Çankırı Araştırmaları Sitesi | Yazılar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
 

www.cansaati.org

   
 
 Ana Sayfa >> Yazılar >> .Şehir Yazıları >> Politika Yazıları >> “ÇANKIRI’YA ÜNİVERSİTE KURULMASINI İSTİYORUZ” İMZA KAMPANYASINDA SON DURUM

 
Başlık: “ÇANKIRI’YA ÜNİVERSİTE KURULMASINI İSTİYORUZ” İMZA KAMPANYASINDA SON DURUM

İsmail ÇAM
Çankırı Üniversitesi Platformu Başkanı

Kampanyanın başlaması ve seyri...

“Çankırı’ya üniversite kurulmasını istiyoruz” imza kampanyası 20.1.2004 tarihinde başlamış ve 7. ayını tamamlamıştır. Son durum hakkında değerlendirme yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bilindiği gibi Çankırı Gazeteciler Cemiyeti ve Çankırı Ilgazlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin oluşturduğu çekirdek “Çankırı üniversitesi Platformu” tarafından iki türlü imza kampanyası açılmıştır. Birincisi Bireysel imza kampanyasıdır ve hedefi 100.000 imzaya ulaşmaktır. 7 ayda toplanan imza sayısı 70.000 olmuştur. İkincisi Kurumsal imza kampanyasının hedefi ise, Çankırı’daki ve Çankırı dışındaki, Çankırı ile ilgili tüm sivil toplum kurumlarının desteğini sağlamaktır. Bu sürede 45 sivil toplum kuruluşu ve 46 muhtar destek olmuştur.

Sürpriz gelişmeler
Bazı teşebbüslerde olduğu gibi İmza kampanyasında da önceden tahmin edilemeyen sürpriz olaylarla karşılaşılmıştır. Bu olaylar olumlu ve olumsuz olarak iki türlü olmuştur:
İyimser yaklaşımla önce olumlu gelişmeleri açıklayalım:
• Kampanya süresinin uzaması lehte olmuş ve Çankırı Üniversitesi konusunun, kamuoyu gündemine iyice oturmasını ve sıcak kalmasını sağlamıştır. Hatta her geçen gün gündem grafiği yükselmektedir.
* Çankırı il merkezinde oluşturulan kampanya noktalarında, bazı hemşerilerimizin “Başka bir yerde imza attım...” diye imza atmadıkları öğrenilmiştir. Buradan iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi: Kampanyanın ne kadar çok kişiye ulaştığı anlaşılmaktadır. İkincisi: Çankırı insanının ne kadar dürüst olduğu ve daha bozulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum Fatihin İstanbul’u fethetmeden önce, tebdili kıyafetle esnafın dürüstlüğünü kontrol etmesindeki sonucu hatırlatmaktadır...
* “Çankırı halkı üniversiteyi sindirebilecek mi?” Sorusunu soranlara, hazır ve çok kesin cevap olmaktadır...
* “Menfaati olanlar destekler...” ön yargısının aksine, sade vatandaşlardan ve köylerden daha çok destek gelmiştir.

İmza kampanyasındaki olumsuzluklar:
• Kampanya hedefi olan 100.000 imzaya, 3 ayda ulaşılabileceği tahmin dilmiştir; ancak 7.ay sonunda 70.000 imzaya ulaşılabilmiştir.
•Kampanyayı yapanlar çoğunlukla devlet memurudur; kendi görevlerinden artan zamanları oldukça azdır. Maalesef gönüllü ve aktif destek olanlar da yeterli olmadığından, insan gücü problemi olmaktadır...
• Kampanya kış mevsiminde başlamış ve mevsim çok karlı geçmiştir. Bu yüzden ilçe ve köylere ulaşmak için havaların ısınması beklenmiştir.
• Çankırı ili dışında yaşayan Çankırılılardan, tahminlerin çok altında destek gelmiştir.
• İnternetten haberdar olarak posta ile katılan, bir kişi dahi olmamıştır.
• Sanıldığının aksine, Çankırı esnafı genel olarak beklenilen desteği vermemiştir.
• İmza kampanyasına Çankırı’nın kendi kamuoyu içinden, önemli ölçüde muhalefet ortaya çıkmıştır. Muhalefet açık (sesli) ve tavır koyarak (sessiz) iki türlü yapılmaktadır:
Açık (sesli) muhalefetle söylenenler ve yazılanlar şunlardır:
• İmza Kampanyası ile üniversite mi açılır?
• Geçmişte İmza kampanyası ile açılan üniversite olmadığı halde niçin imza kampanyası yapılmaktadır?
• Toplanan imzalar dikkate alınmayacaktır; boşuna bir çalışma...
• İmza kampanyası ile bir iş yapıldığı duyulmamıştır...
• Şimdiye kadar yapılan İmza kampanyaları şov amaçlı olmuştur...
• Esnafların ve ev sahiplerinin, kendi çıkarları için yaptıkları bir kampanya...
•Önemli olan maddi kampanya... İmza kampanyasına katılanlardan birer milyon istense, hepsi imzasını geri çeker; manevi kampanya da bir işe yaramaz...
• Vb (Kamuoyunun tamamen veya kısmen tepkisini çekeceğini ve tartışmalara sebep olacağını düşündüğümüz, bu yüzden açıklanmasına gerek görülmeyen seviyesiz tenkitler).

Tavır koyarak sessiz) yapılan muhalefet:
• İmza kampanyası ile sonuca ulaşılmayacağına inanmayanların bazıları bilinçli sessiz kalarak destek vermemektedirler.
•Bazıları da kampanyada çalışanların moralini bozmamak için sessiz kalmaktadırlar.
• Çankırı gibi yeni üniversitelerin kalitesiz eğitim vereceğini düşünerek bilinçli destek vermeyenler bulunmaktadır.

Kampanyadan önce neler yapılmıştı...
İmza Kampanyası açılmadan önce kamuoyunda Çankırı Üniversitesi hakkında, kapsamlı sayılabilecek bilgi tabanı oluşturma çalışılması yapılmıştır. “ Çankırı Üniversitesi’nin Çeşitli Boyutları ile Alt Yapısı” isimli araştırmam ve ardından “ Yeteri Kadar Konuşuldu Sıra Eylemde Forumu, Nasıl Geçti ve Sonuçları” , “ Çankırı Üniversitesi’nin 18 Gerekçesi” ve “ Çankırı Üniversitesi platformu” yazılarım Karatekin Gazetesinde ve Çankırı internet sitelerinde yayımlanmış ve yayımlanmaya devam etmektedir...
İmza kampanyaları açılmadan önce elbette düşünülmüştür. Çünkü Çankırı’nın tarihinde ilk defa, böylesine kapsamlı bir imza kampanyası açılacaktır. Toplanacak imza sayısı dile kolay bir rakam ama, ulaşması çok zor bir rakamdır. Bu rakama ulaşmak için zamanı müsait yeterli insan gücüne ve maddi kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Sorumluluğu olan önemli bir kampanyadır.
Aksine kampanyayı açanlar işsiz güçsüz boş insanlar olmadıkları gibi, yoğun tempoda işleri bulunmaktadır. Kendilerine iş arayan, maceraperest, kahramanlık peşinde koşan, sorumsuz, örtülü kişisel çıkarlar düşünen insanlar da değildir. Hiçbiri kampanya sonunda “Beceremedik ne yapalım” diyecek pişkin insanlar da değildir. Hepsi kampanya sorumluluğunun ve yapılması gereken fedakarlıkların bilincindedir.
Son olarak zamanın Çankırı Valisi Halil Ulusoy’un da kampanya hakkında düşüncesi alınmıştır. Sayın Ulusoy, “Çankırı Üniversitesi Platformu”nu oluşturmanın çok isabetli bir karar olduğunu ve imza kampanyasının Çankırı’nın ihtiyacı olan kamuoyu desteğini sağlayacağını, ancak 100.000 imza hedefli bir kampanya yapmanın zor olduğunu, fakat bu ekibin başaracağına inandığını belirtmiş ve elinden gelen her türlü desteği vereceği sözünü vermiştir. Nitekim tayini çıkana kadar da ilgili her platformda yaptığı konuşmada, “Çankırı Üniversitesi Platformu”nun öneminden bahsederek desteklemiştir.

Kampanyanın amaçları nelerdi...
Kampanya açma ve yürütmenin bütün olumsuzluklarına ve risklerine rağmen, araştırmamda ortaya çıkan sonuç sebebiyle, kampanyanın açılmasına karar verilmiştir:
Araştırmamda son olarak 1992 yılında kurulan 21 üniversitenin hiçbirinin kurulmadan önce, şu anda temel şart olarak gösterilen fen edebiyat fakültesinin olmadığı ve 4 ilin de Çankırı ile aynı fiziksel ve yasal şartlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kurulan üniversitelerin olması gereken yasal ve bilimsel kriterlerle değil, organize olmayı başarmış illerde, lobi faaliyetlerince belirlenen, başta nüfus potansiyeli olmak üzere; özel siyasi kriterlerle kurulduğu anlaşılmıştır.
Maalesef siyasi yetkililer, Çankırı’yı 3 milletvekili çıkarmasından dolayı küçümsemektedirler. Halbuki Çankırı ilinde yaşayanların 4-5 katı, Çankırı dışında yaşamaktadır. Aslında Çankırı’nın nüfus potansiyeli ile siyası baskı yapabilecek gücü bulunmaktadır; fakat bunun farkında olmadığından kullanamamaktadır...
işte bu gerçeklerden hareketle;
Çankırı’ya Üniversite kurulması talebinde, yasal ve fiziksel alt yapısını hazırlamasının yanında, Çankırı kamuoyunun üniversiteyi ne kadar çok istediğini belgelemek, Çankırılıların gerçek gücünü siyasilere göstermek ve siyasi baskı oluşturmak; temel amacıyla, iki türlü (bireysel ve kurumsal) imza kampanyası açılmıştır.
İmza kampanyalarının görünen bu temel amacı yanında, bir taşla birkaç kuş vurma mantığı ile (madalyonun tersinde) yan amaçları da bulunmaktadır.
Bilindiği gibi bakmakla görmek arasında fark olduğu gibi, bakış açısı da çok önemlidir. Bakış açısının dar ve geniş olması görülenleri çoğaltmaktadır... Teknik elemanların ise, cisme bakmaları çok daha kapsamlıdır. Bir cisme 6 yönden (önden- arkadan, alttan- üstten,ve sağ yandan - sol yandan) bakılarak resmi çizilir. Gerekirse cismin, ayrıca (tam, yarım, kısmi) kesit incelemesi yapılır.
İmza kampanyasına da bu mantıkla bakılmıştır. Bazılarının alay konusu ettiği, küçümsediği, faydasına inanmadığı imza kampanyasının yan amaçları şunlar olmuştur:
• Çankırı’da yıllardır birkaç bin kişinin gündeminde olan Çankırı Üniversitesi konusunun, 100.000 kişinin gündeminde olmasını sağlamak...
• Bazı illerde olduğu gibi Çankırı’nın, üniversitesinin kurulması için gereken maddi desteği sağlayabilecek büyük zenginleri yoktur. Acil ve halkın yapması gereken maddi desteklerin bulunması için gönüllü yardımseverlerin ortaya çıkmasını sağlamak.
• İmza kişinin sahip çıktığı, kabullendiği namusudur. Şimdiye kadar hep şahsi işleri (mal, mülk, borç, vs.) için imzasını atan Çankırılının , bir defada Çankırı’nın menfaati için 20 saniye vaktini ayırarak imzasını atmasını sağlamak; sonra da imzasının arkasında durmasını ve takipçisi olmasını “Biz Çankırı Üniversitesi’nin kurulması için bir imza atmıştık. Ne oldu?” diye yetkililere sordurmak...
• Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi uyuyan bir devin (Çankırı’nın) uyanmasını ve kimliğini hatırlamasını sağlamak.
• Başka illerin kolayca sahip olduğu üniversiteye Çankırı’nın, sahip olmak için imza kampanyası açmak mecburiyetinde bırakılmasına, bir nevi tepki göstermiş olmak...
• 80 yıllık cumhuriyet tarihinde ihmal edilen ve sürekli göç vererek küçülen Çankırı’nın, devletin dikkatini çekerek, üniversite ile hatırlanmasını sağlamak..
• Çankırı’nın menfaatleri için birlik tohumları ekmek....
• Üniversitenin fiziksel ve yasal alt yapısına, önemli bir kamuoyu desteği sağlayarak işi şansa bırakmamak. “ya kurulacak! ya kurulacak!” kararlılığını göstermek.
• Çankırı’nın tamamının ortak paydası olan Çankırı Üniversitesi ile başlangıç yaparak, daha sonra yeni projelerin başlaması için cesaret vermek ve zemin hazırlamak...
• Cılız sesleri birleştirmek ve gürleştirmek...
• Çankırı ili dışındaki Çankırılıların, yaşadıkları yerlerdeki nüfus potansiyelleri ile Çankırı’yı desteklemek için kalıcı siyasi güç oluşturmalarını sağlamak.

Kampanya yöntemi...
İmza kampanyası, amaçların gerçekleştirebilmesi için gereken ciddiyette hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Bu kampanya ciddiliği ve dürüstlüğü ile Türkiye’de örnek bir kampanyalardan biri olmuştur. Eğer amaç sadece imza toplamak olsaydı, muhalefetin örnek gösterdiği kampanyalarda olduğu gibi, bireysel imza kampanyası formunda sadece isim ve imza olurdu. Ama yaş, meslek ve adres bilgileri eklenmiştir. Ayrıca taban yaş şartı olarak lise ve dengi okul çağ yaşı konmuştur ve mükerrer imza atılmaması istenmiştir. Bir bakıma kampanya zorlaştırılmıştır.
İmza kampanyaları için afiş, bireysel imza kampanyası ve kurumsal imza kampanyası formları bastırılmıştır. Bireysel imza kampanyasının bir sayfası 25 kişilik olmuştur. 100-150-200-250-500-1000-2500’er kişilik dosyalar hazırlanmıştır. Hazırlanan dosyalar il merkezinde gönüllü esnaflara, resmi ve özel işyerlerine, lise ve dengi okullara; ilçe kaymakamlıklarına ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, ulaşılabilen belediyelere ve köy muhtarlarına, festival organizatörlerine, İstanbul ve Ankara’daki dernek yöneticilerine gönderilmiştir. Ayrıca İnternet aracılığı ile formların indirilmesine ve posta yoluyla her yerden katılabilme imkanı hazırlanmıştır.

Kampanya daha ne kadar sürecek?

Kampanya ne zaman bitecek? Şimdiye kadar bu soruya 100.000 imzaya ulaşana kadar cevabını veriyorduk. Ama artık bu cevabı vermekte tereddüt etmeye başladık. Çünkü oluşan muhalefetin büyüklüğü kampanyayı olumsuz olarak etkilenmeye başlamıştır. Bu teşhisimi çok abartılı bulanlar olabilir. Şimdiye kadar yan amaçlarımızı olumsuz etkiler diye susuyorduk ama, gelişmeler artık öyle bir noktaya geldi ki, bundan sonrasını kamuoyundan saklamak yanlış olabilir diye düşünüyoruz.
7 ay önce 100.000 imza hedefi ile yola çıktığımızda 125.000 kapasiteli imza formları hazırlanmış ve 2 ay içinde yukarıda belirtilen yerlere dağıtılmıştır. Sonra aralıklarla toplam sayıyı 210.000’e çıkartılmıştır. Fakat 7 ayda doldurulup geri gelenlerin sayısı sadece 70.000’dir. Kalan 140.000 kapasiteli listelerin akıbeti (kesin sayıları belli değildir ama) şunlar olmuştur: a) Gittikleri yerde ilgisizlikten kullanılmamış ve iade de edilmemiştir. b)Doldurulduğu halde ihmalden veya unutularak getirilmemektedir... c) tamamlamadan gelen ( yarı veya yarıdan fazla) boş sayfaları olan dosyalar geri gelmiştir. d) muhalefetin etkisinde kalarak geri getirilmeyip imha edilmiştir. Sonuncusu acıdır ama maalesef gerçektir; işte örnekler:
Çankırı il merkezinde oluşturduğumuz imza kampanyası noktalarından 7’sinden, bizim haberimiz olmadan görevli olduğunu söyleyen kişiler (tahminen 3.000 kişilik) imza listesini çalmışlardır. Bir kurumun müdürü, topladığı imza listesini (500 kişilik), zamanında almaya gelmediğimizi bahane ederek, yırtıp çöpe attığını söylemiştir. Bu olaylardan sonra, köyündeki festivalde atılan 1500 imzayı kaybettim diye getirmeyen ve 500 imza köydeki evimde duruyor ama unutuyorum gibi mazeretler belirten onlarca kişiye inanmak zor olmaktadır... Bu olaylar mayıs ayında ilk ortaya çıkığı zaman, Çankırı’mız adına utancımızdan kimseye duyurmadık. Ama günler geçtikçe artış olması karşısında, açıklamanın daha uygun olacağını düşündük.
Muhalefet edenler bu örneklere memnun oluyor mu bilemiyorum ama, ne yaptıklarını nelere sebep olduklarını da bilmeleri gerekir...
Biz 210.000 kişilik imza listesini, hem de gereken yerlere ve çoğunlukla elden dağıttık. Bizim açımızdan artık ulaşılacak yer de kalmadı, kişi de kalmadı. Bundan sonra bizim yapabileceğimiz listelerin geri gelmesini ve yeni gönüllülerin destek olmasını beklemektir. Verdiğimiz listeleri, aşabildiklerimizden 3 kere, 5 kere, 10 kere istemeye devam ediyoruz. Eğer gelirse 100.000 tamamladığımız gibi aşarız bile. Eğer gelmezse maalesef hedefi bulamayız ve bu sayıda kalırız...
Bir milyondan çok fazla Çankırılı nüfustan, 100.000 imza çıkaramamak bir ayıp olacaksa, bunun ayıbı kesinlikle bizde olmayacaktır. Bize destek vermeyenler, engel olanlar, seyirci kalanlar utansın...

Toplanan İmzalar ne olacak?

Bu kadar çok sayıda ve zahmetle toplanan İmzalar ne olacak? Bu sorunun cevabı da baştan düşünülmüştür. Sesiz sedasızca, bir dilekçenin veya raporun ekinde verilirse, elbette böylesi bir kampanyaya çok yazık olacaktır. İmzaların hakkını verecek bir planlama, kampanya öncesinden yapılmıştır. Toplanan imzaların, Çankırı Üniversitesi’nin kurulması için Hükümete verilecek gerekçe raporunun ekinde, Çankırı Valilisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte, bizzat Başbakana elden götürüp teslim edilmesi planlanmıştır. Nitekim bu konu 28.5.2004 tarihinde Çankırı’da yapılan “Yeteri Kadar Konuşuldu Sıra Eylemde” forumunda dile getirilmiştir:
Öğr. Gör. İsmail Çam: Çankırı Üniversitesi Platformu’nun ilk faaliyeti 100.000 imza hedefli kampanya açmak olmuştur. Böylece bugüne kadar birkaç bin kişinin gündeminde olan Çankırı Üniversitesi konusunun, 100.000 kişinin de gündemine girmesi sağlanmış olmaktadır. Bugüne kadar topladığımız 55.000 imza, 2.500’er gruplar halinde ciltlenmiştir. Şu anda karşınızda sahnede durmaktadır. Milletvekillerimiz kamuoyu desteği istiyordu. İşte kamuoyu desteği... Bu imzaları Ankara’ya nasıl ve ne zaman götüreceğimiz de belirleyelim...
Çankırı Valisi Halil Ulusoy: İmzaları hep birlikte sayın Başbakana götürüp teslim edeceğiz. Fakat önce fen edebiyat fakültesini kurmamız lazım. Başbakanın eylül ayında Çankırı’ya geldiğinde “ fen edebiyat fakültesini sorduğunu duydunuz. Eğer bu fakülteyi kurmadan gidersek, bize yine aynı soruyu soracak... Bu yüzden önce fen edebiyat fakültesini ve teknik eğitim fakültesini kuralım. Çankırı’da mevcutlarla beraber yükseköğretim kurumu sayısı 5’e çıkıyor ve üniversite için gereken alt yapıyı tamamlamış oluyoruz. İşte o zaman imzaları Başbakana götürüp “ Sayın Başbakanım, biz isteğiniz kriterleri yerine getirdik, şimdi üniversitemizi istiyoruz” diyelim. Böyle daha doğru olur diye düşünüyorum. Siz imzaları 100.000’e tamamlamaya çalışın... ( Karatekin, 15.5.2004)

Bu forumdan sonra geçen 3 ay içinde çok şeyler olmuştur: Çankırı valisi değişmiştir... Büyük bir ivme kazanan Çankırı Fen Edebiyat Fakültesi kuruluş çalışmalarında yeniden başa dönülmüştür... Forumda belirlen yol haritası gereğince FEF ve TEF için İstanbul’da yaşayan Çankırılılardan, 200 milyarlık destek sağlanmıştır. Yeni Çankırı Valisi Ali Haydar Öner tarafından 30.6.2004 “ Çankırı Üniversitesi’ni Kurma Komitesi” kurulmuştur. “Çankırı Üniversitesi Platformu” bu komiteye alınmamıştır. Komite 9.7.2004 tarihinde halka açık ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıda “Komite” kurulmasının gerekçesi okunmuş, komite üyeleri tanıtılmış (bazıları konuşma yapmış), yeni üniversitelerin açılmasındaki kriterlerden, Çankırı’nın sahip olduğu ve olmadığı kriterler açıklanmış; ancak imza kampanyasından hiç bahsedilmemiştir.
Üniversite kurma çalışmaları devam ediyor. Devlette devamlılık esası”na göre, önceki valimizin dediği gibi zamanı gelince, kampanya sonuçlarının yeni valimiz tarafından da değerlendirileceğini düşünüyoruz...

Kampanya amaca ulaşacak mı?
Dilimizde “Uzağa bakan uzağı görür; yakına bakan yakını görür” ve “ Bardağın dolu ve boş tarafını görmek gerekir.” Gibi çok anlamlı sözler bulunmaktadır. Maalesef imza kampanyasına muhalefet edenler bu sözlerde belirtildiği gibi iyimser olmamış ve ön yargılarla muhalefeti tercih etmişlerdir.
Ne gariptir ki benim hemşehrilerimin bazıları araştırmamı dahi okumadan, sanki suç işlemişiz gibi muhalefet oluştururken, komşumuz Kastamonu bizi izlemiş ve araştırmamın tam metnini istemiştir. Çok faydalandıklarını söyledikleri gibi , bizden 6 ay sonra da imza kampanyasına başlamışlardır. Alt yapısı Çankırı’dan iyi olan Kastamonu’nun, niçin imza kampanyasına ihtiyaç duyduğunu muhalefet edenlerin düşünmeleri gerekir...
Şimdiye kadar imza kampanyası ile üniversite açılmamıştır ama, bundan sonra da açılmayacak diye bir kural-kanun yoktur. 1992’den beri 12 yıl geçmiştir. Türkiye’de 12 yılda çok şeylerin değiştiği (bazı şeylerin tersine dönüğü) medyada görülmektedir. Şu sıralarda belirlenen “Yeni üniversite açma kriterleri” arasında böyle bir kamuoyu desteğinin aranmayacağını (avantaj sağlamayacağını) kim garanti edebilir? Nitekim olacağı yönünde sinyal alınmıştır...
Muhalefet edenler bilsinler ki, yapılan İmza kampanyası kesinlikle boşuna bir çalışma olmayacaktır. Burada herkesin ilk okul okuma kitaplarında okumuş olduğunu düşündüğüm şu hikayeyi hatırlatmak istiyorum: “ Ölüm döşeğindeki bir baba, oğullarına tarlasında bir küp altının gömülü olduğunu söyler. Babanın ölümünden sonra oğulları küpü bulmak için tarlanın kazmadık yenini bırakmazlar ama bulamazlar. Ağabeyleri ‘Tarlayı bu kadar kazdık. Bari emeğimiz boşa gitmesin de ekelim’ der. Bunun üzerine ektikleri tarladan öyle bir hasat kaldırırlar ki, babalarının gerçek mirasının ne olduğunu anlarlar.”
Bu hikayede olduğu gibi kampanya yan amaçlarının çoğu gerçekleşmiş olacaktır. Nitekim bazıları da daha şimdiden gerçekleşmeye başlamıştır ( hangilerinin olduğunu okuyucularımın takdirine bırakıyorum) ... Sadece yan amaçların gerçekleşmesi bile, bu imza kampanyanın yapılamasına değer...
Elbette önemli olan temel amaca ulaşmaktır. Ancak bundan sonrası Çankırı’yı yönetenlerin ( Valimizin, Milletvekillerimizin v.b) işidir. Bu malzemeyi değerlendirecek ve helvayı yapacak onlardır. Bizim yaptığımız helvayı yapacak olanlara, gereken malzemelerden birini olsun hazırlayarak katkıda bulunmak olmuştur.


bu yazı ismail Çam bey tarafından gönderilmiştir.


Hit: 343
Oylama: Oy Puanı: 0 Oy Sayısı: 0 (Puan aralığı: 1 = çok kötü, 10 = çok iyi)
Eklenme Tarihi: 30/07/2004
Yazan/Kaynak: İsmail ÇAM
Yazanın Emaili/websitesi: n/a
Gönderen: ahmetgulsen
Yorumlar: 0 Yorumlar |


Geri Dön
İlgili Diğer Makaleler
“ÇANKIRI’YA ÜNİVERSİTE KURULMASINI İSTİYORUZ” İMZA KAMPANYASINDA SON DURUM

APOLLON ve DİONYSOS

BAŞBAKAN'DAN ÇANKIRILILARA FAKÜLTE SÖZÜ

Çankırı’nın Faydalanabileceği Teşvikler

Hastalıklı Şehir

iki konuda...

Kim Söyliyecek

Milletvekillerine Genel Sorular

SAVAŞIN GELECEĞİ

SAYIN HİKMET ÖZDEMİR'E AÇIK MEKTUP

SAYIN ÖMER SAĞLAM'A CEVAP

TEBRİK-TEŞVİK-TEKLİF

-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git