Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Çankırı Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışmaları
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Önceki Konu  
zeynep dinç
Yetkili Üye


çankırı
19 Cevap
Gönderim - 16/08/2005 :  19:25:24    
ÇANKIRI BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMALARI

1992 yılında Rio De Janeiro ‘da Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen “Dünya Çevre ve Kalkınma” Konferansında alınan kararlar çerçevesinde –Yerel Gündem 21 ve Habitat temel ilkeleri doğrultusunda 22 ocak 2001 tarihli 24295 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması” hakkında 2000/1833 sayılı Bakanlar kurulu kararına dayanarak kurulmuş olan kent konseyi bünyesinde faaliyet gösteren kadın meclisinin yasal dayanağı yukarıdaki gibidir.

Kadın Meclisimiz oluşturulurken her meslek gurubundan, farklı gelir ve eğitim seviyesine sahip hanımlar davet edilmiştir. Meclisimize üç ayda bir yeni üyeler kabul edilmektedir. Yaşadıkları çevreye duyarlı olan, şehrine sahip çıkma azmiyle bilgi ve birikimlerini bu şehirle paylaşan hanımlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca kent konseyimizin oluşturulmasında ve çalışmalarında büyük destek vermiş, şehrimizin kadın sivil toplum örgütleri olarak yıllardır çalışmalarıyla Çankırımıza hizmet etmiş STK’larımız TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ, TÜRK ANNELER DERNEĞİ, TÜRKİYE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, başkan ve üyelerine, ÇANKIRI MİMARLAR ODASI başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Kent Konseyi Kadın Meclisi; Çankırı kentinde yaşayan hanımlarımızın istek, dilek ve problemlerinin dile getirildiği çözüm yollarının üretildiği bir merci olup, şehir yönetiminde sivil halk temsilcisi olarak söz sahibi olmaktadırlar. tavsiye kararlarıyla Yerel yönetim ve yetkili mercilerde hanımları temsilcisi konumundadır.

Kent Konseyi Kadın Meclisinin amacını, Çankırı kenti ve kentte yaşayan bireyleri ilgilendiren her türlü konu teşkil etmektedir. Buna bağlı olarak çalışma alanı ve amacının açılımı aşağıda belirtildiği gibidir;Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, sivil katılımın en geniş anlamda kamu yönetimine katılımın sağlanması.

a) Yerel toplumun yararını gözetmeyen uygulamalarda kentin sivil otoritesi olarak talep ve tepkilerin etkin biçimde dile getirilmesinin sağlanması.

b) Kentin doğası,kültürel mirası,fiziki gelişmesi ve sosyoekonomik yaşantısı ile bütünleşecek doğru stratejileri belirlemek ve uygulamasının sağlanması.

c) Kentin sürdürülebilir gelişme ve kalkınmasını sağlayacak uygulamaların ve yatırımların önceliklerinin belirlenmesi ve programlarının yapılmasının sağlanması.

d) Kent halkının geleceğinin daha fazla refah içinde olması ve güvenliğinin en üst düzeyde olmasını sağlayacak olan doğal ve kültürel çevre değerleri ile ekonomik kalkınma hedefleri arasında dengelerin gözetilmesi.

e) Kent siyasetini farklı toplumsal kesimlerin talepleri ve bakış açıları ile zenginleştirilerek,esnaf ve meslek odaları, dernekler, sendikalar, kooperatifler,muhtarlıklar ve siyasi partiler gibi kesimlerin, kentin ortak çıkarları, ortak akıl üretmeleri için ortam sağlanması.

f) Kentlinin haklarının yanısıra, kent ortamında birlikte yaşamaktan kaynaklanan bireysel sorumluluklarını tanımlayan kent mevzuatının geliştirilmesi ve yürütülmesinin sağlanmasıdır.


ÇANKIRI BELEDİYESİ
KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
GENEL FAALİYETLERİNDEN BİRKAÇ ÖRNEK


1. 26/02/2005 tarihinde Eğitim Araçları salonunda Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş ve katılmak isteyenler tarafından yapılan başvurularla ilk kurucular kurulu isimleri tespit edilmiştir.

2. 12/03/2005 Cumartesi günü AKM’de Kent Konseyi Kadın Meclisi kurucu üyelerinden 165 kişiden katılan 153 kişiye mazbataları verilmiştir.

3.01/04/2005 Cuma günü Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilerek,Çankırı Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi çelengi konularak ,Anıtkabir özel defteri imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.

4. 02/04/2005 cumartesi saat 11:00 deki toplantıda 85 kişinin katılımıyla tüzüğümüz onaylanmış ve Komisyonlarımız oluşturulmuştur.Komisyon isimleri aşağıdaki gibidir:
kadın ve sosyal yaşam
kadın ve eğitim
kadın ve sağlık
kadın ve istihtam
kadın ve kültür sanat
kadın ve hukuk kadın ve kentsel çevre

5. 04/04/2005 -08/04/2005 tarihleri arasında komisyonlar toplanmış ve kendi aralarında başkanlarını belirlemişlerdir.
..

6. 10-9 Mayıs 2005 Pazartesi akşamı saat 07:30’da Kültür ve Sanat Komisyonunun hazırlamış olduğu Anneler Günü programı gerçekleştirilmiş, bu program dahilinde Ankara Büyükşehir belediyesi sanatçıları, Kent Orkestrası, Banu ve Nur YOLDAŞ konser vermiş,anneler günü konulu Kompozisyon yarışması düzenlenmiş ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilmiştir.

7. Çevreci ve bilinçli hanımlardan oluşmuş olan üyelerimiz,meclisimizde aldığımız karar gereğince 10 Mayıs 2005 Salı günü hatıra ormanı oluşturulması amacıyla bir araya gelmiş,Kadın Meclisi ve Belediye çalışanları ile birlikte (300 kişinin katılımıyla) 1165 adet ağaç dikilmiştir.Çankırı belediyesinin 1 milyon fidan kampanyasında 1165 ağaçla Kadın meclisi olarak çok önemsediğimiz bir adım atmıştır.

8. Kadın dernek ve kuruluşlarının ortak çalışması olan Uçan Süpürge Programına katılan Özlem DEMİRCİ ve Hilal DARENDELİ arkadaşlarımız Uçan Süpürge eğitim programı hakkında sunum gerçekleştirmişlerdir.Bu sunum - etkili ve bilimsel çalışma yöntemleri ve programları -hakkında olmuştur.Her iki arkadaşımız, büyük bir başarıyla hazırladıkları slayt ve eğitim çalışmalarıyla üyelerimizi bilgilendirmişlerdir.

9. Son TCK. da kadınlarla alakalı iyileştirmeler ,yürürlüğe konulan kanunlar hakkında kadın ve hukuk komisyonu ve diğer komisyon temsilcileriyle yerel basın ziyaret edilerek,konu hakkında bilgi ve düşüncelerimiz ile ilgili bilgi verilmiştir.Bu vesileyle hiçbir faaliyetimizde bizi yalnız bırakmayan ,toplumsal duyarlılığımıza gene aynı duyarlılıkla cevap veren,desteklerini bizlerden esirgemeyen, değerli basın mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

10. 02/06/2005 Perşembe günü saat 13:30’da Ayhan Çevik Özürlüler Okulu ziyareti yapıldı.Engelli yavrularımızın o gün ki mutlulukları ve bize olan yakınlıkları bizleri çok sevindirdi .Çocuklarımızın kendi kendine yetebilmeyi ,ayakta durabilmeyi öğrendikleri bu okulda hayatta bazen önemsiz gibi duran ayrıntıların aslında ne kadar önemli olduğunu ve aslında herkesin birer engelli adayı olabileceğini öğrendik. hem mutlu hem de duygusal anlar yaşadığımız bu okuldan sık sık ziyaretlerinde bulunma kararıyla ayrıldık.Okul yönetimini ve başarılı öğretmenlerini yürekten kutluyorum.Yolunuz düşerse bu okulu ziyaret etmeden gitmeyin lütfen, orada size huzur veren ,şükrü hatırlatan ,çiçek yüzlü çocuklar bulacaksınız.

11. 02/06/2005 Perşembe günü saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezinde Eğitim Komisyonunun almış olduğu kararlar gereğince ,her şeyin başı eğitim dedik ve Hayat Akademisinden İsmail Karasu tarafından verilen- Beden Dili ve Etkili İletişim- üzerine eğitim semineri düzenledik.

12. 04/06/2005 Cumartesi günü saat 13:30 Komisyon Başkalarımızla,gençlerimizin daveti üzerine Gençlik Meclisinin toplantısına katılarak çalışmalarını izledik.

13. 07/06/2005 Salı günü Yetiştirme Yurduna bir ziyaret düzenleyerek çocuklarımızı tanıma ve dinleme fırsatı bulduk.Yurt yönetimiyle bizlerin verebileceği destek konusunda fikir alışverişinde bulunduk .En kısa sürede okulların açılmasını takip eden günlerde yurt odalarının döşenmesine katkıda bulunmak amacıyla bir faaliyet başlatacağız.sağlık komisyonu başkanımız eczacı sayın Özlem Demirci etüd odalarına birer kanepe ile bu çalışmaya start vermiştir.Çalışkan arkadaşımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

14. 23/06/2005 Perşembe günü saat 18:00 de Huzurevi ziyaretinde bulunarak,elleri öpülesi büyüklerimizin hem gönüllerini,hem hayır dualarını aldık.

15. 28/06/2005 Salı günü ,Kadın ve Sağlık Kom. ve Kadın ve Kentsel Çevre Kom. ortaklaşa hazırlamış oldukları Çevre Temizlik kampanyası startını verdik.İlk faaliyet olarak kadın meclisi üyeleriyle Tatlı çay içinden başlayıp Büyük otele kadar devam eden örnek bir temizlik çalışması yaptık.Şehrimize yeni kazandırılan şehir içi çöp kutularının ilk montesini yapılan küçük bir törenle kadın meclisi olarak gerçekleştirdik.Şehrin muhtelif yerlerine temizlik kampanyamızı destekleyici afişler hazırlatıp astık.Eğitim komisyonu,sağlık komisyonu,kentsel çevre komisyonu ortak çalışması ve tüm kadın meclisi desteğiyle okulların açılması ile birlikte İl milli eğitim müdürlüğüyle irtibata geçilip,gerekli izinleri alarak eğitmen arkadaşlarımızla okul çağı çocuklarımızı kapsayan etkin eğitim programı düşünüyoruz.Amacımız evlatlarımızın bilinçli birer çevreci olmalarına destek vermek .Ayrıca bu kampanyamızın başlangıcında bizleri yalnız bırakmayan Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi yetiştirme yurdu öğrencilerine,yazılarıyla destek veren basın mensuplarına teşekkür ederiz.İnanıyoruz ki hiçbir güzellik tek başına kazanılmaz.El ele vererek ,güzel ve doğru olan şeylerde yardımlaşarak bir şeyler yapabiliriz.ÇÜNKÜ BİZ BİR AİLEYİZ.

16. Kadın ve istihdam komisyonunun aldığı karar gereğince aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen hanımlarımıza yer belirleyerek,sadece elde ve evde yaptıkları ürünleri satabilecekleri-KADIN EL EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME- standları açıyoruz.Şu anda başvuruları kabul aşamasındayız.Bu çalışmamızla kadınlarımızı üretmeye ,kendine yetebilmeye teşvik ederken,aynı zamanda ekonomik sıkıntılarla bunalan ailelere destek ve rahatlık sağlamaya çalışıyoruz.Çankırı’nın turizm atağı yapmaya çalıştığı şu günlerde Beypazarı örneğini hatırlayarak ,bu stantların yakın zamanda aileler için geçim kaynağı olacağı inancını taşıyoruz.

17. Kadın ve kentsel çevre komisyonunun düzenlemiş olduğu,estetik ve modern görünüşlü bir kent oluşturmaya destek amaçlı;-EN GÜZEL BALKON,EN GÜZEL APARTMAN ,EN GÜZEL BAHÇE DÜZENLEMESİ YARIŞMASI –açtık.Başvuruları kabul aşamasındayız.Ayrıntılı bilgi için Çankırı belediyesi alo 153 BEYAZ MASA yı arayabilirsiniz.

18. Kadın ve sosyal yaşam komisyonu çalışmaları çerçevesinde , hazırlıkları yapılan ve okulların açılmasıyla start verilecek olan toplumsal dayanışma ve birlikteliğin en güzel örneklerinden olacağına inandığım –DOST ELİ KAMPANYASI- Bu kampanyayla ,ihtiyaç sahipleri ,kimsesizler,yalnız yaşayanlar, kötü günlerinde kimsesi olmayıp yalnız olduğunu düşünenler tespit edilip ziyaret edilecek gönülleri alınıp,üzüntüleri paylaşılacak,imkan nispetinde destek olunacaktır.Kara gün dostu olmaya kararlı dost elini ihtiyaç sahiplerinden esirgemeyecek,bu işin organizesini üstlenmiş değerli komisyon arkadaşlarıma teşekkür ederim.

19. Bunlar kadın meclisi çalışmalarımızdan sadece birkaç örnektir.Kadın meclisimiz ayda bir kere genel toplantı düzenleyerek komisyonların çalışmalarını değerlendirmekte,daha sonra meclis oylamasına sunularak tavsiye kararlarıyla yetkili mercilere ulaşmakta,kabul gördüğü taktirde uygulamaya geçilmektedir.Komisyonlarımız istedikleri sıklıkta bir araya gelerek kendi çalışmalarını ve alt yapısını hazırlamaktadırlar.Ayrıca kadın meclisi toplantılarına belediye birim müdürleri ve başkan yardımcıları katılarak hanımlarımızın isteklerini ve çalışmalarını birebir dinleyerek ,gerekli durumlarda bilgilendirerek çalışmalarımıza kolaylık sağlamaktadırlar.Yaz tatili münasebetiyle ara verdiğimiz çalışmalarımız ,eylül ayı itibarıyla yeni katılan arkadaşlarımızıda yanımıza alarak hız kaybetmeden devam edecektir.Kadın meclisi ,üstün faziletlere sahip Türk Kadınının ailesine ,yuvasına sahip çıktığı gibi şehrine de sahip çıkmasının,isterse çok şeyler değiştirebileceğinin en güzel örneğidir.Çankırıda yaşayan tüm hanımlarımızı Çankırı için düşünmek ve üretmek üzere meclisimize davet ediyoruz.

Zeynep DİNÇ

berrak
Okur


ankara
16 Cevap
Gönderim - 17/08/2005 :  11:19:07     
  Okulların açılmasına çok az kaldı. Umarım dar gelirli aileler ve özelliklede kız çocukları için bir planları vardır.

 sayfa başına git

cenk
Yorumcu


istanbul
48 Cevap
Gönderim - 17/08/2005 :  21:08:50     
  Özürlülere daha çok ilgi gösteriniz.

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git