanbul, 06.1977

*

Arzu ile Kanber'in Çankırı, Şabanözü, Büyükkayalı Köyü Rivayeti
Sivas Folkloru
Elçin, Şükrü
Sivas, 03.1977
*

Çankırı, Kurşunlu İlçesi Devrez Yöresinde Fasciola Hepatica'nın Epidemiyolojisi ve Ekoloji Üzerine Araştırmalar
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Oğuz, Turan - Ahmet Kalkan
Ankara, 1978

*

Çankırı Folkloru: Hacıhasan Köyü Düğün Gelenekleri
Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Cırık, Recep
İstanbul, 10. 1979

*

Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi
Meba Tarım Bülteni
Ankara, 07.1980

*

Çankırı-Çorum Havzasının Sungurlu Bölgesindeki Eosen Yaşlı Türbitid, Olistostrom ve Oelistolit Fasiyesleri
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi
Şenalp, Muhittin
Ankara, 10.1979 - 04.1980

*

Çankırı-Çorum Havzası'nın Sungurlu Bölgesindeki Karasal Formasyonların Sedimantolojik İncelenmesi
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni
Şenalp, Muhittin
İstanbul, 02.1981

*

Çankırı (Ankara) Orta Miyoseninde "Anchitherium Aurelianense Cuvier"in Bulunması Hakkında
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni
Atalay, Zeki
İstanbul, 02.1981 - 08.1981

*

Çankırı Folklorunda Yaşayan Şamanizm Unsurları Üzerine Görüşler
Millî Kültür
Barutçu, Sema
Ankara, 07.1981

*

Çankırı'da Yârân Sohbetleri ve Sohbet Odaları
Vakıflar Dergisi
Nûman, İbrahim
Ankara, 1981

*

Çankırı Folklorunda Yaşayan Şamanizm Unsurları Üzerine Görüşler: Eski Türk İnanç Sisteminde Ağaç Kültürü ve Çankırı'daki İzleri
Türk Dünyası Araştırmaları
Barutçu, Sema
İstanbul, 02.1982

*

Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi "Nadas Alanlarının Azaltılması Çalışmaları" ve Konunun Tartışılması
Kuru Tarım Bölgelerinde Nadas Alanlarından Yararlanma Sempozyumu, (Ankara, 28-30.09.1981)
Şahin, Hüseyin
Ankara, 1984

*

Gürpınar-Şabanözü-Çankırı ve Sarıkaya/Çekerek-Yozgat Köylerinde Asbest ile İlgili Akciğer Hastalıkları
Doğa Bilim Dergisi Seri-C: (Tıp)
Barış, Y. İzzettin - Mustafa Artvinli
Ankara, 1984

*

Çankırı Kırsal Kalkınma Projesinin Tarımsal Yayım Açısından İncelenmesi
Tarım ve Mühendislik
Taluğ, Cemal - Hasan Tatlıdil
Ankara, 03.1984

*

Çankırı'nın Ekonomimizdeki Yeri
Türkiye İktisat Gazetesi
Ayanoğlu, Mustafa - Hasan Destici
Ankara, 13.05.1985

*

Çankırı'da Yâran Sohbetleri-1
Türk Folkloru
Önal, Ülkü
İstanbul, 05.1986 - 06.1986

*

Çankırı'da Yâran Sohbetleri-2
Türk Folkloru
Önal, Ülkü
İstanbul, 07.1986

*

Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi Son Değerlendirme Yaklaşımları
Planlama Dergisi
Ataç - Rösch, İnci
Ankara, 05.1986

*

Çankırı Yâran Sohbetleri ve Oğuz Töresi -1
Kubbealtı Akademi Mecmuası
Uslu, Necâti Åsım
İstanbul, 10.1986

*

Çankırı Yaran Sohbetleri ve Oğuz Töresi
Kubbealtı Akademi Mecmuası
Uslu, Necâti Âsım
İstanbul, 01.04.1987

*

Çankırı Kuzeyi ile Ilgaz Dağları Arasında Kır Yerleşmeleri ile İlgili Gözlemler
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Özden, M. Yılmaz
Ankara , 1988

*

Çankırı İli Örneğinde Tedavi Edici Hizmetlerde 1 Basamak Sağlık Kuruluşlarının Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Sağlık ve Toplum
Çalıkoğlu, A. Süha
Ankara, 03.1990 - 04.1990

*

Çankırı Darüşşifası'sı ve Darülhadis'i
Müze
Sipahi, Tevfik
Ankara, 07.1989 - 06.1990

*

Çankırı İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler
Sosyal Bilimlerde Araştırma
Mehmet Sarı
Ankara , 11.1991

*

Çankırı-Sarıcakaya ve Ünye Bentonitik Kil Minerallerinde Katyon Değiştirme Kapasitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi
Güngör, Nurfer - Adalet Yelkenkaya
İstanbul, 1991

*

Çorum ve Çankırı İlleri Nadas Alanlarında Buğday Anızı Üzerinde Yetiştirilen Mercimek ve Nohut Bitkileriyle Bu Bitkilerin Anızlarında Yetiştirilen Buğday Bitkisinin Azoutlu ve Fosforlu Gübre İstekleri Üzerinde Bir Araştırma
Doğa (Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi)
Ankara , 1991

*

Bir Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Çankırı Yârân Örgütü
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Tezcan, Mahmut
Ankara, 1991

*

Orta (Çankırı) Yöresi Kil Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumu
Maden Tetkik ve Arama Dergisi
Ankara, 1991

*

Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Ankara-Çankırı Havalisinde Düğün ve Hacc Âdetleri
Tarih İncelemeleri Dergisi
Kankal, Ahmet
İzmir, 1992

*

Forschungen in Çankırı und Kastamonu 1991
X. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (25-29 Mayıs 1992, Ankara)
Ankara, 1993
T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi

*

Çankırı Evleri
Kültür
Günel, Gökç - Murat Güler
Ankara , 03.1993 - 04.1993

*

1992 Çankırı ve Kastamonuda Araştırmalar, Kavnos ve Patara Kazılarında Epignafik Araştırma
XI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (24-28 Mayıs 1993, Ankara)
Ankara, 1994
T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi

*

Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesinin Çankırı Sütçülüğüne Etkisi
Kooperatifçilik
Karacabey, Abdi - Hatice Oğuz
Ankara, 10.1994 - 12.1994

*

An Application to Discriminate Geologic Materials in Hancılı Area Southwest Çankırı Basin Using Satellite Imagery and Image Processing System
Turkish Journal of Physics
Özalp, Tamer
Ankara, 1995

*

Çankırı Yöresi Sığırlarında Theileria Annulata'nın Sero-Prevalansı
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Zeybek, Hasan - Cevdet Yaralı - Bengi Dündar
Ankara, 1995

*

Aytaç Et Entegre Tesisleri Çerkeş-Çankırı
Yapı
İstanbul, 12.1995

*

Dumanlı Dağı (Çankırı) Florası
Turkish Journal of Botany (Türk Botanik Dergisi)
Duran, Ahmet - Hayri Duman
Ankara , 1996

*

Çankırı Yöresinde Koyun ve Keçilerde Tovoplasma gondii Seropozitifliğin Sabin - Feldman Boya Testi ile Saptanması
Türkiye Parazitoloji Dergisi
Babür, Cahit - Abdullah İnci - Zafer Karaer
İzmir, 1997

*

Fay Denetimli Bir Havzada Sedimanter Dolgunun Niteliği ve Evrimi: Çankırı Havzası Kuzeyinden Lütesiyen Yaşlı Bir Örnek
Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni)
Ocakoğlu, Faruk - Attila Çiner
Ankara, 01.01.1997

*

Çankırı Yöresinde Bazı Koyun ve Keçi Sürülerinde Babesiosis ve Theileriosis Etkenlerinin Mikroskobik Kan Muayenesiyle Araştırılması
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
İnci, Abdullah - Bayram Ali Yukarı - Fahri Sayın
Ankara, 1998

*

Ankara-Kızılcahamam ve Çankırı-Çerkeş Yöresi Diyatomitlerinin Özelliklerinin Araştırılması
Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi)
Ankara, 1998

*

Çankırı Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Basesia Ovis'in Seroprevalansı
Türkiye Parazitoloji Dergisi
Çakmak, Ayşe - Abdullah İnci - Zafer Karaer
İzmir, 1998

*

Sarıalan Formasyonunun (Ilgaz-Çankırı) Tanımlanması
Türkiye Jeoloji Bülteni
Akyazı, Mehmet - Mahmut Tunç
Ankara, 08.1998

*

Project Paphlogonia: Rehional Survey in Çankırı Province, 1997
XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (25-29 Mayıs 1998, Tarsus)
Ankara, 1999
T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

*

Çankırı Yöresi Sığırlarında Toxoplasmosis'in Seroprevalansı
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Dündar, Bengi
Ankara, 1999

*

1917 Yılında Atkaracalar'da (Çankırı) Belediye Hizmetleri, Ücretler ve Fiyatlar
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
Türkoğlu, Ömer
Ankara, 2000

*

Çankırı, Korgun, Absarı - Alavı Nekropolü Kurtarma Kazısı
10. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (26-28 Nisan 1999, Kuşadası)
Ankara, 2000
Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

*

1998 Yılı Çankırı - Çorakyerler (Elekçiardı) Kazısı
21. Kazı Sonuçları Toplantısı, (24-28 Mayıs 1999, Ankara)
Ankara, 2000
Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Ömer TÜRKOĞLU

hasan
Çankırı Gönüllüsü


çankırı-ankara
299 Cevap
Gönderim - 22/10/2005 :  16:58:25       
  Bakın Ömer bey henüz bu komsiyon işi açıklığa kavuşmadan lütfen yeni başlıklar açarak milleti germeyin.Benim anladığım bu işlerin akıl hocası sensin. Çankırı ile hangi düzeyde ilgilisiniz ?
Bu merkez ortaya çıkmadan nerdeydiniz ? Birde seviye lafını ağzınıza dolamışsınız bırakın bu tekerlemeyi cevap verin.

Hasan BAKIR  sayfa başına git

kebikec
Araştırmacı-Yazar


Ankara
17 Cevap
Gönderim - 22/10/2005 :  17:23:24       
  Bakın Hasan Bey madem cevap istiyorsunuz vereyim:

Siz hangi komisyondan bahsediyorsunuz? Biz burada siyasetten, ideolojiden ve her türlü art niyetten bağımsız olarak memleketimiz için birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve fahri olarak çalışıyoruz.

Çok merak ediyorum, ne arıyorusunuz? Para mı? Bu işin içindekiler bu işten dolayı tek kuruş para almıyorlar. Siyaset mi? Bu çalışmalar çerçevesinde tek kelimelik dahi siyaset olmayacak, olursa zaten orada ben olmayacağım.

Kimsenin akıl hocası değilim, benim tanıdığım ve birlikte çalıştığım insanların da akıl hocalarına ihtiyacı yoktur.

Çankırı benim memleketimdir. Atam, dedem, babam Çankırı'da yatıyorlar. Emr-i hak vaki olunca ben de orada yatacağım. Dolayısıyla 1990'lardan beri Çankırı çalışıyorum. Üzülmeyin zengin birisi falan da değilim.

Seviye meselesine gelince, işte bundan taviz veremem, buyurun siz verin...

Hem Allah aşkına yukarıdaki çalışmanın ortalığı germekle ve gerilmekle ne alakası var? Aylarca çalışılsa çıkarılamayacak bir bibliyografyayı hemşehrilerimin bilgisine sunuyorum, bundan niye rahatsızlık duyuyorsunuz ki?

Açık konuşur musunuz ne istiyorsunuz?

Ömer TÜRKOĞLU  sayfa başına git

serdengeçti
Okur


ankara
11 Cevap
Gönderim - 23/10/2005 :  12:05:32     
  Araştırma Merkezi üyelerinin çalışmalarında başarılar dilerim. Gerçekten yıllardır hasreti çekilen Hülyalara can vermişsiniz. Araştırma Merkezine yönelik eleştirileride okudum. Hem ağladım, hem de güldüm. Ağladım çünkü samimi olduklarına kanaat getirdiğim kıymetli araştırmacıların bazılarınca nasıl acımasız olarak eleştirildiğini gördüm. Güldüm, çünkü hala eleştiriyi yanlış anlayıp akademik eleştiriyi bir silah ve kendi egolarını tatmin aracı olarak kullanan çocuk mizaçlı diyebileceğimiz insanların hala var olduğunu da görmüş oldum. Özellikle sormak istiyorum
Hasan Bakır Bey sizin yaşam gayeniz muhalefet yapmak mı, yoksa Koyunun olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi'yi oynamak mı?
Gördüğüm kadarıyla araştıdığınız veya üzerinde çalıştığınız bir konu yok ama yaptığınız yorum ve eleştiri çok.
Kırmak sizi tenkit etmek için söylemiyorum sadece kendinizi iyi anlamanızı öneriyorum.
Çankırıda bulunan ve Çankırı dışında Çankırı için soluklayan tüm dostlara sevgiler.

Düzenleyen - serdengeçti on 23/10/2005 12:10:33

 sayfa başına git

ayyildiz
Çankırı Gönüllüsü


ankara
129 Cevap
Gönderim - 23/10/2005 :  17:06:54       
  Sizin derdiniz Çankırı değil arkadaşım sadece birbirinize arka çıkmak.Apodan tutunda bayrak olayı , şehitlerimiz , avrupa birliği vs. bir çok konuda tek satır yazmıyosunuz ama iş kişiselleşince arkalıyosunuz.
Daha önce nerelerdeysiniz diye bir şarkı vardı tıpkı ondaki gibi.
Hasan bey bugüne kadar 300e yakın mesaj yazmış ama yanlış ama eksik ama doğru .Ya siz ?

Şaban AYDIN  sayfa başına git

serdengeçti
Okur


ankara
11 Cevap
Gönderim - 23/10/2005 :  19:51:32     
  Şaban Bey amacınız ne? ne yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer niyetiniz donkişot olmaksa ne bunun yeri ne de zamanı.

 sayfa başına git

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 24/10/2005 :  09:55:24         
  Sayın Ömer TÜRKOĞLU'na Merkez'e derlediği makalaler için teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam etmek gerek. Diğer başlıkta yaptığımız Merkezin usul tartışmaları nihateinde bir güzel çözüme kavuşacaktır. Ancak bu süreç çalışmayı engellemmelidir.

Şimdi sitemizin uzun zamandır üyelerinden olan sonra bir gidip bir gelen ama artık dar-ı dünyayı terkedene kadar Cansaatinden ayrılmayacağına emin olduğum Hasan BAKIR beye bir cevap vermek istiyorum. "Bu merkez ortaya çıkmadan nerdeydiniz?" demişsiniz sayın TÜRKOĞLU'na, izin verirseniz ben cevap vereyim.

Sayın Türkoğlu sitemizi 22 Ocak 2002 den önce yani taa imaret.org olarak yayın yaptığımız dönemde keşfetmiş, yol göstermiş ve değerleri makalelerinden bir kaçtanesini yayınlamamız için göndermiş bir kişidir. Yine sayın TÜRKOĞLU o dönemde ne kitapçılarda ne de Valilikte bulamadığım kendi eseri, Salnameler kitabını bize hediye olarak göndermiştir. Kısacası Hasan bey sitemizin ilk çizgisinin oluşmasında Ömer beyin yok göstericiliği vardır. Ha unutmadan hala Ömer beyle yüz yüze görüşmek imkanına kavuşamadım, aynen sayın CIRIK, AYHAN, DERELLİ gibi ve diğer birçok değerli üyemiz gibi.

saygılar

Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

serdengeçti
Okur


ankara
11 Cevap
Gönderim - 24/10/2005 :  10:39:37     
  Ağzını seveyim Ahmet Bey kardeşim
Yahu bizim memlekette ne adamlar varmışta biz gurbette olduğumuzdan farkında değilmişiz. Bir kaç adam ortaya çıkıyor; ifadelerinden anlaşıldığıma göre hiç bir para talebinde, maddi çıkarda bulunmadan biz Çankırıyı araştırmak için vaktimizden, işimizden gücümüzden, çoluk çocuğumuzdan fedakarlık etmeye hazırız.Yeterki bir olalım diyorlar, bu arzularını insanlarla paylaşıyorlar. Fakat birileri vay siz misiniz bunu diyen diye verip veriştiriyorlar . Yazık değilmi ya, kalem ehline bu tür ithamlar yüklemek. arada bir siz girmeseniz çiğ çiğ yiyecekler adamları.Aman ömer bey gözünü seveyim pireye kızıp yorgan yakmayın. Çankırı Kaybetmesin.

 sayfa başına git

isa cicek
Yetkili Üye


Ankara
120 Cevap
Gönderim - 24/10/2005 :  10:49:01       
  KURBAĞA MİSALİ BİR HAYAT DERSİ

Günlerden bir gün kurbağa yarışı düzenlenmiş!!!
Hedef yüksek bir yer, bir kulenin bir kulenin tepesiymiş.
Kalabalık onları görmek için ve alkışlamak için toplanmış.
Ve yarış başlamış.
Aslında kimse onların tepeye varacaklarına inanmıyormuş.
Şöyle konuşuyorlarmış aralarında;
«Boşuna!!! Nasıl olsa başaramayacaklar...»
Kurbağalar yavaş yavaş cesaretlerini kaybetmeye başlamışlar.
Yalnız bir tanesi bütün gücüyle tırmanmaya devam ediyormuş...
Ve insanlar konuşmaya devam ediyorlarmış.
«Hakikaten yazık!!! Nasıl olsa tepeye varamayacaklar!...»
Ve kurbağalar yenilgiyi kabullenmek zorunda kalmışlar...
Bir tanesi hariç! O, bütün koşullara rağmen devam ediyormuş…
Sonuçta, o bir tanesi hariç, hepsi yarışı terk etmişler...
O ise kulenin tepesine tek başına çıkabilmiş...
Herkes şaşkınlık içinde bunu nasıl başardığını merak etmişler!
İçlerinden bir tanesi ona yaklaşıp bu yarışı nasıl tamamladığını sormuş...
Ve görmüş ki...
O sağırmış!!!
Siz siz olun negatif duygular taşıma alışkanlığı olan insanları dinlemeyin...
Çünkü onlar sizin yüreğinizde taşıdığınız en güzel umutları yok ederler!!!

İşittiğiniz veya okuduğunuz sözlerin ne denli tesirli olduklarını bilin...
Ve her zaman pozitif düşünün!!!
SONUÇ :
Olumsuz düşünüp bunu dile getirenlere kulaklarınızı tıkayın!!!
Yolunuza devam edin. Bu bir nöbettir, hizmet nöbeti.
Bugün bu nöbeti sizler tutarsınız, yarınsa başkaları.
Allah yolunuzu açık etsin.
Not: Teşbihte hata olmaz, lütfen yanlış anlaşılmasın.

Saygılarımla,
İsa Çiçek

Düzenleyen - isa cicek on 24/10/2005 12:36:00

 sayfa başına git

İbrahim AKYOL
Yetkili Üye


Çankırı
63 Cevap
Gönderim - 24/10/2005 :  12:32:59       
  Ömer Beyi bu çalışmaları için tebrik ediyorum.
Buradan sitemiz okuyucularına duyurmak istediğim bir konu var. Bazı köylerimizin köy kitapları bulunmaktadır. Özellikle bu köy kitapları literatüre geçmemiş bulunuyor. Bazı köyler yine köy dergisi çıkartıyor.Ellerinde böyle köy kitaplarından veya dergilerinden olanlar varsa muhakkak bir suretlerini Çankırı Araştırma Merkezimize göndersinler. Böylece İhtisas kütüphanemiz zenginleşmiş olacaktır. Araştırmacıların da istedikleri bilgilere daha kolay ulaşabileceğini zannediyorum.
Selamlar.

 sayfa başına git

türkiye
Üye


kastamonu
3 Cevap
Gönderim - 05/11/2005 :  20:23:28     
  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Bu işler kolay olmaz.çok sıkıntılı ve zordur.Herkes birşeyler söyler ama yapmaya gelince ortalıkta kimse olmaz. Zora talip olanlarda acımasızca eleştirilir. Bunları herhalde tahmin etmişsinizdir.Komşu coğrafyadan iyi dileklerimle.


Düzenleyen - türkiye on 05/11/2005 20:28:10

 sayfa başına git

isa cicek
Yetkili Üye


Ankara
120 Cevap
Gönderim - 06/11/2005 :  00:30:09       
  Sevgili Türkiye Rumuzlu yeni üyemiz.

Öncelikle bu tarafsız, objektif yorumun için sana teşekkür ediyorum. Söylediklerinde o kadar haklısın ki, yorumları okuyunca senin söylediklerin tüm konuyu özetliyor.

Saygılarımla,

İsa Çiçek

 sayfa başına git

türkiye
Üye


kastamonu
3 Cevap
Gönderim - 06/11/2005 :  16:40:36     
  İsa bey,
Bu tip konulara ilgim olduğu için siteleri dolaşırken buraya rastladım. Güzel bir site.İlgimi çekti.Üye oldum. Bu araştırma Merkezi meselesini küçümsemeyin.Pek araştırmadım ama yerel yönetimler yani belediyeler arasında böyle bir çalışma hiç duymadım.Onun için Çankırı gibi bir ilde bu çalışma ve girişim bence çok önemli. Yardımcı olmayıda isterim bu anlamda Kastamonu ve Boluyu incelemeye alın. teşekürler.

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git