Çankırı Araştırmaları Sitesi | Yazılar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
 

www.cansaati.org

   
 
 Ana Sayfa >> Yazılar >> Çankırı'da Tasavvufi Gelenek >> .Giri?

Menü
 

- Popüler Yazılar
- Yorum ve Oy alan Yazılar

Sonuçlar:
10  20  30


Çankırı'da Tasavvufi Gelenek: .Giri? ( 12 Yazı)

Salnamelerde Mutasavvıflara Ait İsimler
(Eklenme : 13.4.2004 Hit : 186 Oy Puanı: 10 Oy Sayısı: 1)
Dârü’l hadis nam-ı diğer Taşmescid ve derûnunda tarikat-ı aliye-i mevleviyeden ?eyh Cemalettin Hazretleri medfun olduğu gibi ittisalinde Mevlevi dergahı şerifi ile hüceratı müteaddideyi hâvi daire-i mahsusa bulunur
Tasavvuf Üzerine
(Eklenme : 17.7.2004 Hit : 519)
Konumuz tasavvuf. Efendim, bize önce tasavvufun menşeinden biraz bahseder misiniz? Saniyen, tasavvufa kaynak düsturlar arasında neleri saymak mümkün olabilir? Gerek Kur'an'a, gerek hadise dayanarak, gerekse Peygamber Efendimiz'in hayatından istihraç edebileceğimiz, tasavvufî düstur olarak sayabileceğimiz neler vardır?
Tasavvufun Tarifi
(Eklenme : 24.5.2005 Hit : 218 Oy Puanı: 1 Oy Sayısı: 1)
Tasavvuf, ebedî saadete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, zâhir ve batını tamir hallerinden bahseden bir ilimdir. Tasavvufu kâlden ziyade bir hâl ilmi olarak da ifade edebiliriz.
TASAVVUF NEDİR?
(Eklenme : 25.5.2005 Hit : 202)
İslamın emri dört bölümden ibarettir. 1- Fıkıh. 2- Kelam. 3- Ahlak. 4- Tasavvuf. Fıkıh; helal ile haramı, sahih ile batılı açıklayan ilimdir, konusu namaz, zekat, oruç, hacc, alış-veriş, icare, vakıf, vasiyyet, feraiz, nikah, talak, hudud, hilafet gibi mükelleflerin fiil ve sözlerdir.
TASAVVUFİ HAYATI YAŞAMAK
(Eklenme : 25.5.2005 Hit : 138 Oy Puanı: 10 Oy Sayısı: 1)
Tasavvufi hayatı yaşamak, tövbe kelimesiyle anlatılan hali yaşamaktır, inabet etmek, kamil bir mürşidin elinde tövbe etmektir. Mücahede ise Kur'an ve Sünnetin hükümlerinde takva sahibi olmaktır.
Sizde de tasavvuf anlayışı var mı?(*****)
(Eklenme : 25.5.2005 Hit : 136 Oy Puanı: 10 Oy Sayısı: 2)
Meşhur mutasavvıf Malik bin Dinar'ı yolda giderken gören biri, geriden söylenerek der ki: Şu adamı görüyorsunuz ya, riyakârın tekidir. Hep gösteriş için yapar yaptıklarını! Halk da onu tasavvuf büyüğü zanneder!..
ÇANKIRI’ DA KULLANILAN BAŞLICA DUALAR
(Eklenme : 30.6.2005 Hit : 205 Oy Puanı: 10 Oy Sayısı: 2)
Beni imtihana tutma Allah kimsenin oçağını söndürmesin Hak ve hakikattan ayrıma, bahtına yaklaştırma Allah kimseyi evsiz barksız etmesin
ÇANKIRI’ DA KULLANILAN BEDDULAR
(Eklenme : 30.6.2005 Hit : 196)
Yerlere batasıca Kara yılan sokaydı Tahtalı köye gidesice İçine düşesice Dilini eşek arısı soksun Boyun posun devrilsin
TASAVVUFUN KAYNAĞI KUR'AN ve SÜNNETTİR
(Eklenme : 10.9.2005 Hit : 99 Oy Puanı: 10 Oy Sayısı: 1)
Hz. Resûlullah (s.a.v) ise dini hayatımızda kendisinin konumunu şöyle belirlemiştir: "Kim, hakkında bizim (açık veya işaret yollu) emrimiz (ve müsaademiz) olmayan bir iş yaparsa o, (kişi ve işi, Allah katında) reddedilir.(Buhari, i'tisam, 20; Müslim, Ekdıyye, 17; Ebu Davud, Sünnet, 5; ibnu Mace Mukaddime, 2.)
TASAVVUF NEDİR SÛFİ KİMDİR?
(Eklenme : 10.9.2005 Hit : 167 Oy Puanı: 10 Oy Sayısı: 1)
"Dervişlik olsaydı bir lokma bir hırka, Biz de alıverir idik otuzla kırka" Yunus Emre (k.s)

Sonraki Sayfa


Sayfa 1 toplam 2


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git