Yazdır | Kapat
farklı kaydet (save as) ile arşivinize alın

KIZLARYOLU BARAJI

Topic: http://www.cansaati.org/link.asp?TOPIC_ID=412
Date: 21/05/2018

Topic author: derelli
Subject: KIZLARYOLU BARAJI
Posted on: 24/07/2004 13:05:00
Message:

Kızlaryolu Barajı'nın Yatırım Süreci Hakkında Bilgilendirilmek İstiyoruz?
İKİ YIL ÖNCE YEREL GAZETEMİZ KARATEKİN’DE YAYIMLANAN BU YAZIYI AYNEN ALIYOR VE İDARECİLERİMİZE, SAYIN PARLEMENTERLERİMİZE SORUYORUM. SÖZ KONUSU BARAJ BİTİRİLEBİLMİŞ MİDİR? Saygılarımla. Nurettin Derelli

alıntı:
ÇANKIRI KARATEKİN GAZETESİ'nin 05/06/2002 Tarih ve 9973 sayılı Nüshası

KIZLARYOLU BARAJI ÜRETİCİSİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

İsmail ŞANAL- Çankırı iline bağlı Kurşunlu ilçesinden geçmekte olan Devrez Çayı’nın bölgede çeltik ekimi yapan üretici için yıllardan beri umut taşıdığı iddia ediliyor.

Kurşunlu ilçesinden geçen Devrez çayına ilk Kızlar yolu barajı girişimi 1959 yılında zamanın başbakanı ADNAN MENDERES zamanında yapılmış. 1983 yılında TURGÜT ÖZAL tarafından programa alınacağı iddia edilen Kızlar yolu Barajı 1995 yılında zamanın devlet bakanlarından NURHAN TEKİNEL (Kastamonu Milletvekili) tarafından programa aldırılmış fakat DPT tarafından onaylanan baraj için bu güne kadar hiçbir girişimde bulunulmadı.

Yaklaşık 50 bin dönümlük alanı sulayacak olan Kızlar yolu Barajı Çankırı Kurşunlu, Ilgaz ilçesi ile Tosya ve Çorum Kargı ilçelerinde çeltik sahasını sulayacak olan Kurşunlu ilçesinde iki dar boğaz arasında yapılması planlanan baraja 2000 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından baraj inşaat ve sulama projesi için 168 milyar lira keşif bedeli, 80 milyar lira nakit ihtiyacı olduğu halde bu para bulunamadığından yaklaşık dört bin kişinin ekmek teknesi olan DEVREZ ÇAYI çeltik ekicisi umutsuz bir şekilde bekliyor.

Bölge için çeltik üretimi umut olmayı sürdürürken, Doğruyol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurhan TEKİNEL “Çankırı ili hudutlarında bulunan Devrez Çayı ıslahı ve Kızlar yolu barajı için DPT tarafından programa alınmış olmasına rağmen konuya Çankırı ve Kastamonulu siyaset adamları ve yöneticileri sahip çıkmamışlardır. Çeltik üretimi yapan insanların gelirlerini artırmak ve sel baskınlarını önlemek için Kızlar yolu barajının yıllardır gündeme getirilmiş olmasına rağmen yatırım gerçekleşmemiştir.

Bazı kesim ve yöneticiler sırf Tosya ilçesinin çeltik üretiminden yararlanıyor diye bu yatırımı engellemeye çalışmalarına bir anlam veremiyorum. Çünkü ülkemizde en kaliteli pirinç yetiştiren bu bölgede Devrez çayının ıslah çalışmaları ile Kızlar yolu barajı Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinin kaderini değiştirecek boyuttadır.

Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde halk geçim sıkıntısı çektiklerinden, büyük şehirlere göç etmişlerdir. 1995 yılında DPT üyesi iken konuyu gündeme getirerek çeltik üreticisinin imdadına koşmuş, 168 milyar liralık ödenek yok denilerek çalışmaların askıya alınması sağlanmıştır.

Bayramören’de Melan Çayı üzerine yapılan 400 yıllık tarihi köprü onarımı için Çankırı Milletvekili arkadaşlarımız sırf yaya geçidi olarak kullanılan köprüye 200 milyar lirayı TCK’ ya aktarırken çeltik üretim merkezi olan bu önemli baraj inşaatına 163 milyar lirayı temin etmede neden zorluk çekiyorlar merak ediyoruz.

Kızlar yolu Barajı Kurşunlu ilçemizden birçok kırsal alanı sulak arazi yapacak, tarım ve hayvancılık sektörü canlanacaktır. Ilgaz ilçemizde çeltik üretimi daha da artarak ek gelir olarak Devrez çayı vadisi tarım sektörüne açılacaktır. Tosya ilçemiz hudutları içerisinde 40 KM uzunluktaki Devrez vadisi 22 dönümlük alanı sulayacak. Daha çok çeltik üretimi yapılacaktır.

Kargı ilçemizdeki çeltik ekim sahasını da besleyecek olan Kızlar yolu Barajı ufak tefek harcamalar yüzünden yüz üstü bırakılamaz. DYP iktidar olduğu gün bu hizmetler yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Dedi.


İKİ YIL ÖNCE YEREL GAZETEMİZ KARATEKİN’DE YAYIMLANAN BU YAZIYI AYNEN ALIYOR VE İDARECİLERİMİZE, SAYIN PARLEMENTERLERİMİZE SORUYORUM. SÖZ KONUSU BARAJ BİTİRİLEBİLMİŞ MİDİR? Saygılarımla. Nurettin Derelli


Reply author: Ahmet GÜLŞEN
Date: 27/07/2004 09:36:12
Message:

Belge

Yukarda sözü edilen Kızlaryolu barajı için Eski Milletvekillerimizden Sayın Hakkı Duran bir belge ibraz ettiler. Tarafımıza faks ile iletilen bu belgenin ilgili bölümünü özetle istifadenize sunuyoruz.

Belgedeki bilgilerinin bugünkü idarecilerimiz tarafından güncellenmesi gereği ortadadır. Umarım şimdiki Milletvekillerimiz de Sayın DURAN gibi duyarlı olup, bu konuda bize yeni bilgiler sunacak yada bu konuda ilgili birimlere gerekli talimatları verecektir.

alıntı:

1999 yılı Bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda Görüşülmesi Sırasında Çankırı Milletvekili Sayın Hakkı DURAN’ın Sorduğu sorular ve Cevapları

Soru 1: Çankırı’daki DSİ yatırımlarının durumunu soracağım: Hamzalı barajı, Akhasan barajı, Koyunbaba barajı, Devrez projesi, Tımarlı Sulaması gibi…

Cevap 1:
Hamzalı Barajı:
…Kızılırmak üzerinde kurulması öngörülen, sulama ve enerji amaçlı olan projenin planlama çalışmaları sürdürülmekte olup, 2000 yılında bitirilmesi öngörülmüştür.

Koyunbaba barajı:
…Çankırı Acıçay projesi kapsamında yapımı öngörülen koyunbaba barajının projesinin de planlama çalışmalarının ihalesi programlanmıştır. Söz konusu projeler planlama çalışmaları sonucunda teknik ve ekonomik yönden yapılabilir bulunduğu takdirde bütçe imkanlarına bağlı olarak önümüzdeki yıllar yatırım programlarına teklif edilebilecektir.

Akhasan barajı:
…Çerkeş Akhasan projesinin 15.05.2001 de ikmali programlanmıştır.

Kızlar Yolu Barajı: Devrez-kızlaryolu projesinin su kaynağı olan Kızlaryolu barajından 15,586 hektarlık alanın sulanması hedef alınmış olup, projeye başlanılması gerekli iznin alınmasına ve yeterli finansmanın sağlanmasına bağlı bulunmaktadır.

Tımarlı Sulaması:
…… Kızılırmak vadi sulama projesi ile tımarlı regülatörü ile çorum ili obruk barajı rezervuarına kadar ki sağ ve sol sahildeki 9,968 hektarlık alanın sulanması öngörülmüş olup, Tımarlı 1. kısım ikmal inşaatı adı altında ihale edilerek ikmal edilecektir.


Soru 2: Çankırı Orta Termik Santrali temeli 1992 yılında, zamanın Başbakanı Sayın Demirel tarafından atılmıştı. Akıbeti nedir?

Cevap 2:
08.08.1992 tarihinde Çankırı ili orta ilçesinde çevredeki kömürü kullanarak akışkan yatak teknolojisi ile çalışan 227 MW kurulu gücünde bir termik santral kurulması hususunda 3096 sayılı kanun gereği bir bakanlık bir yabancı şirketle uygulama anlaşması imzalamıştır.Reply author: Ahmet GÜLŞEN
Date: 27/07/2004 17:45:27
Message:

Sayın Vekil Cevap Verdi

Sayın Nurettin DERELLİ'nin Kızlaryolu barajı ile ilgili sorduğu sorulara 21. Dönem Çankırı Milletvekili Hakkı DURAN bir cevap gönderdi. Faks ile gönderilen cevabi yazıyı ilginize sunuyor, konu hakkında bilgisi ve yetkisi olanların halkımızı aydınlatmasını bekliyoruz.

alıntı:

Kızlaryolu barajı ile ilgili 05.06.2002 tarihli haber konusunda şu hususları açıklamayı gerekli görüyorum:

1- Haberi yapan muhabir (İsmail şanal) 15.05.2002 tarihli Karatekin gazetesinde uzun bir mücadele sonucu restore ettirmiş olduğum Bayramören ilçemizdeki tarihi ahşap köprü konusunda haber yayınlamıştır.

2- 05.06.2002 tarihinde ise önceki haberden bir başka haber çıkartmayı denemiştir. Objektiflik ve vicdanilikten yoksun bir anlayışla “bu parayla baraj inşası mümkün olurdu” mantığına geliştirme gayretine girmiştir.

3- Yukarıda ki belge, Enerji Bakanlığının cevabı 19.07.1999 tarihlidir. 18 Nisan 1999 seçimlerinde seçildiğimiz düşünülürse barajların takibi konusunda pek geç kalmadığım anlaşılacaktır.

4- 168 milyar lirayla baraj inşaatından – o günkü fiyatlarla – bahsetmeyi kimse ciddi bulmaz. Bakanın da belirttiği gibi DPT yeni yatırıma izin vermemektedir.

5- Biz Çankırılılar ülkenin bütünlüğünü savunuruz. “Rabbena hep bana” demeyiz, Tosya tarih boyunca Çankırı’dan ayrı olmadı.

6- Köprü yaklaşık 200 milyara Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Daire başkanlığınca restore edilmiştir.Sizin de sürekli vurgu yaptığınız “kültürel mirasa sahip çıkmak” adına bu mimari değerimizi gelecek nesillere devretmek hususunda sonuç almaktan mutluyum.

7- Baraj projesi diğer projeler gibi para olmadığı için beklemektedir. Bugün için DSİ Genel Müdürlüğü Müfettişi Orhan UZUN’dan aldığım yeni verilere göre kızlaryolu barajının şuan ki fiyatlara göre gövde maliyeti 54 trilyon TL., sulama kanalları 110 trilyon TL: olmak üzere toplam 164 Trilyon TL’ye mâl olmaktadır.

Saygılarımla,
21. Dönem Çankırı Milletvekili Hakkı DURANÇankırı Araştırmaları Sitesi : http://www.cansaati.org/

© Çankırı Araştırmaları Sitesi