Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Genel Konular Çankırı ile ilgili olmayan
 
Prof. M. Esad Coşan
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Recep Gülşen
Yönetici


Konya
76 Cevap
Gönderim - 15/04/2005 :  17:28:43      
Ülkemizde irfani eğitim geleneğinin ve Yesevi yolunun çağdaş önderlerinden en önemlisi olan Merhum alim ve mutasavvıf Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan, doğumunun (14 Nisan 1938) 67. yılında, 1993 yılında kuruluşunda öncülük ettiği AKRA FM'de “radyo söyleşileri”yle ile anılacak. YAD haftası programının tüm ayrıntıları:

14 Nisan Perşembe günü başlayacak olan programlarda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki uzmanlar farklı konularda M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin öne çıkan yönlerini 20 Nisan Çarşamba gününe kadar anlatacak.

“7 günde 7 söyleşi” esasına dayanan AKRA FM’deki programlarda, 2 saat süreyle Merhum Hocaefendi’nin hayatı, ilmi çalışmaları, mutasavvıflığı, fikirleri, tavsiyeleri ve açtığı ufuklar dinleyenlere aktarılıyor.

Programlar her gün 12.00-14.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında yayınlanıyor.

Tasavvufi kimliği ve ilim adamlığı (14 Nisan Perşembe günü)
AKRA FM'de yayınlanacak programlardan ilkinin konusu "tasavvuf" olacak. Kur’an-ı Kerim ve Sünnette tasavvuf, tasavvufun İslam eğitimindeki yeri, esasları ve uygulanış biçimleri ile merhum Prof. Dr. Es’ad Coşan Hocaefendi'nin tasavvufi eğitim anlayışı ve metotları programda ele alınacak. Hocaefendi’nin ilim adamlığı yönünün de anlatılacağı programa, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yakup Çiçek ile Dr. Hür Mahmut Yücer konuk olarak katılacak.

Tasavvuf önderleri ve açtıkları çığırlar (15 Nisan Cuma)
AKRA FM'deki Yad Haftası programlarından ikincisinde, "Hacı Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, İmamı Rabbani, Halidi Bağdadi, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi ve M. Zahid Kotku (Rh.A) gibi zatların tasavvufi kimliği ile merhum Hocaefendi’nin bu zatlarla ilgili düşünceleri ve benzerlik arz eden yönleri", sohbet havasında dinleyicilere aktarılacak. Programın konukları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Tahir Yaren ile Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Türer olacak.

Kamil insan olmak (16 Nisan Cumartesi)
İslam’da kamil insan tarifi ve dinimizin “kamil insan”a verdiği önem; kişiliği geliştirme yöntemleri ile bu yöntemler arasında tasavvufun yeri de YAD Haftası kapsamında irdelenecek konular arasında.
İlim adamı ilahiyatçı Miktad Kutlu ve psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Yücel Ağargün, programda merhum Es’ad Coşan Hocaefendi’nin bu konulara bakışını aktaracak.

AB ve Büyük Ortadoğu Projesi (17 Nisan Pazar)
YAD Haftası etkinlikleri çerçevesinde AKRA FM'de yayınlanacak programlardan dördüncüsünde, güncel konulara değinilecek. "Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye faturası, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi ve AB’ye günümüz şartlarında üye olunması durumunda Türkiye’nin olası kayıpları" programın ana temasını oluşturacak. Programda merhum Hocaefendi’nin AB’ye üyelik konusundaki görüşleri, eleştiri noktaları ve uyarıları ile Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında yaşananlar ve İslam ülkeleri yöneticilerine düşen vazifeler araştırmacı Seyfi Say ile Ortadoğu uzmanı araştırmacı-yazar Ahmet Varol tarafından gündeme getirilecek.

Vakıf ve dernek kültürüne katkısı (18 Nisan Pazartesi)
AKRA FM'deki radyo söyleşileri bunlarla sınırlı değil.. Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocaefendi'nin vakıf ve dernek kültürüne katkıları, tarihi eserlere sahip çıkması ve yenilemesi ile basın yayın, teknoloji, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki iktisadi teşebbüsler için yaptığı önderlik ve verdiği önem de bir sohbet havasında ZİNDE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Çınar ve Server İletişim Yayın Komisyonu Başkanı İsmail Durak Ünlü'nün katılacağı bir programla AKRA FM dinleyicilerine aktarılacak.

Müslüman ülkeler ve İslam Birliği (19 Nisan Salı)
Prof. Dr. Coşan Hocaefendi'nin, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Doğu Türkistan, Çeçenistan, Ahıska Türkleri, Bosna-Hersek ile Güney Asya’daki Müslüman ülkeler hakkındaki görüşleri ve İslam Birliği fikirleri yine farkı bir programda ele alınacak. Programa, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhammet Aruçi, hocaların hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim konuk olarak katılacak.

Türk kültürü ve dilin yozlaşması (20 Nisan Çarşamba)
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocaefendi’yi anma etkinlikleri çerçevesinde AKRA FM'de yayınlanacak programların sonuncusu da son derece önemli bir konu:
"Türk kültürü ve Türk dili, dilin kimliğimizin oluşmasındaki yeri, dildeki bozulma, kaybolan değerlerin kazanılması için yapılması gerekenler…"
Programa, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu ve değerli kültür adamlarımızdan Yavuz Bülent Bakiler konuk olarak katılacaklar.
AKRA FM’in yayın akışındaki diğer programlarda da YAD Haftası kapsamında özel bölümler olacak.

--------------------------------------------------------------------------------

PROF. M. ESAT COŞAN KİMDİR?

1938 yılında Çanakkale'de doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şâdiye Hanım'dır.

1950'de İstanbul Vezneciler ilkokulu'nu, 1956'da Vefa lisesi'ni bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girdi . Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk-İslam sertifikalarını alarak, 1960 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde açılan asistanlık imtihanını kazanarak , Klasik-Dînî Türkçe Metinler Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Fakülte yayın komisyonunda iki yıl sekreterlikte bulundu.

1965 yıında XV. Yüzyıl şâirlerinden olan "Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri" konusunda doktora tezi vererek "İlahiyat Doktoru" ünvanını aldı.

1967-1968 yılları arasında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu'nda "Türkçe ve Hümaniter Bilgiler" dersini tedris etti.

1973 yılında ise, "Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât" adlı doçentlik tezi ile doçentlik ünvanını aldı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Kürsüsü'ne öğretim üyesi olarak tayin edildi.

1977- 1980 yıllarında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi .

1982 yılında profesörlüğe yükseldi . Sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmek düşüncesiyle , 1987 yılında emekliliğini isteyerek üniversiteden ayrıldı.

İlk dini eğitimini ailesinde gördü . Genç yaşta vefat eden annesi, zikir ehli bir hanımdı . Babası Necati Efendi; Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz efendi, Mehmed Zahid Kotku Efendi gibi alim ve fazıl şeyh efendilerin sohbetinde ve hizmetinde bulunmuş, hal ehli bir kimsedir. Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin yakın dostlarındandı. Bu münasebetle , küçük yaşta hocaefendilerin meclislerine devam etti, onların maddi ve manevi ilgilerine mazhar oldu.

Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin bizzat elinden tutarak kürsüye oturtması ile İskenderpaşa Camii'nde, dergahın eğitim kitabı olan Gümüşhanevî'nin "Ramûz el- Ehâdis" adlı hadis kitabından hadis dersleri vermeye başladı (1977).

Yine onun arzusu üzerine , 13 kasım 1980 günü vefatından sonra, cemaatin eğitimiyle ve her türlü meselesiyle ilgilenme, tebliğ ve irşad görevini üstlendi .

Onun döneminde hadis derslerine ilgi daha da arttı . Cemaat yer bulamadığı için camiye ilaveler yapıldı; ders dinlenilecek yerler beş-altı kat genişletildi . Ayrıca Ankara, İzmir, Bursa, Sapanca, İzmit ve Eskişehir'de mûtad hadis dersleri başlatıldı.

Yurt içi ve dışında basın-yayın, eğitim, kültür-sanat, sağlık, sesli ve görüntülü yayıncılık gibi, hayatın her sahasını kavrayan çok yönlü vakıf, dernek ve şirketin kuruculuğunu yaparak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine-i Münevvere'de yaptıklarını bu çağda yapmak için gereken her türlü müessesenin kurulmasına önderlik etti ve hizmet sahasını genişletti.

Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin emri üzerine kurduğu "Hakyol Vakfı"nın çalışmalarıyla bizzat ilgilendi, muhtelif yerlerde şubeler açtırdı . Eğitim ve yardımlaşma faaliyetini yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptı.

Sanat ve kültürle ilgili çalışmalar yapmak üzere "İlim Kültür ve Sanat Vakfı" nı, sağlık hizmetleri için "Sağlık Vakfı"nı kurdurdu. Hanımların eğitimi ile ilgili olarak "Hanım Dernekleri"nin; çevre ile ilgili çalışmalar yapmak üzere "İlim, Ahlak, Kültür ve Çevre Dernekleri"nin kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik etti . Bu çalışmalarla, toplumun güzel amaçlar için bir araya gelmesini, organize olmasını sağlamaya çalıştı.

Vakıflara ait harabe haline gelmiş bir takım ecdad yadigarı eserlerin tamir ve tecdidiyle ilgilendi; onların gayesine uygun olarak tekrar faaliyete geçmesini temin etti: Ahmed Kamil Tekkesi, Selami Mustafa Efendi Tekkesi, Şeyh Murad Efendi Dergahı, Kanuni zamanında yapılan ve şimdi Şadiye Hatun Teşhis Kliniğinin hizmet verdiği külliye .... gibi.

Eğitimin yaygınlaştırılması için basın ve yayın çalışmalarıyla ilgilendi. 1983 eylülünde "İslam" dergisini, 1985 nisanında "Kadın ve Aile" ve "İlim ve Sanat" dergisi yayınlanmaya başladı. Daha sonra "Gülçocuk" dergisi çıkartıldı. Sağlık va bilimle ilgili konularda ise "Panzehir" dergisi yayınlandı . Kitap yayıncılığı için "Seha Neşriyatı" kurdurdu; çeşitli dini, edebi, tarihi, kültürel eserler neşredildi. Yayıncılığın geliştirilmesi, haftalık ve günlük yayınlara geçilebilmesi için çalışmalar başlattı. Onun gayretleriyle bir matbaa tesis edildi (Ahsen), dizgi tesisleri kuruldu (Deha). Sesli ve görüntülü yayıncılık alanında hizmet etmek, milli ve manevi değerlerimize uygun yayınlar yapmak üzere "Ak-Radyo (AKRA)" adı altında bir müessesenin kurulmasına öncülük etti (1992). Halen İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adapazarı, Denizli başta olmak üzere yüzden fazla merkezden radyo yayınları yapılmaktadır. Ayrıca uydudan yayın yapan radyo dünyanın birçok yerinden de dinlenilebilmektedir.

Kaliteli bir eğitimi temin etmek amacıyla, özel eğitim kurumlarının kurulmasını teşvik etti. Çeşitli illerde ilkokul öncesi, ilkokul ve orta öğrenime yönelik eğitim tesisleri kurdurdu.

Yurtdışındaki müslümanlarla diyaloğu sağlamak amacıyla "İskenderpaşa Turizm (İSPA)" adı altında bir seyahat acentası kurulmasına öncülük etti.

İlmi seviyesi yüksek hocalar yetirştimek amacıyla İstabul'da, Ankara'da, Konya'da ve Bursa'da hadis ve fıkıh enstitüleri açtırdı. Buralarda İlahiyat fakültelerinde okuyan veya mezun olan kimselere, özel hocalardan Arapça, hadis, tefsir ve fıkıh dersleri verdirilmesini temin etti.

Sohbetlerine yurt içinde yurt dışında büyük ilgi gösterilmesi ve çeşitli yerlere davet edilmesi, onun çok seyahat etmesine neden oldu. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, Orta Asya ve Avustralya'da pek çok ziyaretler, vaazlar, sohbetler yaptı; eğitim proğramlarına katıldı. Her yıl hac ve umre dolayısıyla değişik ülkelerden gelen müslümanlarla görüştü, diyalog kurdu.

Hakkı ve hayrı, iyiyi ve güzeli tebliğ etme yönünde şumüllü ve verimli çalışma yapmaktan bir an bile geri kalmadı. Çevresini de daima bu tür çalışmalara teşvik etti.

Doğu dillerinden Arapça ve Farsça'yı, batı dillerinden Almanca ve İngilizce'yi bilmekte; yurt içinde yurt dışında çok yönlü sosyal faaliyetlerini; tebliğ ve irşad çalışmalarını dar-ı bekaya irtihal eyledikleri 4 Şubat 2001, 11.30' a kadar devam ettirdiler.


Konu hakkında ayrıntılı bilgi için: www.iskenderpasa.com


Ulusal yayın yapmakta olan AKRA FM'in frekansları ve program detayları için www.akradyo.net adreini ziyaret edebilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam Çankırı için Akra Fm'in frekansı 97,2 olmalı.


Recep Gülşen

osmanfidan
Üye1 Cevap
Gönderim - 16/04/2005 :  07:54:12       
  Recep Bey rahmetli Prof. Dr. Mahmut Es'ad COŞAN (Rha.) Hocaefendi'nin doğum günü münasebetiyle hazırlanan ve hafta boyunca Akradyo da devam edecek olan programlardan bizleride haberdar ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cenabı Hak sizleri (Celle veala) sevabına nail eylesin. Son olarak Kayseri de Akradyo 88,5 frekansından dinleniyor. Merak edenlere bildirmek isterim. Saygılarla.

 sayfa başına git

Hakkı Duran
21. Dönem Çankırı Milletvekili


Ankara
308 Cevap
Gönderim - 19/04/2005 :  23:01:21       
  ESAD COŞAN ve ALİ YÜCEL UYAREL

Kıymetli bir âlim olan Esad Coşan'ı rahmetle anıyorum. Kendisiyle bizzat tanışmadık, ancak çoğu kitaplarını okuma imkânımız oldu. En önemli hizmetlerinden biri, Hacı Bektaş-ı Velî'nin en önemli eseri olan "MAKÂLÂT"ın transkripsiyonlu ve karşılaştırmalı bir metnini kültür hayatımıza kazandırması olmuştur. Doçentlik tezi olarak hazırladığı bu çalışmada, merhum Coşan, bu eserin ilk defa Arapça aslından tercümesini yapmış, tenkitli metnini ve nüsha farklarını konunun uzmanına yakışır biçimde ortaya koymuştur. Makâlât,daha önce, konunun uzmanı olmayan kimseler tarafından hatalı ve eksik olarak yayınlanmıştır.

Bugün bazılarının yaptığı gibi, "misyonerlik faaliyetlerine karşı" zabıtayı göreve çağırmak(!) yerine aktif bir tutum benimsemiş, irşad faaliyetlerini tercih etmiştir. Diğer hizmetlerini öğrencileri ve yakınları gerektiği şekilde aydınlatacaklardır. Şahsen onun kendi eserlerinden ve kurdukları Seha neşriyatın bazı yayınlarından yararlandığımı belirtmek durumundayım.

4 Şubat 2001 tarihinde Avusturalya'da geçirdikleri bir trafik kazası neticesinde, damadı Ali Yücel Uyarel ile birlikte bekâ âlemine göçtüler. G.Ü. Teknik Eğitim Fak. öğretim üyesi olan merhum Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel ile dostluğumuz vardı.

Erken yaşta aramızdan ayrılan bu değerli ilim adamlarına Allah'dan rahmet diliyorum.

Hakkı DURAN  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git