Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Yüksel ARSLAN [Köşe Yazıları]
 
ÇİVİTÇİOĞLU VAKFİYESİ
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
yksl18
Yetkili Üye


Çankırı
72 Cevap
Gönderim - 12/07/2005 :  14:07:55    
ÇİVİDCİZÂDE MEDRESESİ’NİN VAKFİYESİNİN ÖZETİ


Vakfiyenin aslı yaklaşık iki buçuk sayfa kadardır. Burada özetlenmiş bir bilgi mevcuttur. Bu çalışmada büyük katkısı olan ve metni sadeleştiren İbrahim Akyol hocama teşekkür ederim.

Bu vakfiyenin yazılmasına sebep olan Çankırı’da Şeyh Osman mahallesinde oturan hayır ve hasenât sahibi Çividci diye bilinen Hacı Mehmet, bu fani ve zelil dünyanın “ vemâ tukaddimû lienfüsiküm min hayrin tecidûhu indallâh” (“Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız.” Kur’an-ı Kerim, Bakara Sûresi, Ayet:110) şerefli anlamı doğrultusunda kullanmaya karar vermiştir. Bütün mal ve mülkünü şeriata uygun olarak hayır ve hasenat işlerine vakfetmiştir. Bunun için vakfa mütevelli olarak atadığı damadı Molla Osman oğlu Mustafa Efendi huzurunda tam bir ikrar ve söz vermiştir. Mallarının ve paralarının en kıymetlisinden 6.500 (altıbinbeşyüz) kuruşu diğer mallarından ayırıp Allah rızası için sürekli olarak Müslümanların ders görmesi maksadıyla adı geçen mütevelliye teslim etmiştir. O da vakıf olarak alıp kabul ettikten sonra Hacı Mehmet Efendi şöyle şart koşmuştur: Adı geçen mütevelli senelik onbirbuçuk hesabı üzere helalinden verilip ve mallar rehin bırakılıp Allah’ın fazl u bereketiyle nemalanan paraların günlük onyedişer akçesi vakıf işlerine bakmaya, günlük kırk akçesi Sultan Süleyman Cami-i Şerifi yanında bulunan sekiz kapılı oda ile bina ve ihya eylediği medresede, müderris olan faziletli Hacı Mehmet Efendi Hazretlerine verilip adı geçen Mehmet Efendi vefat eylediğinde oğlu Seyyid Hacı Ahmet Efendi medreseye aynı vazife ile müderris ola. Daha sonra müderris olanlar Tefsir ve Hadis ilmini öğretmeye kâdir ve diğer ilimleri öğretmede mâhir olalar. Medresenin yedi odasında ikişer talebe kalıp her birine günlük dörder akçe ve mum parası verile. Medrese kapısının bitişiğindeki odada kalan kapıcı ve temizlikçiye günlük beş akçe verilip sabah akşam medreseyi aşırı tozdan pak edip içini ve dışını sulayalar. Daha sonra medreseyi açıp güler yüzle gül bahçesine çevireler……….. Ne zaman ki Nefs-i mutmainne’ye “İrciî ilâ rabbiki râdıyeten merdıyye” (“Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön”. Kur’an-ı Kerim, Fecr Sûresi, Ayet: 28) nidası yetişip bu davete icabet ettikten (vefat ettikten) sonra bu vakfın mütevelliliği Kızı Fatma’ya ve O’nun da neslinden nesline geçip onlar mutasarrıf olalar. Allah korusun, bir düşüş yaşanırsa, bu şehirde şeriat hükümlerini icra eden Gazi Efendi’nin ve medrese alimlerinin aydınlatıcı görüşleri doğrultusunda tedbir alına. Buna rağmen zamanla medrese tamamen harap olur ise vakıf gelirleri mutlaka Medine-i Münevvere fakirlerine sarf ola. Bundan sonra İmam-ı Züfer’in görüşleri doğrultusunda şeriat hükümlerini uygulayalar.

(Not: Çividcizâde Medresesi vakıf senedinin aslına sadık kalınarak, özet halinde günümüz Türkçesine aktarılmıştır. İbrahim AKYOL)

Yüksel ARSLAN

Recep Gülşen
Yönetici


Konya
76 Cevap
Gönderim - 12/07/2005 :  16:10:08       
  İbrahim Bey ve ilgilenen diğer arkadaşlara teşekkür ederim. Elinize ve gönlünüze sağlık. Ancak vakfiye tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Tarih konusunda bilgi varsa öğrenmek isteriz.

Allah razı olsun...

Recep Gülşen  sayfa başına git

İbrahim AKYOL
Yetkili Üye


Çankırı
63 Cevap
Gönderim - 12/07/2005 :  16:46:04       
  Recep Bey;
Vakıflar Müdürlüğü'nün kayıtlarında 1754 tarihi yazmaktadır. Dikkat edilirse vakfiyede 'bina ve ihya eylediği' ibaresi bulunmaktadır. Bu bize medresenin 1754 de tamir edildiğini gösterir. Ancak bu bilginin başka kayıtlarla da desteklenmesi gerekir. O zaman kesin bilgi olur. Elinde bilgi ve belge olanların siteye veya medrese adresine ulaştırmalarını talep ediyoruz.
Selamlar.

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git